ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (MH) 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน MH

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (MH)


ประเทศ : สิงคโปร์

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM ( MH )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (MH) ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ –เก็นติ้ง ไฮแลนด์กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮบารูยะโฮบาร์รู – สิงคโปร์ – MBS – Universal Studioสิงคโปร์–ช็อปปิ้ง- กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูก ทัวร์สิงคโปร์ ปี 2562

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (MH)


วันที่ 1 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ –เก็นติ้ง ไฮแลนด์


3.00 น. (ตีสาม)
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก MALASIAN AIRLINES พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

6 โมงเช้า
เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเครื่องบินของ สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797

9.00 น.
ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) นำท่านชม PUTRAJAYA เมืองหลวงใหม่ของมาเลเซีย ที่นำเอาหน่วยงานของราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมัสยิดประจำรัฐแห่งใหม่ ทำเนียบรัฐบาล บันทึกภาพความสวยงาม นำท่านผ่านพิธีทางศุลการกรและด่านตรวจคนเข้าเมือง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟิต นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความเพลิดเพลิน, ช้อปปิ้ง FIRSTWORLD PLAZA , ดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง THEME PARK เพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าคาสิโน

19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก SERI PACIFIC4* หรือเทียบเท่า NOVOTEL KL ./ FURAMA

วันที่ 2 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮบารู


6 โมงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซีย ได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ นำทุกท่านแวะเยี่ยมชม และชิมช็อกแล๊ตคุณภาพส่งออกทั่วโลกจากโรงงานช็อกแล๊ต และเลือกซื้อช็อกแล๊ตคุณภาพเยี่ยมในราคาพิเศษสุดๆ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอาทิเช่นเครื่องยาจีนบักกุดแต๋ ขนมเปี๊ยะ กาแฟไวท์คอฟฟี่ ชาเต๊ะตาเระ และของฝากของที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ร้านนาฬิกาปลอดภาษี เลือกชมเละซื้อนาพิกา น้ำหอม แควนตั้ม เครื่องประดับต่างๆ ในราคาปลอดภาษี

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์สู่เมืองมะละกาเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO (2ชม.)ถึงเมืองมะละกา มุ่งหน้าต่อเมืองโยโฮบารูห์ เมืองท่าหน้าด่านที่สำคัญติดกับประเทศสิงคโปร์ นำท่านผ่านชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA จากนั้นนำท่านชมย่านที่อยู่ของชาวดัชท์ “ดัชท์สแควร์” ชมวิหารเซ็นปอล ย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้นนำ ท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St.Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตานานเล่าว่าเมื่อหลาย ร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ St Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปีเขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนาท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกันแต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี ผ่านไป จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทาลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด(เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)อำลาเมืองมะละกา สู่ด่านยะโฮบาร์รู

19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE ZON REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่ 3 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ ยะโฮบาร์รู – สิงคโปร์ – MBS – Universal Studio


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านผ่านด่านผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท)เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER –อิสระในการเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์แซล เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อนแชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับเดอะซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะแมกซิม ดอลซึ่งจะนำความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!! ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก,SEACARE HOTEL, V-HOTEL หรือเทียบเท่า 4-5*

วันที่ 4 ของการ ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์–ช็อปปิ้ง- กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถา ปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนำนำท่านเดินทางสู่ไชน่าทาวน์ เพื่อนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ จากนั้นนำท่านแวะDUTY FREE SHOP

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ณ ถนนชื่อดังที่สุดสายหนึ่งของโลก ORCHARD RD. อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA,ISETAN,TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรพบกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางกี

19.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินKLIA โดย สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH616 / MH976 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน KLIA ระหว่างเวลา 20.15-22.15)

23.30 น.
เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

 • - ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • - ภาษีสนามบิน และประกันภัยสายการบิน
 • - ค่าระวางสัมภาระของสายการบินท่านละ 20 กก.
 • - โรงแรมที่พัก 3 คืน และค่าอาหาร 8 มื้อ
 • - รถนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
 • - ค่ากระเช้า SKYWAY เก็นติ้ง
 • - ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • - ค่าเข้า Universal Studio รวมค่าเครื่องเล่นทุกชนิด
 • - มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ( ผู้ร่วมเดินทาง15ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย )
 • - ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท


อัตรานี้ไม่รวม

 • - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • - ภาษีบริการ 3% , Vat 7% (ถ้าต้องการ)
 • - ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 40RM./ท่าน/4วัน


หมายเหตุ

หมายเห

·       บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง/หรือในแต่ละกรุ๊ปมีไม่ถึง 6 ท่าน 6ท่านขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้(เป็นรถตู้-คนขับเป็นไกด์ในตัว)**หากท่านมีผู้ร่วมเดินทาง 6 ท่านขึ้นไปสามารถจองเป็นกรุ๊ปส่วนตัวได้ทันที /ผู้ร่วมเดินทาง 11 ท่าน ขึ้นไป(เป็นรถบัสมีโลโคว์ไกด์) / 15 ผู้ใหญ่ ขึ้นไป (เป็นรถบัสมีหัวหน้าทัวร์)  ยกเว้นเทศกาลไม่สามารถจองเป็นกรุ๊ปส่วนตัวได้

·       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน, การปรับขึ้นของราคาน้ำมัน หรือการปรับขึ้นของภาษีสนามบิน

·       บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร และอื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน  ความล่าช้าของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวัติ,ภัยธรรมชาติ,การสูญหาย หรือเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และจากเหตุดังกล่าวรายการท่องเที่ยวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่เที่ยวอื่นที่ใกล้คียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับเวลา โดยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ยังคงมุ่งรักษามาตรฐานการบริการที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์มากที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ 

·       บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เข้า-ออกประเทศด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว

·       บริษัทฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เที่ยวบางรายการเพราะเป็นการเหมาจ่าย

·       ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง

·       พนักงาน,มัคคุเทศก์ และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้น นอกจากมีเอกสารที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจในบริษัทฯกำกับเท่านั้น

·       บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่นหนังสือเดินทาง,โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ มัดจำท่านละ 7,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทาง/ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย15 วัน

การยกเลิก      หากมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทุกกรณีดังนี้             

                               ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วันขึ้นไป     กรณีมีใบรับรองแพทย์หรือเหตุฉุกเฉินคืนมัดจำทั้งหมด                                   ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,000 บาท                                                                ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-29วัน         เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 7,000 บาท                                                                  ยกเลิกก่อนการเดินทาง   8-14วัน          เก็บค่าใช้จ่าย 60% ของราคาทัวร์                                                                  ยกเลิกก่อนการเดินทาง   04-07วัน        เก็บค่าใช้จ่าย 80%  ของราคาทัวร์                                                                ยกเลิกก่อนการเดินทาง   03 วัน  หรือ>  เก็บค่าใช้จ่าย 100%  ของราคาทัวร์

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากท่านเปลี่ยนใจไม่ต้องการที่จะเดินทาง

กรุณาเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางภายใน 3วัน/หลังจากแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิก

** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางโดยโลวคอสแอร์ไลน์ หรือกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำ

กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ

และไม่อาจขอคืนเงินได้ จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด **

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองให้ระเอียด เพื่อความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทาง

PASSPORT ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มเดินทาง


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com