ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์มัลดีฟส์ WONDERFUL MALDIVES 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน PG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์มัลดีฟส์ WONDERFUL  MALDIVES


ประเทศ : มัลดีฟส์

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : BANGKOK AIRWAY ( PG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์มัลดีฟส์ WONDERFUL MALDIVES ทัวร์มัลดีฟส์ เที่ยวมัลดีฟส์
กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก ทัวร์มัลดีฟส์ ปี 2562

-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์มัลดีฟส์ WONDERFUL MALDIVES


วันที่ 1 ของการ ทัวร์มัลดีฟส์ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์


7.30 น.
เช็คอินบัตรโดยสารและสัมภาระ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ “F” สายการบิน BANGKOK AIRWAYS

9.30 น.
ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ PG711

11.30 น.
ถึงสนามบินมาเล่ย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางโดย Speed Boat (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) ไปยัง “CLUB MED FINOLHU VILLAS , MALDIVES ” รีสอร์ทหรูระดับ 5 ดาว (กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ โรงแรม CLUB MED ณ สนามบินมาเล่ย์)

15.30 น.
เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ห้องพัก ... จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *พบกับพนักงานต้อนรับ หรือ บัทเลอร์ส่วนตัว ที่คอยให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้าตลอดการเข้าพัก *อิ่มอร่อยไม่อั้นกับอาหารหลากหลายเมนู บริการท่านแบบ A-la-carte service - อาหารเช้า 07.00 น. – 11.00 น. - อาหารกลางวัน 12.00 น. – 14.30 น. - อาหารเย็น 18.30 น. – 21.45 น. *เต็มอิ่มกับเครื่องดื่มที่ Pool Bar ตั้งแต่ 08.30 น. ไปจนถึง 01.30 น.

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมที่พัก ช่วงเย็นท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆยามเย็นริมชายหาด เช่น ภาพยนตร์ริมชายหาด , ดนตรีสด

วันที่ 2 ของการ ทัวร์มัลดีฟส์ มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก หลังรับประทานอาหารเช้า สามารถเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกทำกิจกรรมที่ทางรีสอร์ทเตรียมไว้ทั้งกีฬาทางน้ำ (เฉพาะประเภทไม่ใช่เครื่องยนต์) และทางบก โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล หรือสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ อาทิเช่น ดำน้ำ , โยคะ , นั่งสมาธิ , เทนนิส , แบดมินตัน , ทำอาหาร , เต้น (กรุณาเช็คตารางเวลากับเจ้าหน้าที่รีสอร์ทอีกครั้ง)

เย็น
บริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม ลูกค้าที่เข้าพักที่ Club Med Finolhu สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่ Club Med Kani ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเรือคอยบริการทุกต้นชั่วโมง จนถึง 00.00 น.

วันที่ 3 ของการ ทัวร์มัลดีฟส์ มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้า ... อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ....

9.00 น.
นำท่านเดินทางโดยเรือ SPEED BOAT สู่สนามบิน (กรุณาเช็ครอบเรือกับเจ้าหน้าที่โรงแรมอีกครั้ง หนึ่ง)

12.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG 712

19.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินบางกอก แอร์เวยส์ ( V Class Only ), ภาษีสนามบินแลค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน
  • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น) / เรือเร็ว Speed Boat รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พัก
  • ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุใน โปรแกรม ALL INCLUSIVE MEAL


อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง


หมายเหตุ

-

เงื่อนไข

- ค่าบริการกรณีพักเพิ่ม  เป็นราคาสำหรับห้องละ 2 ท่านเท่านั้น

                                    - ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าพัก

                                    - เด็กอายุ   12 – 17   ปี  เข้าพักได้เฉพาะห้อง  Sunrise & Sunset  Beach  Villa  เท่านั้น

                                      - ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า    

                                       - เดินทางตรงกับ วันพฤหัส , ศุกร์ , เสาร์  ชำระเพิ่ม  2,500  บาท/ท่าน


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com