ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์เนปาล เลทส์ทราเวลเซอร์วิส นำท่านทัวร์เนปาล สังเวชนียสถาน ทัวร์เนปาลสุดคุ้ม และสุดแสนประทับใจ


ทัวร์ นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ อินเดียและเนปาล

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล

รหัส ทัวร์เนปาล : IND-8D7N-IT

ทัวร์ นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ อินเดียและเนปาล 8 วัน 7 คืน บิน IT
ประเทศ : เนปาล ระยะเวลา ทัวร์เนปาล : 8 วัน 7 คืน สายการบิน : TIGER AIR (IT)

สอบถามราคา ทัวร์เนปาล โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เนปาล :

ทัวร์เนปาล วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โกลกาตาร์- ราชคฤห์ - นาลันทา
ทัวร์เนปาล วันที่ 2 : นาลันทา – ปัตนะ - ไวสาลี
ทัวร์เนปาล วันที่ 3 : ไวสาลี - ลุมพินี
ทัวร์เนปาล วันที่ 4 : ลุมพินี - กุสินารา
ทัวร์เนปาล วันที่ 5 : กุสินารา -พาราณสี
ทัวร์เนปาล วันที่ 6 : พาราณสี – พุทธคยา
ทัวร์เนปาล วันที่ 7 : พุทธคยา - โกลกัลตาร์
ทัวร์เนปาล วันที่ 8 : โกลกัลตาร์ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เนปาล

อ่านรายละเอียด ทัวร์เนปาลโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล

รหัส ทัวร์เนปาล : LVH (NP001) เนปาล - หิมาลัย 5 วัน TG

ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล 5 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : เนปาล ระยะเวลา ทัวร์เนปาล : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์เนปาล โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เนปาล :

ทัวร์เนปาล วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–นครกาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-พระราชวัง 55 แกล-นาคาโก๊ด
ทัวร์เนปาล วันที่ 2 : นากาโก๊ด–วัดปศุปาตินาถ-โปครา-ทะเลสาบฟีว่า-วัดบาราฮี
ทัวร์เนปาล วันที่ 3 : ยอดเขาซารังกอต-น้ำตกเดวี่-ถ้ำพระศิวะ-ค่ายอพยพชาวธิเบต-โปครา-ปาทัน-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน-มหาพุทธเจดีย์สถาน
ทัวร์เนปาล วันที่ 4 : เจดีย์สวยมภูนารท-พระราชวังหนุมานโดก้า-ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล
ทัวร์เนปาล วันที่ 5 : นครกาฐมาณฑุ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เนปาล

อ่านรายละเอียด ทัวร์เนปาลโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สองประเทศ อินเดีย  เนปาล  ทัชมาฮาล

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล

รหัส ทัวร์เนปาล : LVG-โปรแกรม อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8วัน 6คืน TG008_JAN-MAR 14

ทัวร์สองประเทศ อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน บิน TG
ประเทศ : เนปาล ระยะเวลา ทัวร์เนปาล : 8 วัน 6 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์เนปาล โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เนปาล :

ทัวร์เนปาล วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เดลลี – พาราณสี
ทัวร์เนปาล วันที่ 2 : พาราณสี – แม่น้ำคงคา – พุทธคยา
ทัวร์เนปาล วันที่ 3 : พุทธคยา – สัตตมหาสถาน – กุสินารา
ทัวร์เนปาล วันที่ 4 : กุสินารา – มกุฎพันธเจดีย์ – ลุมพินี
ทัวร์เนปาล วันที่ 5 : ลุมพินี – สระโบกขรณี – สาวัตถี
ทัวร์เนปาล วันที่ 6 : สาวัตถี – วัดพระเชตุวันมหาวิหาร – อักรา
ทัวร์เนปาล วันที่ 7 : อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด – เดลลี
ทัวร์เนปาล วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เนปาล

อ่านรายละเอียด ทัวร์เนปาลโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์อินเดีย - เนปาล - ทัชมาฮาล

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล

รหัส ทัวร์เนปาล : LVG อินเดีย-เนปาล-ทัชมาฮาล 8d6n TG

ทัวร์อินเดีย - เนปาล - ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน บิน TG
ประเทศ : เนปาล ระยะเวลา ทัวร์เนปาล : 8 วัน 6 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์เนปาล โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เนปาล :

ทัวร์เนปาล วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – พุทธคยา
ทัวร์เนปาล วันที่ 2 : พุทธคยา – พาราณสี – พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ– แม่น้ำคงคา
ทัวร์เนปาล วันที่ 3 : พาราณสี – กุสินารา – มกุฎพันธเจดีย์
ทัวร์เนปาล วันที่ 4 : กุสินารา – ลุมพินี – สระโบกขรณี
ทัวร์เนปาล วันที่ 5 : ลุมพินี – สาวัตถี – วัดพระเชตุวันมหาวิหาร
ทัวร์เนปาล วันที่ 6 : สาวัตถี– อักรา
ทัวร์เนปาล วันที่ 7 : อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด – เดลลี
ทัวร์เนปาล วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เนปาล

อ่านรายละเอียด ทัวร์เนปาลโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล

รหัส ทัวร์เนปาล : LVG อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ 7วัน6คืน TG

ทัวร์อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ 7 วัน 6 คืน บิน TG
ประเทศ : เนปาล ระยะเวลา ทัวร์เนปาล : 7 วัน 6 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์เนปาล โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เนปาล :

ทัวร์เนปาล วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – พุทธคยา
ทัวร์เนปาล วันที่ 2 : พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
ทัวร์เนปาล วันที่ 3 : เวสาลี – กุสินารา
ทัวร์เนปาล วันที่ 4 : กุสินารา – ลุมพินี
ทัวร์เนปาล วันที่ 5 : ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี
ทัวร์เนปาล วันที่ 6 : สาวัตถี – พาราณสี
ทัวร์เนปาล วันที่ 7 : พาราณสี – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เนปาล

อ่านรายละเอียด ทัวร์เนปาลโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com