ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์เกาหลี โซรัค ฟินเวอร์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TW

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์เกาหลี โซรัค ฟินเวอร์


ประเทศ : เกาหลี

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : T’Way ( TW )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์เกาหลี โซรัค ฟินเวอร์ ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
สนามบินสุวรรณภูมิโซล – สกีโดม - เกาะนามิ – โซรัคซานโซรัคซาน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน - พร้อมโชว์ FANTA STICKพระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม – ฮงแด - KITTY CAFÉ –TRICK EYE N TOWER - ดิวตี้ฟรี – น้ำมันสนเข็มแดง - แอมมาทิส – ฮ็อกเกตนามู - ซุปเปอร์มาเก็ต – สุวรรณภูมิกำหนดการเดินทาง ทัวร์เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์เกาหลี โซรัค ฟินเวอร์


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เกาหลี สนามบินสุวรรณภูมิ


22.00 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เกาหลี โซล – สกีโดม - เกาะนามิ – โซรัคซาน


1.30 น.
บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน T’way เที่ยวบิน TW102

8.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สกีโดม ONE MOUNT SNOW PARK เราจะให้ท่านเข้าสู่โลกแห่งการพักผ่อนกลางแจ้งและ ในร่มที่ใหญ่ที่สุดใน กรุงโซล ภายในมีการจัดแบ่งโซนออกป็น ฟิตเนส กอส์ฟคลับ ศูนย์อาหาร ร้านค้าช้อปปิ้ง สวนน้ำแข็ง สวนหิมะ สวนน้ำขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าและเครื่องเล่นในสโนว์ปาร์ค) อัตราค่าบริการภายในสโนว์ปาร์ค โดยประมาณ ข้อ 1. ค่าเข้าสโนว์ปาร์ค 15,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ข้อ 2. ค่าเช่าเสื้อแจ็กเก็ตสกี 5,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ข้อ 3. สุนัขลากล้อเลื่อน สำหรับเด็กเท่านั้น 9,000 วอน ต่อ 1 ท่าน

12.00 น. (เที่ยง)
ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี

บ่าย
นำท่านเดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ผ่านแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ Shabu Shabu ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ที่พัก I PARK RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เกาหลี โซรัคซาน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน - พร้อมโชว์ FANTA STICK


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซึ่งจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา, หุบเขาและลำธาร จากนั้นนำท่านเดินผ่านสะพานชำระล้างจิตใจจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เพื่อนำท่านโดยสาร นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่านั่งกระเช้าไฟฟ้า) สู่ จุดชมวิวของอุยานแห่งชาติโซรัคซาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขา ดุจดั่งภาพวาดเกินที่จะบรรยายแ ต่ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด นักท่องเที่ยวจะชอบเดินทางกันในช่วงนี้ เพื่อชมความงามของใบไม้สีต่างๆ ประมาณเดือนตุลาคม ทั่วทั้งบริเวณใบไม้จะกลายเป็น สีแดงและสีเหลือง ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขา ดุจดั่งภาพวาดเกินที่จะบรรยาย

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI) ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ” เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิมจิพร้อมทั้งสวมชุดฮันบกเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและท่านยังสามารถนำกิมจิ ผีมือของท่านกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการบาร์บีคิวซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ สไตล์เกาหลีอิ่มอร่อยได้ไม่ยั้ง จากนั้นท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่ ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดนี้เราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ นำท่านชมการแสดง FANTA STICK ถือเป็นโชว์น้องใหม่จากประเทศเกาหลีที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างล้นหลาม โดยเป็นการแสดงที่มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ผ่านละครเพลง The Musical ที่ไร้บทพูด แต่ใช้ความหลากหลายทางด้านศิลปะการแสดงนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างเช่นการเต้นบีบอย การเล่นเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมของเกาหลี การแต้นอะโครบาติก หรือการเต้นในแบบผาดโผน เป็นต้น เป็นตัวถ่ายทอดเรื่องราวของบทละคร ที่พัก Benikea Seoul Tourist Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์เกาหลี พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม – ฮงแด - KITTY CAFÉ –TRICK EYE


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่พระราชวังชางด๊อกกุง เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก มีความสำคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ดังนั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุรักษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้อย่างดีที่สุด แม้จะเคยเกิดเหตุอัคคีภัยกับพระราชวังแห่งนี้มาแล้ว พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ1ของโลกคุณประ โยชน์นานัปการเช่น เสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยบำรุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ ฮงแด ถนนสายอาร์ทย่านมหาวิทยาลัย ฮงอิก ชื่อ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอิก แดฮักเกียว" (แปลว่า มหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบย่อๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด" ย่านนี้มีทั้งร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องสำอางค์ และเกสเฮ้าส์ ราคาย่อมเยาว์ (ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ถ้าถูกมากๆก็เดินไกลจากรถไฟฟ้านิดนึง ) ย่านนี้ถือเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานที่โชว์ของ ของนักร้องใต้ดิน อินดี้ มาร้องเพลง โชว์ผลงานของตัวเองให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นได้ดูกันปกติโดยส่วนตัวชอบไปเดินเล่นแถวฮงแด เพราะว่ามีร้านค้าเสื้อผ้าน่ารักๆดีไซน์แนวๆให้เลือกหลากหลาย จากนั้นนำท่านไป HELLO KITTY CAFÉ (ฮงแด) เอาใจคนรักแมวเหมียวสีชมพู HELLO KITTY ซึ่งเจ้าตัวนี้เกิดที่ญี่ปุ่นโดย SANRIO เป็นคาเฟ่ที่ให้สาวๆเข้าไปนั่งชิลๆลิ้มลองเมนูน้องแมวเหมียว KITTY กัน ภายในร้านตกแต่งด้วย HELLO KITTY ทั้งหมด แม้กระทั่ง เค้ก คุกกี้ วาฟเฟิล และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถ้วย จาน ชาม เอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร้านจะต้องมีเจ้าแมวเหมียวสีชมพูนี้อยู่ด้วย แม้แต่ในห้องน้ำก็ยังไม่เว้น

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเกทัง หรือไก่ตุ๋นโสม เนื้อไก่นุ่ม ละมุนลิ้น ในน้ำซุปร้อนๆ ชุ่มคอ

บ่าย
นำท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการ โอซัม พุลโกกิ ปลาหมึกสด และหมูหมักเกาหลี หมักจนได้ที่ผัด ที่พัก ณ BENNIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์เกาหลี N TOWER - ดิวตี้ฟรี – น้ำมันสนเข็มแดง - แอมมาทิส – ฮ็อกเกตนามู - ซุปเปอร์มาเก็ต – สุวรรณภูมิ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านถ่ายรูปคู่หอคอย N TOWER กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา You Hee ตามความเชื่อของหนุ่มสาวชาวเกาหลีว่าการล๊อกแม่กุญแจคู่รักที่ภูเขานัมซาน เพื่อจะทำให้ความรักของตนกันคู่รักนั้นยั่งยืน (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าลิฟท์) นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, หรือเครื่องสำอาง ผสมโสมคุณภาพดี นำท่านเดินทางสู่ น้ำมันสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีนิยมรับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูใหม่ล่าสุด จิมดัก (JIM DAK )เป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผัก ใหม่สุด ! แนะนำ...เพื่อนที่ดีในการดำเนินชีวิต! “ ฮ็อกเกตนามู“ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล50-800เมตรเมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งนำท่านชมโรงงานเจียระไนพลอย แอมมาทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค ก่อนอำลาเกาหลี แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆกิมจิมาม่าเกาหลี

20.30 น.
ออกเดินทาง โดยสายการบินT’way เที่ยว TW101

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ


อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 • 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน หรือ 900 บาท (ในวันเช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)


หมายเหตุ

-1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น

2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น

4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้วเงื่อนไข

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com