ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน


โปรโมชั่นทัวร์พม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVZ MDL01 - (MAR-SEP) THE GREATEST MANDALAY 4D3N BY 8M

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน4 วัน 3 คืน บิน 8M
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M)

ราคา ทัวร์พม่า เริ่มต้นที่ : 13,900 บาท


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่า โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่นองปิง - วัดหมื่นพุทธ


โปรโมชั่นทัวร์ฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVPF HKG-Ngongping3D_MAY_17_CX

ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่นองปิง - วัดหมื่นพุทธ3 วัน 2 คืน บิน CX
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD (CX)

ราคา ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้นที่ : 19,900 บาท


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพ – ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ฮ่องกง-พระใหญ่นองปิง(นั่งรถบัส)-ช้อปปิ้งซิตี้เกตเอ้าเลต
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์(เจ้าแม่กวนอิม - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์–โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซี่ยน - วัดหมื่นองค์-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวรฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน


โปรโมชั่นทัวร์ฮ่องกง จีน

รหัส ทัวร์ฮ่องกง จีน : LVPF HKG-DIS_ 3D__MAY_17_CX

ทัวรฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน3 วัน 2 คืน บิน CX
ประเทศ : ฮ่องกง จีน ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง จีน : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD (CX)

ราคา ทัวร์ฮ่องกง จีน เริ่มต้นที่ : 20,900 บาท


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง จีน :

ทัวร์ฮ่องกง จีน วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ - ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง จีน วันที่ 2 : ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน) ชมพลุในดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ฮ่องกง จีน วันที่ 3 : ฮ่องกง –ซิตี้ทัวร์(เจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ –วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน )- ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง จีน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]


โปรโมชั่นทัวร์รัสเซีย

รหัส ทัวร์รัสเซีย :

ทัวร์รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]6 วัน 4 คืน บิน KC
ประเทศ : รัสเซีย ระยะเวลา ทัวร์รัสเซีย : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : AIR ASTANA (KC)

ราคา ทัวร์รัสเซีย เริ่มต้นที่ : 48,888 บาท


รายละเอียด ทัวร์รัสเซีย :

ทัวร์รัสเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
ทัวร์รัสเซีย วันที่ 2 : มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) (B/L/D)
ทัวร์รัสเซีย วันที่ 3 : มอสโคว์ - วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (B/L/D)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์รัสเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์รัสเซีย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี


โปรโมชั่นทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี

รหัส ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี : LVZ TG02_EU CLASSIC EAST EUROPE 8D5N BY TG (MAY-JUN) (1)

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี8 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี : 8 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคา ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี เริ่มต้นที่ : 49,999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี :

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี วันที่ 2 : มิวนิค-ซาลส์บวร์ก-บ้านเกิดโมสาร์ท- เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี วันที่ 3 : ครุมลอฟ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ -โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี วันที่ 4 : เวียนนา – บูดาเปสต์- ป้อมชาวประมง – จัตุรัสฮีโร่ – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี วันที่ 5 : บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ปราก
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี วันที่ 6 : ปราก – ปราสาทปราก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี วันที่ 7 : มิวนิค – กรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี วันที่ 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก


โปรโมชั่นทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

รหัส ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก : LVZ TG01_EU SCANDINEVIA 3 CAPITALS 7D4N BY TG_(MAY-JUN)

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก7 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก : 7 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

ราคา ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก เริ่มต้นที่ : 51,999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก :

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก วันที่ 2 : สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน)
ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก วันที่ 3 : สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด – ออสโล
ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก วันที่ 4 : ออสโล (นอร์เวย์) – เรือสำราญ DFDS
ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก วันที่ 5 : โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือก
ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก วันที่ 6 : อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สนามบินเดนมาร์ก
ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก วันที่ 7 : สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com