ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์เวียดนาม เลทส์ทราเวล นำท่านทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง โชว์หุ่นกะบอกน้ำ


ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LV SC(VN001)ฮานอย-ฮาลอง_4_วัน_(BL)_10_ธ.ค_._58_-_มี_.ค_._59_

ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน บิน ิBL
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : JETSTAR AIRWAY(ิBL)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : วันที่สอง สุสานโฮจิมินห์ – บ้านโฮจิมินห์ – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – Tran Quoc Pagoda – เดินทางสู่ฮาลอง – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านจิวเวลรี่ – ร้าน ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : วันที่สาม ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ศูนย์หัตถกรรมคนพิการ – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง็อกเซิน - ช้อปปิ้งตลาดย่านการค้า 36 สาย– หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : วันที่สี่ ฮานอย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3D2N

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : HAN01-3D2N-TG

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 3D2N 3 วัน 2 คืน บิน TG
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮานอย - ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : นั่งสามล้อ-วัดหงอกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนนชอบปิ้ง 36 สาย -โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : สุสานโอจิมินห์-วัดเสาเดียว-วิหารวรรณกรรม- กลับกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4D3N

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : HAN02-4D3N-QR

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง 4D3N 4 วัน 3 คืน บิน QR
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : QATAR AIRWAYS(QR)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮานอย – นั่งสามล้อชมเมือง
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำเทียนกุง – ชมเกาะไก่ชน
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ฮาลอง – วัดหงอกเซิน – ทะเลคืนดาบ – ถนน 36 สาย
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : สุสานโฮจิมินห์ – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม - ช้อบปิ้งฮานอย กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 4D

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : SGN01-4D3N-VN

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 4D 4 วัน 3 คืน บิน VN
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : VIETNAM AIRLINES(VN)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเธอดาม - นั่งรถสามล้อพื้นเมือง
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : โฮจิมินห์ – เมืองดาลัท – น้ำตกเพ็นน์ – พระราชวังเบ๋าได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - เจดีย์ตรึกลาม – ล่องเรือทะเลสาบเตรียนลาม
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ดาลัท – โฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – อุโมงค์ขูจี – โฮจิมินห์
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 5D4N

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : SGN02-5D4N-FD

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัท 5D4N 5 วัน 4 คืน บิน FD
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / ท่าอากาศยานเมืองโฮจิมินห์ / เดินทางเข้าที่พัก
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : เดินทางไปดาลัท (รถ) -สวนดอกไม้เมืองดาลัท– เข้าสู่ที่พัก
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : วังกษัตริย์เบ๋าได๋ - หุบเขาแห่งความรัก - บ้านการ์ตูน Crazy House - ตลาดกลางเมืองดาลัท
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : เดินทางกลับโฮจิมินห์ – ล่องเรือทานอาหารแม่น้ำไซ่ง่อน
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 5 : อุโมงค์กูจี- ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทอร์ดัม-ไปรษณีกลาง - ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน - กลับกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 3 วัน 2 คืน บิน QR
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : QATAR AIRWAYS(QR)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฮานอย -ฮาลองเบย์ - ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง –ฮานอย - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – นั่งรถกอล์ฟไฟฟ้าชมเมืองฮานอย ย่านถนน 36 สาย-การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : จตุรัสบาติงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์-วิหารวรรณกรรม


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์  มุยเน่  ดาลัด 4 วัน

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 4 วัน 3 คืน บิน QR
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : QATAR AIRWAYS(QR)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – ล่องเรือสำราญพร้อมบริการอาหารค่ำบนเรือ
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : โฮจิมินห์- ฟานเทียด – ทะเลทรายมุยเน่ - ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ดาลัท-กระเช้าไฟฟ้า- Datalla Water Fall -นั่งรถราง-สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท - Crazy House – วังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ -โฮจิมินห์
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : โฮจิมินห์-อุโมงค์กูจี- ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ ฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เวียดนาม เมืองโฮจิมินห์  เมืองดาลัด

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVPE HOCHIMINH-DALAT 4 DAY 05-08, 07-10 DEC 13 BY VN 19,900

ทัวร์เวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ เมืองดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน VN
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : VIETNAM AIRLINES(VN)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : เมืองตากอากาศดาลัด – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ – CRAZY HOUSE – สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด – วัดเส้าหลิน – หุบเขาแห่งความรัก – ตลาดพื้นเมืองดาลัด
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ดาลัด – โฮจิมินห์ – วัดเทียนหัว – โบสถ์เนอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์เวียดนาม เมืองโฮจิมินห์  เมืองดาลัด Download file PDFทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด FD

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVPE HOCHIMINH-DALAT 4 DAY FD

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด FD 4 วัน 3 คืน บิน FD
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – อดีตทำเนียบประธานาธิบดี - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : เมืองตากอากาศดาลัด – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ – CRAZY HOUSE – สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด – วัดเส้าหลิน – หุบเขาแห่งความรัก – ตลาดพื้นเมืองดาลัด
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ดาลัด – โฮจิมินห์ – วัดเทียนหัว – โบสถ์เนอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด FD Download file PDFทัวร์เวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ เมืองดาลัด VN

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVPE HOCHIMINH-DALAT 4 DAY

ทัวร์เวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ เมืองดาลัด VN 4 วัน 3 คืน บิน VN
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : VIETNAM AIRLINES(VN)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : เมืองตากอากาศดาลัด – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ – CRAZY HOUSE – สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด – วัดเส้าหลิน – หุบเขาแห่งความรัก – ตลาดพื้นเมืองดาลัด
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ดาลัด – โฮจิมินห์ – วัดเทียนหัว – โบสถ์เนอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์เวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ เมืองดาลัด VN Download file PDFทัวร์เวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ - เมืองดาลัด JUN-DEC

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVPE HOCHIMINH-DALAT 4 DAY JUN-DEC

ทัวร์เวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ - เมืองดาลัด JUN-DEC 4 วัน 3 คืน บิน VN
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : VIETNAM AIRLINES(VN)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ - ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : เมืองตากอากาศดาลัด – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ – CRAZY HOUSE – สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด – วัดเส้าหลิน – หุบเขาแห่งความรัก – ตลาดพื้นเมืองดาลัด
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ดาลัด – โฮจิมินห์ – วัดเทียนหัว – โบสถ์เนอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์เวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ - เมืองดาลัด JUN-DEC Download file PDFทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – ดาลัด TG

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVPE HOCHIMINH-DALAT 4 DAY MAY-SEP 13 BY TG 18,500

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – ดาลัด TG 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – อดีตทำเนียบประธานาธิบดี - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : เมืองตากอากาศดาลัด – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ เบ๋าได๋ – CRAZY HOUSE – สวนพฤกษศาสตร์ดาลัด – วัดเส้าหลิน – หุบเขาแห่งความรัก – ตลาดพื้นเมืองดาลัด
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ดาลัด – โฮจิมินห์ – วัดเทียนหัว – โบสถ์เนอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ – ดาลัด TG Download file PDFทัวร์เวียดนาม นครโฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงค์กู๋จี

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVPE SGN-VTO 4 DAY

ทัวร์เวียดนาม นครโฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงค์กู๋จี 4 วัน 3 คืน บิน FD
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์เวียดนาม นครโฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงค์กู๋จี Download file PDFทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์-หวุงเต่า-อุโมงค์กู๋จี VN

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVPE SGN-VTO 4 DAY JUL-DEC 13 BY VN 13900

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์-หวุงเต่า-อุโมงค์กู๋จี VN 4 วัน 3 คืน บิน VN
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : VIETNAM AIRLINES(VN)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – เมืองตากอากาศหวุงเต่า
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : เมืองตากอากาศหวุงเต่า – พระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุนี – พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – โรงละคร Opera House – อิสระช้อปปิ้ง
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : อดีตทำเนียบประธานาธิบดี – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์-หวุงเต่า-อุโมงค์กู๋จี VN Download file PDFทัวร์เวียดนาม นครโฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงค์กู๋จี TG

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVPE SGN-VTO 4 DAY JUL-SEP 13 BY TG 13900 THB

ทัวร์เวียดนาม นครโฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงค์กู๋จี TG 4 วัน 3 คืน บิน 3K
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – อดีตทำเนียบประธานาธิบดี – พิพิธภัณฑ์สงคราม – หวุงเต่า
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : เมืองตากอากาศหวุงเต่า – พระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุนี – พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – โรงละคร Opera House
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : ParkSon


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์เวียดนาม นครโฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงค์กู๋จี TG Download file PDFทัวร์เวียดนาม ไฮไลท์เวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVCFW VN2...Hanoi-Ningbinh-Halong 4 Day 3 Night (QR)

ทัวร์เวียดนาม ไฮไลท์เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน บิน QR
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : QATAR AIRWAYS(QR)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฮานอย -ฮาลองเบย์ - ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง –นิงบิงห์
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : นิงห์บิงห์ –วัด Bai Dinh-ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊ก– ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : จตุรัสบาติงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์เวียดนาม ไฮไลท์เวียดนามเหนือ Download file PDFทัวร์ เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง – นิงห์บิง 4 วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVP - HAN-NIN 4 DAYS NOV 13, 05-08, 06-09, 07-10, 08-11, 28-31 DEC, 29 DEC-01 JAN, 30 DEC-02 JAN 14 14500-16900 by QR (ท-ย) 29 OCT 13

ทัวร์ เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง – นิงห์บิง 4 วัน 3คืน 4 วัน 3 คืน บิน QR
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : QATAR AIRWAYS(QR)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮาลองบก (นิงบิงห์)
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVP - HAN 3 DAYS OCT-DEC 2013 BY QR 8,999-11,900 THB (ท-ย) UPDATE 07 OCT 13

ทัวร์ เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 3 วัน 2 คืน บิน QR
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : QATAR AIRWAYS(QR)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : ฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVP - HAN 3 DAYS 16-18 NOV, 30 NOV-02 DEC, DEC-MAR 14 BY VN 9,999-13,900 (ท-ย)

ทัวร์ เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง 3 วัน 2 คืน 3 วัน 2 คืน บิน VN
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : VIETNAM AIRLINES(VN)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : ฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทั่วร์เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รหัส ทัวร์เวียดนาม : LVPV -HAN 4 DAYS 28-31 DEC 13 by VN 15,900 THB. (ท-ย)

ทั่วร์เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง 4 วัน 3 คืน 4 วัน 3 คืน บิน VN
ประเทศ : เวียดนาม ระยะเวลา ทัวร์เวียดนาม : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : VIETNAM AIRLINES(VN)

สอบถามราคา ทัวร์เวียดนาม โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เวียดนาม :

ทัวร์เวียดนาม วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 2 : ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 3 : ฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วันหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์เวียดนาม วันที่ 4 : พิพิธภัณฑ์ทหาร – วิหารวรรณกรรม – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียด ทัวร์เวียดนามโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com