ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์สกีเกาหลี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ZE

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์สกีเกาหลี


ประเทศ : เกาหลี

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : EASTAR JET ( ZE )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์สกีเกาหลี ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)อินชอน – เกาะนามิ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (Hwacheon Sancheoneo Ice Festival) (-/L/D)วันที่ 3 เล่นสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน (B/L/D) วันที่ 4 ศูนย์โสม – Red Pine - Cosmetic Gallery – หมู่บ้านโบราณบุกชอน – Duty Free คลองชองเกชอน – N- Seoul – ช้อปปิงย่านเมียงดง (B/L/D) วันที่ 5 Herb Center –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-KIMBAB – ถ่ายรูปคู่กับชุดประจำชาติฮันบก – Trick Eye Museum – ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ร้านค้าสนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)กำหนดการเดินทาง ทัวร์เกาหลี ราคาถูก ทัวร์เกาหลี ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์สกีเกาหลี


วันที่ 1 ของการ ทัวร์เกาหลี วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)


19.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2-3 EASTAR JET (ZE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)

22.30 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ ZE 512

วันที่ 2 ของการ ทัวร์เกาหลี อินชอน – เกาะนามิ – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (Hwacheon Sancheoneo Ice Festival) (-/L/D)


6.30 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย จากนั้นนำท่านลงเรือข้ามสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที … ชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้ เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชียพร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอัน สวยงามน่าประทับใจ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี

เย็น
จากนั้นนำท่านสู่ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง Hwacheon Sancheoneo Ice Festival 2015 หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว โดยเทศกาลนี้ถูกเสนอให้เป็นเทศกาลตัวอย่าง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยวเกาหลี เป็นเทศกาลฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่และดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนทุกปี ให้ท่านได้ลองสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ สนุกเพลินเพลินกับการตกปลาน้ำแข็งโดยการเจาะน้ำแข็งเป็นรูปวงกลม และนำเบ็ดไปตกปลาใต้น้ำแข็ง ปลาชนิดนี้เป็นปลาสายพันธ์เดียวกันกับปลาแซลมอนเป็นปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติหวานมันอร่อย สามารถนำมาทำเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา)

ค่ำ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู ที่พัก DAIMOND Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์เกาหลี วันที่ 3 เล่นสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เอเวอร์แลนด์ – ทงแดมุน (B/L/D)


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาเดินทางสู่ลานสกีขนาดใหญ่ Phoenixe Park Resort/ Jisan forest ski resort ให้ท่านได้ สนุกสนานกับ การเล่นสกี ลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้ สัมผัส ด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสำหรับมืออาชีพเช่นกัน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน…….(ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีต่างๆ ประมาณ 30,000-50,000 วอน ต่อ เซ็ต) ได้เวลาเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆๆรสชาติหวานกรอบ ตามอัธยาศัย

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้ นำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบ เขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกใน โลก พร้อมสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิด กับบรรยากาศหนาวๆ ในเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ก็มีเทศกาลหิมะและการเล่นเลื่อนหิมะ

หัวค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ จากนั้นท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ตลาดทงแดมุน เต็มไปด้วยตึกสูงของบรรดาห้ามสรรพสินค้าขาย เสื้อผ้าทั้ง Doosan Tower เป็นที่ตั้งของห้าง Doota, ตึกมิกลิออเร่ แต่ละชั้นแบ่งกลุ่มขายสินค้าชัดเจน เริ่มจากชั้นใต้ดิน เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ชั้น 1 ขายเสื้อผ้าวัยรุ่น ชั้น 2 ขายเสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น ทำให้ไม่สับสน แต่ ละชั้นแบ่งเป็นล็อคๆเจ้าของหรือคนขายส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีราคาต่อรองได้เล็กน้อย ท่าน สามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ ที่พัก HOTEL MARU หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์เกาหลี วันที่ 4 ศูนย์โสม – Red Pine - Cosmetic Gallery – หมู่บ้านโบราณบุกชอน – Duty Free คลองชองเกชอน – N- Seoul – ช้อปปิงย่านเมียงดง (B/L/D)


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์โสมแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์จำหน่ายโสมที่มีคุณภาพที่สุดซึ่งการันตีโดยรัฐบาล องค์การอนามัยโลกและบริษัทซัมซุง ซึ่งโสมเกาหลีเป็นโสมที่ดีที่สุดในโลก และโสมที่คุณภาพดีที่สุดนั้นจะต้องเป็นโสมที่มีอายุ 6 ปีเท่านั้น หากอ่อนหรือแก่กว่านี้จะให้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ส่วนดินที่ใช้ในการปลูกโสมก็ต้องเป็นดินที่เว้นว่างจากการปลูกโสมเกิน 10 ปีขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งโสมมีคุณสมบัติพิเศษในการดีท็อกซ์เม็ดเลือด ปรับหยินหยางในร่างกายให้สมดุล บำรุงร่างกาย และยังมีคุณสมบัติอีกหลายอย่างในทางรักษาโรค ...นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี …อิสระช้อปปิ้ง Cosmetic Outlet แหล่งรวมเครื่องสำอางขนาดใหญ่ที่มีเครื่องสำอางให้ลูกค้าได้เลือกสรรอย่างจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด์ ไมว่าจะเป็นแบรนด์ยอดนิยมของเกาหลี อย่างเช่น Etude, Faceshop, Skinfood Missh เป็นต้น และแบรนด์ดังจากประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกในราคาที่ไม่แพง

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ เมนูไก่ตุ๋นโสม หลังรับประทานอาหารกลางวันเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณบุกชอน หรือบุกชอนฮันอกมาอึลเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนาน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอน ระหว่างพระราชวังเคียงบก พระราชวังชางด๊อก และอารามหลวงจองเมียว ซึ่งในสมัยโชซอนนั้นหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่ที่อยู่ของพวกเชื้อพระวงศ์และขุนนาง ลักษณะของหมู่บ้านจะเป็นตรอกซอกซอยเล็กๆ อันเป็นที่ตั้งของบ้านโบราณกว่าร้อยหลัง และยังคงสภาพสภาพแวดล้อมเหมือนเมื่อครั้งยังอยู่ในสมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ...หลังจากนั้นให้คณะท่านอิสระช้อปปิ้ง Duty Free ดิวตี้ฟรีแห่งกรุงโซลเป็นร้านขายสินค้าปลอดภาษีที่ตั้งอยู่ภายในใจกลางกรุงโซล ที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากกว่า 500 รายการ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออย่างจุใจ ทั้งนํ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สินค้าบางรายการอาจมีราคาถูกหรือราคาแพงกว่าสินค้าที่วางขายภายนอกดิวตี้ฟรี ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบราคาสินค้าเพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อสินค้าข้างๆ ห้าง Duty Free …นำคณะท่านเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินชม คลองชองเกชอน คลองโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี สร้างในสมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชซอน ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วง ค.ศ. 1957-1977 ได้มีการสร้างถนนและทางด่วนทับคลอง และเกิดตึกสูงขึ้นมากมาย ทำให้น้ำในคลองเริ่มเน่าเสียและเต็มไปด้วยชุมชนแออัด จนกระทั่งปี ค.ศ. 2002 ได้มีโครงการฟื้นฟูคลองโดยสร้างน้ำพุตลอดแนว มีลานกิจกรรม และมีน้ำตกเป็นแนวกั้นน้ำฝน มีทางเดินเลียบคลอง และสะพานกว่า 22 แห่ง ส่งผลให้คลองแห่งนี้กลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงโซลในปัจจุบัน หลังจากนั้นเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล หรือ Seoul Tower ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน ใจกลางเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ มีความสูงจากฐาน ประมาณ 236.7 เมตร สร้างขึ้นในปี 1969 และเปิดให้เข้าชมเมื่อ ปี 1980 ที่นี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเมืองหลวงได้โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เที่ยวสำคัญของทั้งโซลและเกาหลีใต้ที่หากใครไม่ได้มาเยือนที่นี่ก็อาจเรียกได้ว่ามาไม่ถึงเกาหลีก็ได้ ซึ่งในบริเวณชั้นบนของหอคอยแห่งนี้ก็มีทั้งหอคอยดูดาว ภัตตาคาร พิพิธภัณฑ์ต่างๆ และยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติด้วย

หัวค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการเมนู บูลโกกิ นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน เมียงดง (Myeong-Dong) หรือสยามสแควร์ เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบ อินเทร์น เครื่องสำอางดังๆของเกาหลีพบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่น หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวันเชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าได้ตามอัธยาศัย ที่พักHOTEL MARU หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์เกาหลี วันที่ 5 Herb Center –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-KIMBAB – ถ่ายรูปคู่กับชุดประจำชาติฮันบก – Trick Eye Museum – ช้อปปิ้งย่านฮงแด - ร้านค้าสนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร เดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ฮ็อกเกตนามูเป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะในประเทศเกาหลี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาถึง 10 ปีจึงจะออกดอกหนึ่งครั้ง เจริญเติบโตได้ดีในป่าลึกบนยอดเขาสูง จนกระทั่งออกดอกจึงนำดอกมาสกัดเป็นยา มีสรรพคุณช่วยบำรุงม้าม ตับ เป็นหลัก รักษาอาการเมา ร้อนใน กระหาย น้ำ แก้อาเจียน ท้องผูก อีกทั้งยังช่วยบำรุงตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งได้ด้วย เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สาหร่ายโซงฮักเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับการเลี้ยงสาหร่ายแบบครบวงจรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการ ผลิตสาหร่ายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการท่องเที่ยวของเกาหลีได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการแปรรูปสาหร่ายให้มีรสชาติต่างๆ ที่หลากหลาย และสามารถเลือกซื้อสาหร่ายพร้อมทั้งทดลองชิมได้ตามใจชอบ โดยภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตกแต่งในสไตล์เกาหลีแท้ๆ และสามารถ ** เรียนรู้เคล็ดลับการทำ “คิมบับ” หรือ ซูชิ สไตล์เกาหลี” พร้อมถ่ายรุปคู่กับชุดประจำชาติฮันบกเป็นที่ระลึก ** นำท่านเข้าชมแกลลอรี่ Trick Eye Museum 3D Gallery ชมเคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ แนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทั้งคนเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาเก็บรูปภาพพร้อมโพสท่าเก๋ๆ กับฉากสามมิติ

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการเมนู Jimdak หรือ เมนูไก่เผ็ดพะโล้วุ้นเส้นยักษ์ อิสระเดินเล่น ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก ที่นี่เป็นย่านที่เหล่านักศิลปะและนักท่องราตรีทั้งหลายไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะที่นี่มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายเรียงรายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระช้อปปิ้งร้านขายของที่ระลึก, ขนม, ของฝาก ณ ซูเปอร์มาร์เก็ต แห่งนี้เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ที่มี 2 ชั้น เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยนิยมแวะซื้อของฝากของขวัญกลับบ้าน โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งที่สามารถเก็บไว้ได้นานๆ โดยไม่บูดเสีย เช่น บะหมี่เกาหลี, ส่าหร่าย, ขนม, ลูกอม, ขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดกิมจิ, ไก่ตุ๋นโสมบรรจุถุงสุญญากาศ, ตะเกียบ เป็นต้น

17.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ ZE 511

21.30 น.
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • ราคาทัวร์ รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

  • ราคาทัวร์ ไม่รวม  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 900 บาท หรือ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทริปเก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ  เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือ เดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)


หมายเหตุ

-หมายเหตุ

-  จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป

-  เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
   เป็นสำคัญ

หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
   ท่องเที่ยวเท่านั้น

-  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
   จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก

   ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

-  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
   อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
   เดินทางแล้ว

-  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
   ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

-  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

-  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุ
   ไว้แล้วทั้งหมด

ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน

บริษัทนั้นๆ

หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ 

หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด

หมายเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสินแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าโรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลักทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ในวันที่ทางบริษัทจำเป็นต้องเข้าร้านค้าของทางรัฐบาลเกาหลี ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการเงื่อนไข

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

-  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท จากนั้นส่งสลิปโอนเงิน และหน้าหนังสือเดิน  
   ทางเข้ามาที่บริษัทฯ

-  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ และยึดเงิน
   มัดจำทัวร์

   กรณี ยกเลิกการเดินทาง

-  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

-  แจ้งล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 3,000 บาท

-  แจ้งล่วงหน้า 15 – 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทั้งหมดท่านละ 5,000 บาท

-  แจ้งล่วงหน้า 1 – 14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

กรณีเจ็บป่วย

 ไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดบริษัทรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด  และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com