ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า ต้อนรับปีใหม่ 2557 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า ต้อนรับปีใหม่ 2557


ประเทศ : ฮ่องกง

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า ต้อนรับปีใหม่ 2557 ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–ชม Avenue Of Star– Symphony of Lights ฮ่องกง – ดีสนีย์แลนด์ ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค- Repulse Bay– อิสระ Count Down ริมอ่าวฮ่องกงฮ่องกง–มาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เดอะ เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ทัวร์ฮ่องกง ปี 2562

ช้อปกระจายที่ ย่านจิมซาจุ่ย, ถนนนาธาน, โอเชี่ยนเทอมินอล, เซนาโด้แสควร์ สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิสที่ เดอะ เวเนเซี่ยน, ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล สนุกสุดคุ้ม..เที่ยวสวนสนุก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน สนุกสนานกับกิจกรรม Count Down 2014 ริมอ่าวฮ่องกง ขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม ริมอ่าวรีพลีสเบย์, นั่งรถ Big Bus Tour ชมเมือง พักฮ่องกง ย่านนาธาน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินไทย (สะสมไมล์ทุกที่นั่ง) กำหนดการเดินทาง 29 ธันวาคม 2556-1 มกราคม 2557
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า ต้อนรับปีใหม่ 2557


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ฮ่องกง กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–ชม Avenue Of Star– Symphony of Lights


5.30 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ทำการเช็คอินตั๋ว

8.00 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG 600 (08.00-11.45) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

11.30 น.
ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธี การตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออกทาง “Exit B”

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) จากนั้นนำท่าน นั่งรถ 2 ชั้นเปิดประทุนชมเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในฮ่องกง Big Bus Tours คือรถท่องเที่ยวเปิดประทุน 2 ชั้น (Open Top Bus) จะให้บริการวิ่งรอบฮ่องกง โดยจะผ่านสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งช๊อปปิ้งต่าง ๆ มากมายทั้งในฝั่งเกาลูน

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ สัมผัสบรรยากาศการช้อปปิ้งที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินใจกับแหล่ง ช้อปปิ้งชื่อดังระดับโลก ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, ม่งก๊ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – ดีสนีย์แลนด์


เช้า
รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ ให้ท่านพบกับเพื่อนเหล่าการ์ตูนมากมาย ดิสนีย์แลนด์อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 6 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์, ทูมอร์โรว์แลนด์, ทอยสตอรี่แลนด์ และ โซนใหม่ล่าสุด กริซลีย์ กัลช ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นความพิเศษเฉพาะตัว ท่องอเมริกาฉบับย่อส่วนอย่างมีชีวิตชีวาที่ถนนเมนสตรีท พร้อมด้วยทาวน์สแควร์ ร้านค้าน่ารัก ๆ และหอสังเกตการณ์วิคตอเรีย หรือจะแวะเข้าไปชมโลกของเด็กน้อยที่น่ารัก ชมตุ๊กตานานาชาติร้องเพลง และร่ายรำโดยจำลองการแต่งกายชุดประจำชาติจากทั่วทุกมุมโลกใน สมอลเวิลด์ สนุกสนานต่อใน แอดเวนเจอร์แลนด์ ผจญภัยกับการล่องเรือท่องป่าที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ตลอดเส้นทางและโชว์แรงระเบิดที่ตื่นเต้น เข้าสู่อาณาจักรแห่งแฟนตาซี ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับปราสาทซินเดอเรลลา จากนั้นลัดไปยังอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวและข้ามเวลาไปยัง ทูมอร์โรว์แลนด์ ดินแดนแห่งอนาคต และสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ รถไฟเหาะ Space Mountain แน่นอนว่าอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปกับมิคกี้ และจับมือกับเจ้าเป็ดชื่อก้องโลก สนุกสนานต่อกับเขตส่วนสนุกแห่งใหม่ TOY STORY LAND ที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นทำเงินมหาศาล TOY STORY อันโด่งดังของวอลต์ดิสนีย์ พิคเจอร์ส และ พิกซาร์ แอนิเมชั่น สิ่งดึงดูดใหม่ที่สำคัญ 3 อย่างใน TOY STORY LAND ก็คือคือ RC RACER, SLINKY DOG SPIN และ TOY SOLDIER PARA CHUTE DROP

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4 คูปองอาหาร) ให้ไปสัมผัสประสบการณ์สนุกตื่นเต้นกันต่อ ในโซนเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด กริซลีย์ กัลช (Grizzly Gulch) เปิดโลกตะวันตก กับ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน ผจญภัยหลากหลายทิศทางเลี้ยวเลาะผ่าน โตรกธาร ไกเซอร์ น้ำพุร้อน ไปกับเครื่องเล่นอย่าง “Runaway Mine Cars” ครั้งแรกกับโคสเตอร์ภาคพื้นดินหลากหลายทิศทาง รายรอบด้วยแดนเถื่อนแปลกตา ตะลุยขุมทองวิ่ง ขี้น, ลง, หน้า, หลัง...... ไกเซอร์ กัลช ชุมชนเล็ก ที่สั่นสะเทือนจากข้างใต้ ด้วยไกเซอร์ น้ำพุร้อน ที่พวยพุ่งขึ้นเหนือพื้นดิน แล้วเยี่ยมช่างตีเหล็ก ร่วมสนุกสนานเฮอา จ้องหาเพื่อนใหม่ เลงให้แม่น แล้ว พ่น ส่าย สายน้ำ จากเครื่องสูบลม และใน ไวลด์ เวสต์ สามารถพบกับมิกกี้, มินนี่, ชิบ แอนด์ เดล ในชุดเสื้อผ้าน่ารัก และเพื่อนใหม่ สอง กรีซลี่ แบร์ หมีน้อย โคด้า และ คีไนย์ และโซนใหม่ล่าสุด Mystic Point โซนแห่งความลึกลับและพิศวง จุดหลักที่ที่เครื่องเล่นบ้านลึกลับที่ชื่อว่า “MYSTIC MANOR” และสวนแห่งเทวนิยาย รอให้ท่านพิสูจน์ไปสัมผัสแล้ว...

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) นำท่านเข้าสู่ที่พัก EMPIRE KOWLOON HOTEL (HONG KONG) หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค- Repulse Bay– อิสระ Count Down ริมอ่าวฮ่องกง


เช้า
ä รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว“ วิคทอเรียพอยท์ Victoria Point” ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย และสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบันอาทิเช่น ตึก Exchange square อาคาร Bank of China Tower , ตึก Hong Kong Bank , อาคาร Exhibition Centre ที่ใช้ในพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน เมื่อ 1 กรกฎาคม1997 และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด ณ ปัจจุบัน ฯลฯ อิสระกับการชมวิวถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay” ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ มีหาดทรายสวยงามที่สามารถเล่นน้ำได้ นำท่านเดินทางสู่ เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม , พระสังกัจจาย และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพและสักการะของาวประมงในอดีตเพื่อขอพรให้พ้นจากภัยต่างๆ ก่อนการเดินทางออกทะเล**นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง พบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม ซึ่งที่นี่จะผลิตอัญมณีเพื่อเสริมบารมีของเศรษฐีฮ่องกง

12.00 น. (เที่ยง)
ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังจากนั้นพาท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออกอาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ ** อิสระชม A Symphony of Lights ** ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา

ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) จากนั้นอิสระการช็อปปิ้งนาธานหรือย่านดังต่างๆ ของฮ่องกงในวันเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อน รับปีใหม่ ทางฮ่องกงจะจัดงานตามสถานที่ต่างๆ มากมาย ตามอัธยาศัย หากท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อและสอบถามได้จากไกด์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม Count Down ริมอ่าวฮ่องกง ตระการตาไปกับพลุหลากสีสัน ซึ่งเป๋นสัญญาณบอกถึงการก้าวข้ามปีเก่า เพื่อเข้าปีใหม่ที่จะนำความสุขมาเยือนทุกๆ ท่าน พักที่ EMPIRE KOWLOON HOTEL (HONG KONG) หรือเทียบเท่า

20.00 น.
ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสง

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง–มาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เดอะ เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) หลังจากนั้นนำท่านนั่งเรือ FERRY.... เดินทางสู่มาเก๊า เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ “มาเก๊า” ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล St.Paul Cathedral สร้างขั้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวง วาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ จากนั้นนำท่านสู่ เซนาโด้แสควร์ เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม

12.00 น. (เที่ยง)
กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) นำท่านชม เดอะ เวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (**ล่องเรือและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง**) จนถึงเวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า

21.00 น.
เดินทางจากมาเก๊าโดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG2766 (21.15-23.00)

23.00 น.
ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม……
อัตรานี้รวม

  • * ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยสายการบิน
  • * ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
  • * ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ
  • * ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ20 ก.ก.
  • * ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

  • * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
  • * ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รีด


หมายเหตุ


หมายเหตุ     
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน 
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
 และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ
เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เงื่อนไข


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com