ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์เกาหลีใต้ SEOUL COOL 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TW

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์เกาหลีใต้ SEOUL COOL


ประเทศ : เกาหลี

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : T’Way ( TW )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์เกาหลีใต้ SEOUL COOL ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)วันที่ 2 อินชอน - Paju Premium Outlets - La Provence Village - เกาะนามิ - ซูวอนวันที่ 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ - วัดวาวูจองซา - เล่นสกี - เอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุนวันที่ 4 ศูนย์โสม - Red pine - Cosmetic Gallery - พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวตี้ฟรี - ชมโชว์ ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ขาปูวันที่ 5 Herb Center - N Seoul Tower - Amethyst - ร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์เกาหลีใต้ SEOUL COOL


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เกาหลี วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)


22.00 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน t’wayโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เกาหลี วันที่ 2 อินชอน - Paju Premium Outlets - La Provence Village - เกาะนามิ - ซูวอน


1.30 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TW 102 / ZE 512

8.30 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) *** หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว *** จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง Paju Premium Outlet แห่งใหม่ที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand Name ดังมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ La Provence Village พาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส...ชมสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศสหมู่บ้านที่เต็มสีสันระบายด้วยสีลูกกวาด ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนได้สัมผัสประเทศฝรั่งเศสจริงๆ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู

บ่าย
จากนั้นนำท่าน ลงเรือข้ามสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที … ชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้ เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชียพร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอัน สวยงามน่าประทับใจ

ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอนโดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหล่ำ ต้นกระเทียมตกหรือข้าวปั้น และ ซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดำคลุกเคล้าให้เข้ากัน ที่พัก JEWELRY HOTEL OR DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เกาหลี วันที่ 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ - วัดวาวูจองซา - เล่นสกี - เอเวอร์แลนด์ - ทงแดมุน


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหรือภัตตาคาร ได้เวลาเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆๆรสชาติหวานกรอบตามอัธยาศัย และนำท่านเยี่ยมชมและนมัสการ วัดวาวูจองซา มีพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมาซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อมโดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวางเรียงรายอยู่โดยรอบ ได้เวลาเดินทางสู่ลานสกีขนาดใหญ่ OAK VALLEY RESORT / ELYSIA SKI RESORT / JISAN FOREST SKI RESORT ให้ท่านได้ สนุกสนานกับ การเล่นสกี ลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสำหรับมืออาชีพเช่นกัน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน ……. (ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีต่างๆ ประมาณ 30,000-50,000 วอน ต่อ เซ็ต)

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้

บ่าย
จากนั้นนำท่านสู่ Kimji School หรือ สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิ ให้ท่านได้ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง และสามารถนำกลับมาเป็นของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจด้วย การใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ...หลังจากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ เดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่บนทำเลสวยกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของกรุงโซล ได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์, Global Fair, European Adventure, Magic Land, American Adventure และ Ever land Speedway นอกจากนี้ยังมีสวนสี่ฤดูซึ่งปลูกดอกไม้ในแต่ละฤดูกาล มีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของสวนสนุกแห่งนี้

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม จากนั้นท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ ที่พัก Sky City Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์เกาหลี วันที่ 4 ศูนย์โสม - Red pine - Cosmetic Gallery - พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวตี้ฟรี - ชมโชว์ ตลาดเมียงดง - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ขาปู


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสม นำพบกับผลิตใหม่ล่าสุด น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางเกาหลีที่ COSMETIC GALLERY ซึ่งที่นี่มีสินค้าเครื่องสำอางเกาหลีให้ท่านเลือกซื้อมากมายหลายแบรนด์ อาทิ ROJUKIS, DR.CLOSEE ,DR.MJ เป็นต้น จากนั้นนำชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่าน ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะและชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล ..จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง นำชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในค.ศ. 1394 หรือ 600 ปีก่อน ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางน้ำ เคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บลูโกกิ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ มีเวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปีที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร พิเศษ...ได้เวลาพาท่านชมโชว์ Hero drawing Show หรือ Drum Cat Show มีเวลานำท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง (Myeong-dong) หรือสยาม สแควร์เกาหลี จะได้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบ อินเทร์น เครื่องสำอางดังๆของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวันเชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ พิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ ขาปู Sky City Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์เกาหลี วันที่ 5 Herb Center - N Seoul Tower - Amethyst - ร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร นำท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร (Korea Herb Shop) สมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลมฯลฯเมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ...นำท่านชม หอคอยกรุงโซล (seoul tower) หอคอยกรุงโซล หรือหอคอยเอ็นโซล ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน ใจกลางเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ มีความสูงจากฐาน ประมาณ 236.7 เมตร สร้างขึ้นในปี 1969 และเปิดให้เข้าชมเมื่อ ปี 1980 ที่นี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเมืองหลวงได้โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เที่ยวสำคัญของทั้งโซลและเกาหลีใต้ที่หากใครไม่ได้มาเยือนที่นี่ก็อาจเรียกได้ว่ามาไม่ถึงเกาหลีก็ได้ ซึ่งในบริเวณชั้นบนของหอคอยแห่งนี้ก็มีทั้งหอคอยดูดาว ภัตตาคาร พิพิธภัณฑ์ต่างๆ และยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติด้วย ...ได้เวลานำท่าน ชมโรงงานพลอยสีม่วง แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนำโชคโดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหูและสร้อย....

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ

20.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน TW / ZE เที่ยวบินที่ TW 101 / ZE 511

เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

  • อัตราค่าบริการนี้รวม ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป - กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ หัวหน้าทัวร์ และไกด์ที่เกาหลี ผู้ชำนาญเส้นทาง ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม


อัตรานี้ไม่รวม

  • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าทำหนังสือเดินทางไทย ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม หากเกินกว่าที่กำหนดไว้ ทางสายการบินอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอัตรา… Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ( 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป หรือจ่ายเป็นเงินไทย 900 บาท) โดยเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์จะเก็บจากท่านในวันเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,200 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า


หมายเหตุ

-หมายเหตุ

*      บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

*      บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

*      หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

*      รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*      ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

*      กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

*      มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร          ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

*      หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*      เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*      ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 เงื่อนไข

เงื่อนไขเพิ่มเติม

*      กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทางบริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ

*      บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น

*      เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*      ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

*      เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com