ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน JF

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ


ประเทศ : ญี่ปุ่น

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

สายการบิน : JET ASIA ( JF )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
สุวรรณภูมิ – นาริตะ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ- โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต-อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ – สวนสนุกฟูจิ คิว ไฮแลนด์ – กรุงโตเกียว มอบเวลา อิสระเที่ยวชมรอบเมืองโตเกียวเต็มๆ วันอิออนพลาซ่า – นาริตะ – สุวรรณภูมิกำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่น ปี 2562

ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบฮาชิ ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งโกเท็มบะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สวนสนุกฟูจิ คิว ไฮแลนด์ โดยสายการบิน Jet Asia Boeing 767-200 อาหาร 6 มื้อ อิสระ 1 วัน กำหนดวันเดินทาง 2-6 , 4-8 , 9-13 , 11-15 , 16-20 , 18-22 , 23-27 , 25-29 พ.ย.56
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ


วันที่ 1 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น สุวรรณภูมิ – นาริตะ


21.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบิน Jet Asia โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ- โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต-อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์


0:01 น. (เริ่มต้นวัน)
เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF 0088

8.30 น.
เดินทางถึงสนามบิน นาริตะ ประเทศญี่ปุ่นผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) จากนั้นนำท่านนั่งรถขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถัน เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ (อุณหภูมิประมาณ 97 องศาเซลเซียส) พร้อมชิม ไข่ดำ โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง จะทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปี อิสระ ให้ท่านได้เลือก ชมและซื้อ สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดำ,แชมพูดำ, โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี รวมทั้ง คิตตี้ไข่ดำ ซึ่งเป็นO-Top อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ พักที่ NEWSTAR HOTEL , FUJINOBOU HOTEL หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ – สวนสนุกฟูจิ คิว ไฮแลนด์ – กรุงโตเกียว


เช้า
บริการอาหารเชา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) นำท่านชมความงามแห่ง ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่าน ขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึก

12.00 น. (เที่ยง)
(อิสระอาหารกลางวัน) พาท่านเดินทางสู่สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นที่มีความโลดโผน หวาดเสียว สุดตื่นเต้น และระทึกใจ แม้กระทั่งรายการทีวีแช้มป์เปี้ยน ยังต้องมาถ่ายทำรายการและท้าประลองผู้กล้า ณ ที่แห่งนี้เป็นสวนสนุกที่ใกล้ชิดภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด ฟูจิ คิว ไฮแลนด์ ท่านจะได้พบกับความสนุกสุดเหวี่ยงของที่นี่ โดยเฉพาะ JET COSTER ที่สูงเท่ากับตึก 10 ชั้น ที่เคยออกรายการทีวีแชมป์เปี้ยน และยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย พร้อมชมทัศนียภาพความงดงามของภูเขาไฟฟูจิได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับบรรดาเครื่องเล่นนานาชนิด หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นสามารถที่จะทดลองเล่นเครื่องเล่นที่ได้รับการลงบันทึกในกินเนสบุ๊ค / พบเครื่องเล่น EEJANAIKA มีการเคลื่อนไหว 3 แบบ ขึ้นลงซ้ายขวา, ขึ้นลูปกลับหลัง และหมุนเกลียว ตีลังการวม 14 ครั้ง ซึ่งท่านจะสามารถสนุกกับความหวานเสียวที่หาที่ไหนไม่ได้ และความรู้สึกแบบปลดปล่อย โรลเลอร์โคสเตอร์ 4 มิติแห่งเดียวในเอเชีย และขาที่ห้อยอยู่ในอากาศนั้นทำเพิ่มความรู้สึกราวกับถูกปล่อยอยู่ในห้วงอวกาศ / MONSTER MACHINE DODONPA ที่ทำความเร็วได้อย่างเหลือเชื่อ ด้วยการออกตัวด้วยความเร็ว 172 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพียงในเวลา 1.8 วินาที ซึ่งใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกับจรวด ด้วยรัศมีโค้ง 74 องศา และตัวของแท่นกลางขึ้นลง 90 องศา ได้รับการบันทึกว่าเป็นรถไฟเหาะที่มีความเร็วที่สุดในโลกในปี 2001 / นอกจากนี้ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นอื่น ๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านผีสิง ไวกิ้ง หรือแม้กระทั่งโธมัสแลนด์ ดินแดนแห่งความน่ารักสำหรับคุณหนู ๆ จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงโตเกียว

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) พักที่ MARROAD HOTEL / GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า***

วันที่ 4 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น มอบเวลา อิสระเที่ยวชมรอบเมืองโตเกียวเต็มๆ วัน


เช้า
บริการอาหารเชา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) จากนั้นหลังอาหารเช้า วันนี้อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการตะลุยเมืองโตเกียวค่ะ ลองสัมผัสโตเกียวในแบบของท่านดูแล้วจะรู้ว่า โตเกียวไม่มีขา ถ้าอยากไปหา ต้องมาเองค่ะ เอาล่ะ ถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปไหน เราขอแนะนำ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความสนุกของเหล่าเด็กๆ ค่ะ หรือถ้าเบื่อ เคยไปดิสนีย์แลนด์แล้ว ลองเปลี่ยนบรรยากาศไป ดิสนีย์ซี อาณาจักรน่านน้ำ สวมบทโจรสลัดแล้วไปตะลุยเจ็ดคาบสมุทรก็สนุกไปอีกแบบนะคะ ..สำหรับท่านไหนอยากไปช็อปปิ้ง จัดไปเลยค่ะ กับ ชินจุกุ ศูนย์กลางโตเกียว ที่ใครไปก็ต้องได้ไอเท็มเก๋ๆ กลับมา, โอโมเทะซันโด ย่านที่มีช็อปแบรนด์เนมระดับโลก ในจำนวนน้องๆ กินซ่า, อากิฮาบาระ ย่านที่คนชอบการ์ตูนและเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องไม่พลาด, จียูงะโอกะ สัมผัสย่านที่คนญี่ปุ่นหลงรัก และอยากมาอาศัยอยู่ที่นี่, ไดคังยาม่า กับไอเท็มเก๋ๆ ร้านค้า คาเฟ่น่ารักๆ และตะลึงไปกับสินค้าเครื่องแต่งกายเสื้อผ้ามือสองที่การันตรีคุณภาพ “ใช้แล้ว” แบบเจแปนนีสสสึที่ย่าน ชิโมคิตะซาว่า, สำหรับท่านใดที่ต้องการช็อปปิ้งชมเมืองบรรยากาศสไตล์เอโดะ เราแนะนำที่ ยานากะ ย่านเก่าแก่สุดขลังในโตเกียว ท่านจะได้พบกับบ้านเรือนสไตล์เก่าแก่ ร้านขายของอารมณ์โบราณ วัด ศาลเจ้า และสุสาน ซึ่งที่กล่าวทั้งหมดรวมกันไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในนครหลวงสุดไฮเทค โตเกียว แห่งนี้ แนะนำ สำหรับผู้ที่อยากท่องราตรีชมแสงสี เราขอแนะนำ คาบูกิโจ ย่านกินดื่มเบาๆ แต่ราคาไม่เบา สำหรับเอาบรรยากาศของหนุ่มสาวโตเกียว ซึ่ง โฮสต์คลับ หรือ เกิร์ล’ส บาร์ ก็สามารถพบ ได้ทั่วไปที่นี่ หรือ ท่านไหนสนใจดนตรีสด ไลฟ์แบรนด์ ทั้งในภาคภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นล้วน ก็เรียนเชิญที่ย่าน โคเอนจิ ที่เป็นแหล่งรวม ไลฟ์เฮาส์ เจ๋งๆ ขึ้นชื่อมากมาย ... อิ่มเอมกับโตเกียวมาทั้งวันแล้ว คืนนี้อย่า “ดื่ม” หนักนะคะ เราห่วงใยสุขภาพของทุกท่านเสมอ~ Have a Nice Day ค่ะ:) อิสระอาหารเที่ยงและเย็น , ไม่รวมค่าผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ และไม่มีบริการรถบัสรับส่งในวันนี้นะคะ^___^ พักที่ MARROAD HOTEL / GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า***

วันที่ 5 ของการ ทัวร์ญี่ปุ่น อิออนพลาซ่า – นาริตะ – สุวรรณภูมิ


เช้า
บริการอาหารเชา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

8.00 น.
08.00 น. บ๊ายบาย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่สนามบินนาริตะ นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางญี่ปุ่น เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า กระเป๋าหรือขนมขบเคี้ยวรวมถึงเพลิดเพลินกับร้าน 100 เยน สินค้าราคาถูกคุณภาพญี่ปุ่น เชิญท่านเลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัธยาศัย

14.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Jet Asia เที่ยวบินที่ JF 0089

18.00 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรุ้ลืม........
อัตรานี้รวม

 •  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับพร้อมคณะ) 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 
 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 2,000 เยน ตลอดทั้งทริป 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 
 • ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์


หมายเหตุ

หมายเหตุ

 1. กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


เงื่อนไข

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาสำรองที่นั่งโดยการชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท 
 • กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1.      หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

2.      กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

3.      ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4.      เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
1.   ถึงแม้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น (ระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน) แต่ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถาเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น
2.   เอกสารที่ควรเตรียมไว้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจาก บัตรเครดิตหรือเงินสดจำนวนพอเพียงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ชื่อที่พัก รวมถึงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น และกำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
3.   หนังสือเดินทางที่สามารถใช้ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับยกเว้นวีซ่า ต้องเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หนังสือเดินทางชั่วคราวไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่า
4.   ผู้ที่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรืออยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ จะมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น
5.   กรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการต่างๆได้ และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่งตัวกลับประเทศไทย อาทิ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกรณีที่ต้องเปลี่ยนสนามบิน ผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยสายการบินจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน และจะดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนจากผู้เดินทาง

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com