ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: Package มัลดีฟส์ ศรีลังกา เดือนม.ค.- มี.ค. 46,999 เม.ย. 44,999 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน UL

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

Package มัลดีฟส์ ศรีลังกา เดือนม.ค.- มี.ค. 46,999 เม.ย. 44,999


ประเทศ : ศรีลังกา

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES ( UL )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน Package มัลดีฟส์ ศรีลังกา เดือนม.ค.- มี.ค. 46,999 เม.ย. 44,999 ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา
กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – มัลดีฟ – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย มัลดีฟส์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย มัลดีฟส์ – โคลัมโบ – นิกัมโบ นิกัมโบ – วัดกัลยาณี – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระอุปาลี – โคลอมโบ – สนามบินโคลอมโบโคลัมโบ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ศรีลังกา ราคาถูก ทัวร์ศรีลังกา ปี 2562

"48 HOURS IN MALDIVES" เกาะสวรรค์แห่งสุดท้ายบนโลก
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางPackage มัลดีฟส์ ศรีลังกา เดือนม.ค.- มี.ค. 46,999 เม.ย. 44,999


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ศรีลังกา กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – มัลดีฟ – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


7.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ “S” สายการบิน SRI LANKAN AIRLINE’s โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง

9.00 น.
เหินฟ้าสู่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยเที่ยวบินที่ UL 859 (เฉพาะวัน อังคาร,พุธ และ เสาร์)

11.00 น.
ถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.) *** รอเปลี่ยนเครื่อง ***

13.30 น.
เหินฟ้าสู่เกาะมัลดีฟส์ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 115

14.30 น.
ถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) เกาะมัลดีฟส์ (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางโดยเรือเร็ว Speed Boat ไปยัง CENTARA RAS FUSHI RESORT AND SPA ….เช็คอินเข้าห้องพักแบบ DELUXE WATER VILLA ห้องพักสุดหรูกลางทะล สุดแสนโรแมนติก *ฟรี! อุปกรณ์ดำน้ำตื้น,อุปกรณ์ทางน้ำ (ชนิดไม่มีเครื่องยนต์) เช่น เรือแคนู,เรือถีบ,วินด์เซิร์ฟ,กระดานโต้คลื่น ตลอดการเข้าพัก* *ท่านสามารถอิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา-กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำแร่ ตลอดวัน, และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, สปาร์คกลิ้งไวน์, เบียร์ และค็อกเทล ระหว่างเวลา 11.00 น. – 00.00 น. ตลอดการเข้าพัก* *พิเศษ ! ซันดาวเนอร์ คานาเป้ ช่วงเวลา 18.30-19.30 น. ให้ท่านได้เลือกลิ้มชิมรส ก่อนอาหารมื้อค่ำ ***

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ศรีลังกา มัลดีฟส์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT) หลังรับประทานอาหารเช้า ... ท่านสามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านที่ต้องการ ดำน้ำตื้นดูประการังรอบๆ เกาะ สามารถยืมอุปกรณ์ดำน้ำตื้นจาก DIVE CENTER ได้ฟรี ! หรือท่านที่ไม่ออกไปดำน้ำ ... ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่มเติม… ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. และ 15.30 – 16.30 น. ของทุกวัน .... อาชิเช่น : หฐโยคะ (Hatha Yoga), รำไทชิ (Tai Chi), การนั่งสมาธิ (Meditation), พิลาทิส (Pilates on mat), Stretching Class, การพับผ้าขนหนูเป็นรูปสัตว์ต่างๆ (Animal Towel Folding), โยคี ลาทิส - การผสมผสานกันระหว่างโยคะและพีลาทิส(Yogilates), มวยไทย (Thai Boxing) เป็นต้น (กรุณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอีกครั้ง)

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ศรีลังกา มัลดีฟส์ – โคลัมโบ – นิกัมโบ


เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT) จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโอเชี่ยน (OCEAN RESTAURANT)

13.00 น.
นำท่านเดินทางโดยเรือ Speed Boat ของทางรีสอร์ท สู่สนามบินมาเล่ย์

15.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL116

17.30 น.
ถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก (Katunayake International Airport) ประเทศศรีลังกา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองนิกัมโบ ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ 35 กิโลเมตร นิกัมโบเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงบันลือโลก อยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ ชายหาดยาว ขาวสะอาดบริสุทธิ์ คลื่นจากท้องทะเล พลิ้วระลอกซัดซาดไม่ขาดเสียง

ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำเข้าที่พัก AMAGI LAGOON NEGOMBO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ศรีลังกา นิกัมโบ – วัดกัลยาณี – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระอุปาลี – โคลอมโบ – สนามบินโคลอมโบ


6.30 น.
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

7.30 น.
นำท่านสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดกัลยาณี ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวโคลัมโบให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปีที่แล้ว โดยกษัตริย์ YATALATISSA ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับอาณาจักรโพลอนนารุวะ มีพื้นที่ 100 ไร่ เป็นวัดใหญ่นิกายสยามวงศ์ภายในวิหาร มีภาพเขียน ภาพปั้นภาพแกะสลัก เป็นงานยอดศิลปกรรม มีต้นโพธิ์ใหญ่ 1 ใน 32 ต้น ที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองอนุราธปุระ เมื่อปี พ.ศ.1967 มีภิกษุชาวโยนก (เชียงใหม่) 25 รูปพระภิกษุเขมร 8 รูป ได้อุปสมบทที่อุทกเขปสีมา (อุโบสถน้ำ) กลางแม่น้ำกัลยาณี ... จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้ (Kandy) ซึงตั้งอยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เมืองแคนดี้ เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมือง ขันธะ จึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้ นั่นเอง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.00 น.
นำท่านไปยังวัดดาลาดา มาลิกาวา หรือวัดพระเขี้ยวแก้ว กราบนมัสการพระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) (พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายบนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระได้อัญเชิญจากจิตกาธาร (เชิงตะกอน) เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ้าพรหมทัตแห่งนครทันตปุระ แคว้นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอดมายังเกาะลังกา มีประวัติที่แปลกพิสดารกว่า 2,000 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ... จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระอุบาลี หรือ วัดบุปผาราม ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีและคณะสมณฑูตจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ “นิกายสยามวงศ์” พระอุบาลี จึงถือว่าเป็นผู้สถาปนาอุบาลีวงศ์ในศรีลังกา เป็นพระธรรมทูตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ... ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงโคลอมโบ...

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.30 น.
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ศรีลังกา โคลัมโบ – กรุงเทพฯ


1.30 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 888

6.30 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด และค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
  • • ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน ที่มัลดีฟส์ และ 1 คืน ที่ศรีลังกา ตามโรงแรมที่ระบุ หรือระดับเทียบเท่า
  • • ค่าอาหาร, เครื่องดื่ม ตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
  • • ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดังระบุ พร้อมคนขับรถพูดภาษาอังกฤษ ( ในกรณีที่เดินทาง 7 ท่านขึ้นไป มีบริการไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ )


อัตรานี้ไม่รวม

  • • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
  • • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่นค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าซักรีด เป็นต้น
  • • สินน้ำใจสำหรับไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ


หมายเหตุ

 

หมายเหตุ

>>   การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น

>>   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ รวมทั้งเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

>>   เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ  หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ  หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาแพคเกจ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ในกรณีที่อัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลง  จนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆ ประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

***** กรณีที่ท่านชำระค่าบริการแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือคืนเงินได้  *****เงื่อนไข

เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เอกสารใช้ในการยื่นวีซ่า เข้าประเทศศรีลังกา      ***   สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก  ***


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com