ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์ไต้หวัน เลทส์ทราเวล นำท่านทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก เที่ยวไต้หวัน สุดคุ้ม


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVG ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5D3N XW

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : NOK SCOOT (XW)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไถจง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) – Duty Free – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ – ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N 6 วัน 5 คืน บิน BR
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : EVA AIRWAYS(BR)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ไทเป – แช่น้ำแร่ ONSEN
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : หนานโถว –วัดจงไถฉานซื่อ-ชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –ไถจง –ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ชมตึกไทเป 101- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : ไทเป-ฮาร์บิน-สวนเสือขาว
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : ลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็ง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 6 : เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลี


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน ไทเป -ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา- ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVTC GE868-867 ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป -ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา- ตึกไทเป 101 4 วัน 3 คืน บิน GE
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : TRANS ASIA (GE)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า - ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา -วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ศูนย์ประการังแดง - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) -วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : DUTY FREE - พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ไต้หวัน ไทเป -ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา- ตึกไทเป 101 Download file PDFทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVPT-140612-4D-ผูหลี่-ไทเป-ไทเป_ละเอียด - Copy

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน บิน CI
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชาวเผ่า เครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง – ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : ไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – (18:00-18:19) นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ไต้หวัน Download file PDFไต้หวัน  SUPER PROMOTION

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVSML-ST1 TAIWAN SUPER PROMOTION อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน GE

ไต้หวัน SUPER PROMOTION 4 วัน 3 คืน บิน GE
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : TRANS ASIA (GE)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ ไต้หวัน – เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : เถาหยวน – หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –ไทจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไทจง–ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) –- ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่เป่ยโถว
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : เหยหลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVPT-14.05.06-5D-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทเป-ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน บิน CI
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชาวเผ่า เครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ผูหลี่ – ไทเป – หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซ็น - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : ไทเป – หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : ไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – (17:36-17:55) นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาบน้ำแร่ Download file PDFทัวร์ไต้หวัน วันวิสาขบูชา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVPT-140511-4D-ไทเป-ไทเป-ผูหลี่_ละเอียด_วันวิสาขบูชา

ทัวร์ไต้หวัน วันวิสาขบูชา 4 วัน 3 คืน บิน CI
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ – อาบน้ำแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำด้วย)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : ผูหลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – ซินจู๋ – นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ธันวาพาสนุก 2556

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVFT-131214-4D-ธันวาพาสนุก-ไทเป-ไทเป-ผูหลี่_ละเอียด

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ธันวาพาสนุก 2556 4 วัน 3 คืน บิน CI
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป - ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ – อาบน้ำแร่ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำด้วย)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : ผูหลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – ซินจู๋ – นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVS-M3 ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน(นั่งรถไฟ) - เหย่หลิ่ว- จิ่วเฟิ่น- หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - ไทจง - ฮัวเหลียน - เหย่หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น - อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน บิน CI
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : กรุงเทพฯ ไต้หวัน –เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ––เหยหลิ่ว –ไทเป– ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ) - ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – แช่น้ำแร่
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไทเป – นั่งรถไฟด่วน ฮัวเหลียน อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : ไทจง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – กระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง (พระถังซามจั๋ง) – วัดเหวินอู่ – สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวันฟาร์มแกะชิงกิ้ง ทุ่งลาเวน  เดอร์

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : lviup-30 ,31 DEC@ 39900 TG634-635 ไทเป ไทจง ฟาร์มชิงจิ้ง ลาเวนเดอร์ 5D4N รวมทิป

ทัวร์ไต้หวันฟาร์มแกะชิงกิ้ง ทุ่งลาเวน เดอร์ 5 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - จงเรี่ยฉือ -พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์บาซ่าร์ - เคาท์ดาวน์ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : วันที่สอง ตึกไทเป101 ( รวมบัตรขึ้นตึก ) - ศูนย์ประการังแดง- ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ TA SHEE BLOOMING OASI ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่พัก 5 ดาว
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : วันที่สาม ล่องเรือชมทะเลสาปสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินอู่ - แวะชิมชาอู่หลง - หนาดโถฟาร์มชิ้งจิ้ง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : วันที่สี่ ฟาร์มชิงจิ้ง(ซื้ออาหารเลี้ยงแกะ ชมโชว์ม้า ) -ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหยหลิ่ว - DUTY FREE-นั่งรถไฟความเร็วสูง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน มนเสน่ห์แห่งเกาะใต้หวัน5วัน4คืน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : lvpup-30 DEC @ 38900 CI066-065 เที่ยว 2 ฝั่ง ทาโรโกะ สุริยันจันทรา 9ชนเผ่า กระเช้า รวมทิปไกด์ 5D4N 5-9,6-10Dec 36,900-

ทัวร์ไต้หวัน มนเสน่ห์แห่งเกาะใต้หวัน5วัน4คืน 5 วัน 4 คืน บิน CI
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองไถจง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : วันที่สอง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า - กระเช้าพาโนรามา – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถัมซาจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ชิมชาอูหลงไต้หวันแท้- แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : วันที่สาม ไทเป - ศูนย์ประการังแดง – ร้านขนมพายสัปปะรด - ขึ้นจุดชมวิวไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : วันที่สี่ นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - บ่ายอุทยานธรรมชาติทาโรโกะ -โพรงนกนางแอ่น-สะพานชือมู่-น้ำตกชางชุน
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : วันที่ห้า ทาโรโกะ-ไทเป- DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สองประเทศ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น สกี2557 ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - ไทเป  (CI)

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVW -CI_TPECTS-01_ไทเป ฮอกไกโด โอตารุ 6 วัน 5 คืน 14-19, 21-26Feb' 14

ทัวร์สองประเทศ ไต้หวัน-ญี่ปุ่น สกี2557 ฮอกไกโด - ซัปโปโร - โอตารุ - ไทเป (CI) 6 วัน 5 คืน บิน CI
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : ไทเป – พระราชวังกู้กง – จงเรี่ยฉือ – ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไทเป – ฮอกไกโด – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – โทยะ – ภูเขาไฟโชวะ
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : สกีรีสอร์ท – Kyogoku Fukidashi Park
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ทานุกิโคจิ
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 6 : มิตซุย เอาท์เล็ต – ชิโตเสะ – ไทเป – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVG-TPE-GE004ไต้หวัน 5D4N ALISHAN

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 4 คืน บิน GE
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : TRANS ASIA (GE)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถฉานซื่อ – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไถจง – เจียอี้ – อุทยาแห่งชาติอาลีซัน
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานฯ อาลีซัน – ไทเป – ทำโมจิ – ซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – กรุงเทพ ฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน วันจักรี

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVPT-140404-4D-ผูหลี่-ไทเป-ไทเป_วันจักรี

ทัวร์ไต้หวัน วันจักรี 4 วัน 3 คืน บิน CI
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชาวเผ่า เครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง – ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : ไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด - หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – (18:00-18:19) นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน วันแรงงาน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVPT-140501-5D-ผูหลี่-ผูหลี่-ไทจง-ไทเป_วันจักรี

ทัวร์ไต้หวัน วันแรงงาน 5 วัน 4 คืน บิน CI
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : ผูหลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (ชมการแสดงชาวเผ่า เครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ผูหลี่ – วัดจงไถฉันซื่อ – ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง – ไทจง – ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : ไทจง – ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : ไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง – (17:36-17:55) นั่งรถไฟหัวจรวดไปเถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์อาหลีซัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVPT-140412-5D-สงกรานต์อาหลีซัน-จงลี่ – ผูหลี่ – อาหลีซัน – ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์อาหลีซัน 5 วัน 4 คืน บิน CI
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน – ช็อปปิ้งย่านโรงแรม
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : เถาหยวน - ผูหลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (เกาะลาลูเต่า วัดพระถังซำจั๋ง) – วัดกวนอู – ชิมชาอูหลง - อาบน้ำแร่ (ภายในห้อง)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ผูหลี่ - วัดจงไถฉันซื่อ – เจียอี้ – อุทยานอาหลีซัน (เดินชมป่าสน 2,000 ปี ซากูระ)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : อุทยานอาหลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมพระทิตย์ขึ้น – ไทจง - (15:15-16:06) นั่งรถไฟหัวจรวดไปไทเป – นั่งรถไฟฟ้า MRT – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : ไทเป – ร้านขนมเค้กสับปะรด - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LVG ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5D4N CI

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน บิน CI
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ไทเป – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป 101
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – D.I.Y ทำโมจิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHERRY BLOSSOM 4D2N

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LV SS TAIWAN CHERRY BLOSSOM 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHERRY BLOSSOM 4D2N 4 วัน 2 คืน บิน ZV
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 4 วัน 2 คืน สายการบิน : V air (ZV)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพเทพ (สนามบินดอนเมือง)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : ไทเป (สนามบินเถาหยวน) – เย๋หลิ่ว – จิ่วเฟิน – ไทจง – ไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไทจง – ผูหลี่ – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา –นั่งกระเช้าลอยฟ้า หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่า – ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง – เถาหยวน – ดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LV SS TAIWAN CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน 5 วัน 3 คืน บิน XW
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : NOK SCOOT (XW)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพเทพ (สนามบินดอนเมือง) – ไทเป (สนามบินเถาหยวน)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : ไทจง – เย๋หลิ่ว – จิ่วเฟิน – ไทเป – DUTY FREE - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : พิพิธภัณฑ์พระราชวัง - ตึกไทเป 101 - - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง – เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ไต้หวัน - เย๋หลิ่ว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

รหัส ทัวร์ไต้หวัน : LV SS ไต้หวัน - เย๋หลิ่ว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน ไต้หวัน - เย๋หลิ่ว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน บิน XW
ประเทศ : ไต้หวัน ระยะเวลา ทัวร์ไต้หวัน : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : NOK SCOOT (XW)

สอบถามราคา ทัวร์ไต้หวัน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ไต้หวัน :

ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 1 : กรุงเทพเทพ (สนามบินดอนเมือง) – ไทเป (สนามบินเถาหยวน)
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 2 : ไทเป – ผูหลี่ – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ ไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 3 : ไทจง – เย๋หลิ่ว – จิ่วเฟิน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 4 : พิพิธภัณฑ์พระราชวัง - ตึกไทเป 101 - DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง – เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน วันที่ 5 : สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ไต้หวัน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com