ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภุเขาไฟฟูจิ 5 วัน (TG) 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน TG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภุเขาไฟฟูจิ 5 วัน (TG)


ประเทศ : ญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL ( TG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภุเขาไฟฟูจิ 5 วัน (TG) ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
กรุงเทพฯ – นาริตะ ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเทมบะ เอาท์เล็ต – อาบน้ำแร่ออนเซ็นภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านไซโกะ อิยะฌิ โนะ ซะโตะ - โตเกียว- วัดอาซากุซะ โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ช้อปปิ้งชิบุย่า - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถไฟวันละ 1,000 เยน ) ** ท่านใดต้องการซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท รวมค่าตั๋วรถไฟ**สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2562

สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ สัมผัสความงดงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด....ชมวิวฟูจิที่ทะเลสาบอาชิ ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาบน้ำแร่ออนเซ็น สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภุเขาไฟฟูจิ 5 วัน (TG)


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ – นาริตะ


5.30 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดย THAI AIRWAY INTERNATIONAL โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

7.30 น.
เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ณ ประเทศ ญี่ปุ่นโดย THAI AIRWAY INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG 676*** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)***

16:00 น.
เดินทางถึงสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก : NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเทมบะ เอาท์เล็ต – อาบน้ำแร่ออนเซ็น


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม ... นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน้ำพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมายและเป็นจุดที่แม่น้ำฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง 16 แห่ง นำทุกท่านล่องเรือโจรสลัด ยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....อิ่มอร่อยกับเมนูชุดสุดอร่อย เมนูเทมปูระ อุด้ง กุ้งทอดกรอบสุดล้ำ เสริฟ์พร้อมกับเส้นอุด้งบนน้ำซุปร้อนๆ ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ ..นำท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ” หุบเขานรก (โดยรถบัสปรับอากาศ) ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี” นำท่านเดินทางสู่ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้า แบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋า ไสตล์ หรูหรา ได้ที่ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม ... อาหารพิเศษ !!! ขาปูยักษ์ !!! หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง โรงแรมที่พัก : LAKE HOTEL SAIKO หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านไซโกะ อิยะฌิ โนะ ซะโตะ - โตเกียว- วัดอาซากุซะ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สัมผัสความงามแฝงความศักดิ์สิทธิ์แห่งแรงศรัทธาของ สวนเฮวะโคเอน หรือ สวนสันติภาพ สัญลักษณ์อันโด่ดเด่นชัดเจนคือ เจดีย์ใหญ่สีขาวแบบอินเดีย ตั้งตระหง่านบนเขา ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งญี่ปุ่นได้รับมาจากนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ทะเลสาบไซโกะ คือ 1 ใน 5 ทะเลสาบ ณ เชิงเขาฟูจิ ที่มีชื่อเสียง นำท่านสู่บ้านโบราณ ไซโกะ อิยะฌิ โนะ ซะโตะ พาทุกท่านยอ้นเวลาไปสมัผัส กับ ชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นในอดีต ครั้งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เคย ถูกดินถล่มทับ ก่อนจะได้รับการฟื้นฟูและปัจจุบันได้เปิดให้ได้เข้าชม ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ท่านจะได้ถ่ายภาพกับ บ้านเรือนทรงโปราณ หลังคาสูงที่ตั้งเรียงรายกันอยู่และได้ชมศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่มากมาย อาทิเช่นการทำเครื่องหอม โปสการ์ดทำด้วยhand made หรือตุ๊กตาโบราณต่างๆ อิสระให้ท่านได้ภาพตามอัธยาศัย*** ในวันที่อากาศดีที่นี่เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สามารถถ่ายภาพวิวความงดงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ....นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย ... นำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่า คันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือก “ชมและเช่า” เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ “ชมและซื้อ” สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิม “ขนมอร่อย” สไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ในวันที่อากาศดี จากหน้าวัดอาซากุสะ ท่านอาจมีโอกาสได้ถ่ายภาพ โตเกียวสกายทรี หอคอยที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น หอคอยที่เริ่มดำเนินการสร้างมาตั้งแต่ปี 2008 จนถึงตอนนี้ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ด้วยความสูง 634 เมตร โดยชื่อเรียกของตึกหอคอยนี้คือ Tokyo Sky Tree แต่คนพื้นเมืองจะเรียกในชื่อ New Tokyo Tower ซึ่งความสูงระดับนี้จึงทำให้กลายเป็นตึกหอคอยสูงที่สุดของโลก เหนือกว่าหอคอย Canton Tower ในเมืองจีน และหอคอย CN Tower ในแคนนาดา แต่ถ้านับรวมตึกสูง (Building) ยังเป็นรองแค่ Burj Khalifa ในเมืองดูไบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

ค่ำ
อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า โรงแรมที่พัก : ROUTE-INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ช้อปปิ้งชิบุย่า - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถไฟวันละ 1,000 เยน ) ** ท่านใดต้องการซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท รวมค่าตั๋วรถไฟ**


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งมีสถานที่ๆ แนะนำต่างๆ ดังนี้ ช้อปปิ้งย่าน ชินจูกุ ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น “ ชินจูกุ” หมายถึง “ ที่พำนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีคำสั่งให้สำรวจย่านนี้ตามคำขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นมีทั้งโรงน้ำชาร้านค้าโรงเตี๊ยม และหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง...กลางวันอิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ท่านเดินทางสู่ย่าน ชิบุยะ ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระลึกกับ“ฮาจิโกะ”รูปปั้นสุนัขแสนรู้ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตล์โตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอ้าท์ สำหรับสาวก ONITSUKA TIGER พบกับ “ONITSUKA TIGER SHOP” ต้อนรับการกลับมาของรองเท้าแบรนด์ดังสัญชาติญี่ปุ่นที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่นญี่ปุ่นและยุโรป แบรนด์โอนิสุกะ ไทเกอร์กลับมาดังได้อีกที เนื่องจากว่าทาง “ASICS” ได้ออกแบบให้ดูคลาสสิคขึ้นแล้วออกเปิดตัวที่ตลาดยุโรปก่อนแล้วประสบผลสำเร็จอย่างท่วมท้นตลอดจนมีการทำการตลาดโดยให้ดาราชั้นนำอย่าง UMA THURMAN ใส่ในภาพยนตร์เรื่อง “KILL BILL” ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะรุ่น “MEXICO 66” ถือว่าเป็นรุ่นที่มียอดขายสูงที่สุดในตอนนี้ สำหรับท่านที่ชื่นชอบ “EVISU” กางเกงยีนส์แบรนด์ดังของญี่ปุ่นด้วยโลโก้นกนางนวล กำลังกลายเป็นแบรนด์ฮิตในหมู่วัยรุ่นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น DEVID BECKHAM, BEYONCE KNOWLES, JAY-Z ก็ยังเป็นแฟนคลับของ EVISU ด้วยเช่นกัน หมายเหตุ สำหรับท่านที่สนใจ ทัวร์เสริมติดต่อบริการโดยมัคคุเทศก์ ประจำทริป ณ วันเดินทาง “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ Adventure Land ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบ้านต้นไม้ SwissFamilyTreehouse สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง Western Land ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ Big Thunder Mountain หรือเลือกสนุกกับ Splash Moutain นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน Critter Country เข้าชมบ้านผีสิง Hunted Mansion อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ It’s A Small World จากนั้น นำท่านชม “วัดนาริตะ ซัน” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดทีได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” อันศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และยังมี ร้าน 100 เยน” เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ากันต่อตามอัธยาศัย

12.00 น. (เที่ยง)
***ไม่มีบริการอาหารกลางวันและเย็น***

ค่ำ
(อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า) ***ไม่มีบริการอาหารกลางวันและเย็น*** โรงแรมที่พัก : NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม..ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

12.00 น. (เที่ยง)
เหิรฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 643

16.30 น.
เดินทางถึงเมืองไทย โดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน )
 • ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ประมาณ 700 เยน / วัน หรือแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น/ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์


หมายเหตุ

หมายเหตุ        :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้งก่อนทำการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เงื่อนไข

การสำรองที่นั่ง    

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ   10,000 บาท   ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร หรือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับ และแฟกซ์รายชื่อผู้เดินทางเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หน้าพาสปอร์ต) พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับ และโปรแกรมวันที่เดินทางมายังเบอร์แฟกซ์ 02-5309500 และส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

·       เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

>>           การสำรองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สำเนาการชำระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขายเท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก

>>           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน   หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนำคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มีผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ

>>           บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ

>>       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ

หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

>>       ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (ค่ารักษาพยาบาล ห้าแสนบาทและมีเงื่อนไขอื่นๆระบุตามกรรมธรรม์)

>>       อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจน   กระทบกับราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

>>       กรณีที่ท่านชำระมัดจำหรือชำระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับเฉพาะวันทำการ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า),กรณียกเลิกการเดินทางเนื่องจากป่วยต้องนำส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถทำเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชำระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยและค่าดำเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทำการเรียกเก็บ / อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะหากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

** เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com