ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 5 วัน 2 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า


ประเทศ : ญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
กรุงเทพฯ- โอซาก้า โอซาก้า – พิพิธภัณฑ์การกลั่นสาเก Hakutsuru – เฮียวโก – สวนสาธารณะ – โกเบวัดคิโยมิสึ – รถไฟสายโรแมนติก ซากาโน่ – ปราสาทคินคาคุจิ – เกียวโตปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ – ช้อปปิ้งริงกุเอาท์เลตสนามบินคันไซ - กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2562

ดื่มด่ำกับธรรมชาติอันงดงามแห่ง วัดคิโยมิสึ ที่ได้รับการเสนอชื่อ เข้าชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในปี 2008 ประทับใจไม่รู้ลืมกับความงามของปราสาททอง ปราสาทคินคาคุจิ ราคามั่นใจ ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ แอบแฝง รับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส จุใจโหลดกระเป๋า 20 กก. และสำหรับกระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กก. มาตรฐานการซ่อมบำรุง ระดับโลก เลือกเที่ยวบินได้มากกว่า อาหารเครื่องดื่มพร้อมบริการ เที่ยวบิน ตรงเวลา
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ- โอซาก้า


21.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตู 4 เคาน์เตอร์ D

23.30 น.
เหิรฟ้าสู่ สนามบินคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า – พิพิธภัณฑ์การกลั่นสาเก Hakutsuru – เฮียวโก – สวนสาธารณะ – โกเบ


7.00 น.
เดินทางถึงสนามบินคันไซ (โอซาก้า) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อย …นำท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชม Hakutsuru Sake Brewery โรงงานสาเกนาดะ อำเภอนาดะในโกเบ ที่มีชื่อเสียงและยกย่องเป็นสถานที่สำหรับการผลิตสาเก เพราะเนื่องจากความพร้อมของวัตถุดิบ คือ ข้าว ที่มีคุณภาพสูงและน้ำจากแหล่งธรรมชาติ เป็นแหล่งผลิตสาเกชั้นนำของภูมิภาค เพราะหลายบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นอยู่ในย่านนาดะ บางส่วนที่เปิดเป็นร้านค้าที่อยู่ติดกันหรือห้องจัดนิทรรศการให้ประชาชนใน Hakutsuru Sake Brewery และส่วนพิพิธภัณฑ์ที่ Hakutsuru Brewery ชมกระบวนการผลิตเบียร์และสามารถชิมได้

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร …นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเฮียวโก จังหวัดเฮียวโกตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดในภูมิภาคคันไซ ซึ่งติดต่อกับจังหวัดโอคะยะมะและโทตโทริ ...นำท่านชมสวนสาธารณะ มีสวนสาธารณะกว้าง 33,000 ตร.ม.เป็นที่หย่อนใจและชมดอกไม้สวยงามในฤดูใบไม้ผลิ โดยมีตัวปราสาทเป็นฉากหลังที่เสริมบรรยากาศแบบประวัติศาสตร์ย้อนยุค …จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกเบ

เย็น
รับประทานอาหารค่ำ โรงแรมที่พัก Hotel Plaza Kobe หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึ – รถไฟสายโรแมนติก ซากาโน่ – ปราสาทคินคาคุจิ – เกียวโต


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ...นำท่านเข้าชม วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงดื่มน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ที่ น้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย, ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ อีกทั้งท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของที่ ท่านสามารถพบเห็นต้นไม้เปลี่ยนสีได้ที่เรียงรายกันอยู่บนภูเขา อิสระให้ท่านถ่ายภาพเก็บความประทับใจ (ใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ถนนสายกาน้ำชา ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดิน, ชุดเครื่องเซรามิค, อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ำชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด, ชา และ ขนาดมหึมาน้ำหนักถึง 139 ตัน ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูงพร้อมกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลและเชิญท่านรวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อมากมายตามอัธยาศัย ...นำท่านเดินทางสู่ รถไฟสายโรแมนติก ซากาโน่ Sagano Romantic Train เป็นรถไฟสายโรแมนติกที่มีความสวยงามของธรรมชาติตลอดสองข้างทาง โดยรถไฟจะวิ่งเลียบแม่น้ำ Hozu ผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงามจากบริเวณ Arashiyama ของเกียวโตจนถึงบริเวณ Kameoka area และถ้าวันไหนอากาศดี รถไฟที่ใช้วิ่งจะเป็นรถไฟเปิดหลังคา ทำให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิด … ท่านจะได้ชมป่าไผ่ซากาโน่ เป็นทัศนียภาพที่สวยและแปลกตา บริเวณทางออกอีกฝั่งของป่าไผ่ Sagano มีร้านค้ามากมาย และมีบริการรถลากนำเที่ยวชมป่าไผ่ด้วย

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ...นำท่านชม ปราสาทคินคาคุจิ (Kinkakuji) หรือปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของ โชกุนโยชิมิสึ แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซัง ปราสาทนี้ สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1955 หลังจากที่ได้ ถูกไฟไหม้ ไปเมื่อปี ค.ศ. 1950 ซึ่งได้ถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจาก ทองคำเปลว อีก จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือรูปหล่อ นกฟีนิกซ์ บนยอดปราสาท... โดยรอบปราสาทมีลำธารน้ำใสสะอาดทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสน สวยราวภาพวาด และภายในบริเวณปราสาทมี สวนญี่ปุ่น จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ...ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต

ค่ำ
(อิสระอาหารค่ำ) โรงแรมที่พัก : Cosmosquare Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ – ช้อปปิ้งริงกุเอาท์เลต


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
...นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปี ค.ศ.1583 โดย Toyotomi Hideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประ เทศมาเยือนปีละราว 1-3 ล้านคน นอกจากตัว Tenshukaku อันงดงามแล้ว ภายในตัวปราสาท ยังมีนิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับประสาทและตระกูล Toyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้ใบไม้งามสะพรั่งในทุกๆฤดู และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย ...นำท่านเดินทางสู่ "ย่านชินไซบาชิ" ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วย แสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งักท่ องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่ สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ
สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของญี่ปุ่น (อิสระอาหารกลางวัน) …นำท่านเดินทางสู่ ริงกุ เอ้าท์เล็ท (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เป็นต้น (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ... เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งอย่างเต็มที่) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับเมืองไทย

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ


เช้า
เหิรฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

4.30 น.
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม
อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป–กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยน แปลงตั๋ว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน(ห้องละ2ท่าน)
 • ค่ารถ-รับส่งนำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในราย การ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000. (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ประมาณ 500 เยน / วัน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์


หมายเหตุ

 

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้งก่อนทำการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 


เงื่อนไข

 

การสำรองที่นั่ง       กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ   10,000 บาท   ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร หรือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับ และแฟกซ์รายชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หน้าพาสปอร์ต) พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับ และโปรแกรมวันที่เดินทางมายังเบอร์แฟกซ์ 02-5309515 และส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
·       เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
>>   การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น 
>>    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้
อย่างน้อย 25 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือจัดหาคณะ
ทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ
>>    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิด 
ชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
>>    เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
>>   ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)
>>   อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
>>   กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ/ อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
**   เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
 
 
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น                                                                  
ขนาดรูปใช้ยื่นวีซ่าที่ถูกต้อง                                                                                                      
1.รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว หน้าตรง พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน   
2.หนังสือรับรองการทำงานตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ
   A ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่า เป็นพนักงานหรือข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานที่ทาง                                                           หน่วยงานที่สังกัด (ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน, และระยะเวลาที่ลาพักร้อน)
B ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือกิจการส่วนตัว ต้องมีหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือ                                                            หนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า (หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
C ผู้ที่รับงานอิสระ(FREELANCE) ให้ทำจดหมายชี้แจ้งรายระเอียดการทำงาน (ระบุ                                                                     อัตรารายรับเฉลี่ยต่อเดือนด้วย)
D นักเรียนหรือนักศึกษาต้องมีหนังสือรับรองการศึกษา ที่ทางสถานศึกษาออกให้
3.สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ถ่ายสำเนามาตั้งแต่หน้าแรกเล่ม ถึงหน้าอัพเดทล่าสุด หากใช้เป็นสเตทเม้นขอย้อนหลัง 6 เดือน
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.ทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
6.ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
7.เด็กที่อายุไม่ถึง 16ปีบริบูรณ์ ต้องใช้ สูติบัตรด้วย
- กรณีที่ อาชีพเป็น แม่บ้าน ต้องใช้เอกสาร หนังสือรับรองการทำงาน และสมุดบัญชี ของสามี ในการยื่นประกอบขอวีซ่า
- กรณี มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องใช้เอกสารของผู้ออกค่าใช้จ่ายเสมือนเดินทางเอง
 

บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com