ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน UL

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง


ประเทศ : ปักกิ่ง

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES ( UL )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง
กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ตลาดรัสเซีย – ฮาร์บิ้น ฮาร์บิน – งานแกะสลักหิมะเกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) – สวนเสือไซบีเรีย งานแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บินปี 2014ฮาร์บิน – กิจกรรมน้ำแข็งซงฮัวเจียง– โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย (ผ่านชม) – ถนนจงหยาง – ปักกิ่ง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง วันที่ห้า ปักกิ่ง – สกีรีสอร์ต – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – The Place ปักกิ่ง – ประตูชัย – ปี่เซี๊ยะ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก ทัวร์ปักกิ่ง ปี 2562

• ฉลองเทศกาลน้ำแข็ง และ หิมะฮาร์บิ้น ปี 2014 • ชมประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะอันสวยงามระดับโลก • สัมผัสความหนาวเย็นกว่า - 20 องศา • สนุกสนานกับกิจกรรมหลากชนิด ณ สกีรีสอร์ต • ชมกำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน • กายกรรมปักกิ่ง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ประตูชัย ปี่เซี๊ยะ • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกเลีย • บุฟเฟต์ 6 ดาว Golden Jaguar • แถมถุงมือ, ผ้าพันคอและที่ปิดหู 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินศรีลังกันส์แอร์ (UL) เครื่องบินแอร์บัส A 330-200 จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ตลาดรัสเซีย – ฮาร์บิ้น


5.00 น. (ตีห้า)
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินศรีลังกันส์แอร์(UL) โดยมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ

7.30 น.
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 888 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน เครื่อง

13.30 น.
เดินทางถึงนครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว (มีบริการอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถ) นำท่านไปยัง ตลาดรัสเซีย ตลาดขายสินค้าราคาถูกทั้งขายส่ง และปลีก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา หรือเลือกซื้ออุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติมได้ที่นี่ อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนำท่านไปยังสถานีรถไฟ.........

21.00 น.
ออกเดินทางโดยรถไฟปรับอากาศตู้นอนขบวน Z1 (ตู้นอน เตียงบน-ล่าง 4 ท่านต่อห้อง / ภายในขบวนรถไฟมีระบบควบคุมอุณหภูมิ) พักค้างคืนบนรถไฟ *** กระเป๋าสัมภาระควรมีขนาดกลาง มีคันชักและล้อลากเพื่อความสะดวกในการลากขึ้นลง บันไดเลื่อนภายในสถานี และกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่มากไม่เหมาะในการเดินทาง เพราะไม่มีห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ และทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง ***

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง ฮาร์บิน – งานแกะสลักหิมะเกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) – สวนเสือไซบีเรีย งานแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บินปี 2014


7.00 น.
เดินทางถึงฮาร์บิ้น เมืองหลวงของมณฑล เฮยหลงเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันในนาม เมืองแห่งน้ำแข็ง เนื่องจากมีฤดูหนาวยาวนานกว่า 6 เดือน และสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นมากอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ – 48 องศาเซลเซียส และฮาร์บินยังมีสมญานามอีกย่างหนึ่งว่า “ มอสโคแห่งตะวันออก” เนื่องจากในอ ดีตเคยเป็นเขตควบคุมของรัสเซีย และได้รับอิทธิพลจากรัสเซียตั้งแต่สมัยที่มีการสร้างทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย นำท่านไปยังภัตตาคาร เพื่อทำธุระส่วนตัว

8.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (2) นำท่านชมงานแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) สวนสา ธารณะบนเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำซงฮวา พื้นที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ มีหาดทรายละเอียดและเป็นสถานที่อาบแดด ทำกิจกรรมกลางแจ้งในฤดูร้อนของคนท้องถิ่น ส่วนในฤดูหนาวเดือน ม.ค.-ก.พ. ของทุกปีจะเป็นสถานที่จัดแสดงเทศกาลแกะสลักหิมะ ซึ่งนำเอาหิมะมาอัดเป็นก้อนๆแล้วแกะสลักเป็นรูปทรงต่าง ๆ อันสวยงาม ไม่ว่าจะเป็น บ้านทรงยุโรป รูปขบวนทหารม้า ปราสาทต่างๆ ซึ่งมีขนาดใหญ่ และหาชมได้ยาก ปัจจุบัน ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักน้ำแข็งที่จัดอยู่ภายในอาคารได้ โดยแกะสลักในรูปทรง ต่างๆ เช่นกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ ท่านสามารถถ่ายภาพที่ระลึก เสมือนอยู่ในงานแสดงอย่างแท้จริง

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย
นำท่านเดินทางสู่สวนเสือไซบีเรีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัว ภายในสวนมีเสือไซบีเรีย และเสือขาวไซบีเรียซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ และหาชมได้ยากอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว นักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถของสวนสัตว์เพื่อเข้าชมความเป็นอยู่ และการให้อาหาร ของเสือแต่ละช่วงอายุ

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) นำท่านเข้าชมงานเทศกาลน้ำแข็งและหิมะฮาร์บิ้น Harbin Ice and Snow Festival 2014 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำและเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับโลกซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยมีนักท่องเ ที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยที่จะไปสัมผัสความงามงดตระการตา ภายในงานจัดแสดงการแกะสลักน้ำแข็งในรูปทรงต่างๆ เช่น ปราสาทยุโรป, บ้านเอสกิโม พระราชวังแบบจีน และอื่นๆซึ่งมีขนาดใหญ่โตเสมือนจริง และประดับประดาด้วยแสงไฟจนสวยงามเกินบรรยาย ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ นำท่านเข้าที่พัก LONG TANG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง ฮาร์บิน – กิจกรรมน้ำแข็งซงฮัวเจียง– โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย (ผ่านชม) – ถนนจงหยาง – ปักกิ่ง


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5) นำท่านสู่บริเวณแม่น้ำซงฮัว ชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำในฤดูหนาว ซึ่งกลายเป็นลานน้ำแข็ง สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ มากมายชมการแสดงว่ายน้ำของบรรดานักว่ายน้ำท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นกว่า – 20 องศาเซลเซียส เลือกสนุกกับกิจกรรมที่ท่านสนใจไม่ว่าจะเป็น สกีบนลานน้ำแข็ง, ม้าลากเลื่อน สไลเดอร์น้ำแข็ง (ไม่รวมค่าเล่นกิจกรรม) กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

บ่าย
นำท่านผ่านชมโบสถ์เซนต์โซเฟีย โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในฮาร์บิน สร้างในปีค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1932 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมไบเซนไท หลังคาของโบสถ์เป็นรูปโดมแบบรัสเซีย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียในอดีต โบสถ์แห่งนี้ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของฮาร์บิน นำท่านชมและช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกบริเวณ ถนนจงหยาง ซึ่งเป็นถนนสายธุรกิจ ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร บริเวณสองฝั่งถนนสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปของตัวอาคาร และลวดลายการตกแต่งแบบบารอคและไบเซนไทน์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮาร์บิ้น และสินค้ารัสเซีย ...........

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) หลังอาหารนำท่านไปยังสนามบิน
....................... ออกเดินทางกลับปักกิ่งโดยเที่ยวบินที่ ………. ……………… เดินทางถึงปักกิ่ง นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก WUHUAN HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง วันที่ห้า ปักกิ่ง – สกีรีสอร์ต – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – The Place


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11) นำท่านเยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่าย บัวหิมะ หรือ เป่าฝู่หลิง ซึ่งเป็นยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวกที่คนไทยรู้จักและนิยมใช้กันมาก จากนั้นนำท่านไปยัง สกีรีสอร์ต ให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์กับการเล่นสกีในลานสกีมาตรฐานกลางแจ้ง สัมผัสหิมะขาวโพลน สวยงามสะอาดตา เพลิดเพลินกับกิจกรรมนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นลากเลื่อน สเลด และสกี (ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ท่านสามารถติดต่อสอบถามค่าใช้ จ่ายจากไกด์ หรือหัวหน้าทัวร์) สำหรับท่านที่ต้องการเล่นสกี กรุณาเตรียมตัวไห้พร้อมก่อนการเล่น ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ็กเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป และฝึกวิธีการเล่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)

บ่าย
นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านจูหยงกวน เพื่อขึ้นชม กำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ มีความยาว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 100 ปี จากนั้นนำท่านเที่ยวชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากหยกอันมีชื่อเสียงของประเทศจีน นำท่านเดินทางกลับปักกิ่ง แวะชมและเลือกซื้อใบชาคุณภาพดีและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ....... นำท่านไปยัง The Place ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ไฮโซของคนปักกิ่งชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม เช่น Mexx , Zara ,MING

ค่ำ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13) Golden Jaguar รายการอาหารกว่า 400 เมนูจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อยแบบบุฟเฟ่ต์ เต็มอิ่มไม่จำกัดปริมาณไม่ว่าจะเป็น อาหารญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไทย อิตาเลี่ยน ไทย ฝรั่ง และอาหารทะเลสด เช่น ก้ามปูหิมะ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยเชลล์ ตับห่าน กุ้งสดๆ ปลาแซลมอน ขาแกะ ติ่มซำ พร้อมเครื่องดื่ม ไวน์ ชา กาแฟที่ท่านสามารถเติมได้ตลอด

20.30 น.
นำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS, WUHUAN HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่หก ปักกิ่ง – ประตูชัย – ปี่เซี๊ยะ – กรุงเทพฯ

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง – ประตูชัย – ปี่เซี๊ยะ – กรุงเทพฯ


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (14) นำท่านไปยัง ประตูชัย หรือประตูเต๋อเซิงเหมิน สมัยก่อนใช้เป็นประตูส่งแม่ทัพออกรบ ปัจจุบันนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพถ่ายประตูเมืองต่างๆ ของปักกิ่ง และพิพิธภัณฑ์ ผีซิว หรือ ปี่เซี๊ยะ ซึ่งภายในมีปี่เซี๊ยะโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่ ปี่เซี๊ยะ ถือเป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง เล่ากันว่าเป็นลูกตัวที่เก้าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู้ เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ผี” ส่วนเพศผู้เรียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า ผีซิวตัวผู้จะหาทรัพย์ ส่วนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนำเงินทอง และโชคลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานผ้าไหม ซึ่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมจีน ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากไหมไทย และนิยมนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องนอน เช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และที่ได้รับความนิยมมากๆ คือ ผ้านวมไหม รวมทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายบุรุษและสุภาพสตรี ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก .............. นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน *** บริการอาหารชุด KFC น้ำดื่ม 14.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 889 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

18.30 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ หมายเหตุ รายการทัวร์นี้จำเป็นต้องมีการเข้าร้านต่างๆ เช่น ร้านชา หยก ไข่มุก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ตามนโยบายของรัฐบาลจีน โดยทางบริษัทไม่มีนโยบายบังคับให้ลูกค้าซื้อของแต่อย่างใด
อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับโดยสายการบินศรีลังกันส์แอร์ไลนส์
 • 2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศจีน 1 เที่ยวบิน (ฮาร์บิน-ปักกิ่ง)
 • 3. ค่าตั๋วรถไฟตู้นอน 1 เที่ยว (ปักกิ่ง – ฮาร์บิน)
 • 4. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2-3ท่าน)
 • 5. ค่าอาหาร 14 มื้อตามรายการ
 • 6. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • 8. ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)
 • 9. ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • 10. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท *** ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย ***


อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 • 2. ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก.
 • 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิติบุคคล)
 • 4. ค่าภาษีนักท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 • 5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นคนละ 10 หยวนต่อวัน ต่อท่าน ( 6 วัน x 2 คน x 10 หยวน = 120 หยวน)


หมายเหตุ

หมายเหตุ

 1. รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับประกาศเปลี่ยน แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยน
 2. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้งเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และปัญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
 3. ค่าบริการที่ท่านชำระเป็นการชำระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชำระให้กับตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันหากท่านมิได้ท่องเที่ยวตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
 4. กรณีที่มีการยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษัทจะได้รับเงินมัดจำคืนจากสายการบิน และบริษัทแลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กับผู้จองทัวร์ได้โดยไม่คิดค่าเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสัย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน


เงื่อนไข

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า        

 1. หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2 ใบ  รูปภาพสีเท่านั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยอัดด้วยกระดาษสำหรับถ่ายภาพเท่านั้น
 4. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสำเนาหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุด (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนที่ใช้เดินทางครั้งล่าสุดแนบมาด้วย)
 5. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน
 • กรณีบุคคลทั่วไป ขอสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน โดยปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน และต้องมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
 • กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ขอสำเนาสูติบัตรและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของบิดาหรือมารดา  อย่างต่ำ 3 เดือน โดยปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน และต้องมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
 • กรณีผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ขอสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน โดยปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน และต้องมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
 • กรณีผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติที่มีนามสกุลเดียวกัน (ต้องระบุความสัมพันธ์) ทำหนังสือรับรองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ที่รับรอง ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่ำ 3 เดือน โดยปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน และต้องมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
 • เอกสารในการรับรองทุกประเภทต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

อัตราค่าวีซ่าด่วน

*ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึ่งเป็นการขอปกติ 4 วันทำการ  หากท่านใดยื่นขอวีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิ่ม 1,000 บาท หากกรณีด่วนที่สุด 1 วัน 1,400 บาทต่อท่าน

ข้อห้ามในการส่งรูปถ่ายขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
 2. นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
 4. นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการออกเดินทาง

 1. คณะเดินทางขั้นต่ำ 25-30 ท่านมีหัวหน้าทัวร์เดินทางด้วย

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com