ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


ทัวร์ไทเป


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N

ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป

รหัส ทัวร์ไทเป :

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N 6 วัน 5 คืน บิน BR
ประเทศ : ไทเป ระยะเวลา ทัวร์ไทเป : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : EVA AIRWAYS(BR)

สอบถามราคา ทัวร์ไทเป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไทเป :

ทัวร์ไทเป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ไทเป – แช่น้ำแร่ ONSEN
ทัวร์ไทเป วันที่ 2 : หนานโถว –วัดจงไถฉานซื่อ-ชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –ไถจง –ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไทเป วันที่ 3 : ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ชมตึกไทเป 101- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต
ทัวร์ไทเป วันที่ 4 : ไทเป-ฮาร์บิน-สวนเสือขาว
ทัวร์ไทเป วันที่ 5 : ลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็ง
ทัวร์ไทเป วันที่ 6 : เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลี


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไทเป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไทเปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน ไทเป -ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา- ตึกไทเป 101

ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป

รหัส ทัวร์ไทเป : LVTC GE868-867 ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป -ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา- ตึกไทเป 101 4 วัน 3 คืน บิน GE
ประเทศ : ไทเป ระยะเวลา ทัวร์ไทเป : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : TRANS ASIA (GE)

สอบถามราคา ทัวร์ไทเป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไทเป :

ทัวร์ไทเป วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน
ทัวร์ไทเป วันที่ 2 : หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา -วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง
ทัวร์ไทเป วันที่ 3 : ศูนย์ประการังแดง - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) -วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ทัวร์ไทเป วันที่ 4 : DUTY FREE - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไทเป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไทเปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ไต้หวัน ไทเป -ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา- ตึกไทเป 101 Download file PDFทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่

ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป

รหัส ทัวร์ไทเป : LVPT-14.05.06-5D-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป-ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน บิน CI
ประเทศ : ไทเป ระยะเวลา ทัวร์ไทเป : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไทเป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไทเป :

ทัวร์ไทเป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)
ทัวร์ไทเป วันที่ 2 : ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชาวเผ่า เครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)
ทัวร์ไทเป วันที่ 3 : ผูหลี่ – ไทเป – หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไทเป วันที่ 4 : ไทเป – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง
ทัวร์ไทเป วันที่ 5 : ไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – (17:36-17:55) นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไทเป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไทเปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่ Download file PDFทัวร์ไต้หวัน ไทเป ธันวาพาสนุก 2556

ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป

รหัส ทัวร์ไทเป : LVFT-131214-4D-ธันวาพาสนุก-ไทเป-ไทเป-ผูหลี่_ละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ธันวาพาสนุก 2556 4 วัน 3 คืน บิน CI
ประเทศ : ไทเป ระยะเวลา ทัวร์ไทเป : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไทเป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไทเป :

ทัวร์ไทเป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไทเป วันที่ 2 : ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
ทัวร์ไทเป วันที่ 3 : ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ – อาบน้ำแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำด้วย)
ทัวร์ไทเป วันที่ 4 : ผูหลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – ซินจู๋ – นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไทเป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไทเปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่

ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป

รหัส ทัวร์ไทเป : LVS-M3 ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน(นั่งรถไฟ) - เหย่หลิ่ว- จิ่วเฟิ่น- หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน บิน CI
ประเทศ : ไทเป ระยะเวลา ทัวร์ไทเป : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไทเป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไทเป :

ทัวร์ไทเป วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ไทเป วันที่ 2 : กรุงเทพฯ ไต้หวัน –เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ––เหยหลิ่ว –ไทเป– ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ) - ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่
ทัวร์ไทเป วันที่ 3 : ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK
ทัวร์ไทเป วันที่ 4 : ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
ทัวร์ไทเป วันที่ 5 : ไทจง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – กระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง (พระถังซามจั๋ง) – วัดเหวินอู่ – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไทเป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไทเปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สองประเทศ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น สกี2557 ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - ไทเป  (CI)

ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป

รหัส ทัวร์ไทเป : LVW -CI_TPECTS-01_ไทเป ฮอกไกโด โอตารุ 6 วัน 5 คืน 14-19, 21-26Feb' 14

ทัวร์สองประเทศ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น สกี2557 ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - ไทเป (CI) 6 วัน 5 คืน บิน CI
ประเทศ : ไทเป ระยะเวลา ทัวร์ไทเป : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไทเป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไทเป :

ทัวร์ไทเป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ทัวร์ไทเป วันที่ 2 : ไทเป – พระราชวังกู้กง – จงเรี่ยฉือ – ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์
ทัวร์ไทเป วันที่ 3 : ไทเป – ฮอกไกโด – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – โทยะ – ภูเขาไฟโชวะ
ทัวร์ไทเป วันที่ 4 : สกีรีสอร์ท – Kyogoku Fukidashi Park
ทัวร์ไทเป วันที่ 5 : คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ทานุกิโคจิ
ทัวร์ไทเป วันที่ 6 : มิตซุย เอาท์เล็ต – ชิโตเสะ – ไทเป – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไทเป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไทเปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไทเป เที่ยวไทเป

รหัส ทัวร์ไทเป : LVPH ไต้หวัน สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน TIGERAIR ม.ค.-มี.ค# 14%2c999.-

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บิน IT
ประเทศ : ไทเป ระยะเวลา ทัวร์ไทเป : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : TIGER AIR (IT)

สอบถามราคา ทัวร์ไทเป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไทเป :

ทัวร์ไทเป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน
ทัวร์ไทเป วันที่ 2 : ผู่หลี่ - วัดจงไถชานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-แวะชิมชาอูหลง – ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
ทัวร์ไทเป วันที่ 3 : ไถจง – ขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) –– ตลาดซีเหมินติง – อาบน้ำแร่
ทัวร์ไทเป วันที่ 4 : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหยหลิ่ว – DUTY FREE – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไทเป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไทเปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com