ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


ทัวร์จีนเดือนเมษายน โดยบริษัททัวร์ Let’s Travel Service


ทัวร์มาเก๊า จูไห่


ทัวร์จีนเดือนเมษายน

รหัส ทัวร์จีนเดือนเมษายน : LVPH FD762-FD767 # โปรชิวชิว มาเก๊า จูไห่ # 3D2N # ม.ค.- เม.ย.2560---เริ่มต้น 6%2c999.-

ทัวร์มาเก๊า จูไห่3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA (FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง โชว์หยวนหมิง
ทัวร์จีน วันที่ 2 : จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” -วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน – ชมหยก – ร้านผ้า
ทัวร์จีน วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN – สนามบินดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนเมษายน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เที่ยวรอบเกาะไทปา


ทัวร์จีนเดือนเมษายน

รหัส ทัวร์จีนเดือนเมษายน : LVPH FD760-FD765 มาเก๊า จูไห่ 3 วันเที่ยวรอบเกาะไทปา พักมาเก๊า 1 คืน----ม.ค.- เม.ย.60----เริ่มต้น 7%2c999.-

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เที่ยวรอบเกาะไทปา3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA (FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า –จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” -ถนนคู่รัก - วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ – พระราชวังหยวนหมิง อลังการโชว์
ทัวร์จีน วันที่ 2 : บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซน – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - มาเก๊า
ทัวร์จีน วันที่ 3 : เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้ - สนามบินดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนเมษายน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่


ทัวร์จีนเดือนเมษายน

รหัส ทัวร์จีนเดือนเมษายน : LVPH FD760-FD765 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ ----ม.ค.- เม.ย.60----เริ่มต้น 8%2c555.-

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA (FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่
ทัวร์จีน วันที่ 2 : จูไห่ – ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่
ทัวร์จีน วันที่ 3 : วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนเมษายน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระเสริมบารมี-พีคแทรม3 วัน2 คืน


ทัวร์จีนเดือนเมษายน

รหัส ทัวร์จีนเดือนเมษายน : LVPF HKG 3D_13-15_APR_17_KQ_FOR AGENT

ทัวร์ฮ่องกง-ไหว้พระเสริมบารมี-พีคแทรม3 วัน2 คืน3 วัน 2 คืน บิน KQ
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : KENYA AIRWAYS LIMITED (KQ)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพ – ฮ่องกง
ทัวร์จีน วันที่ 2 : ฮ่องกง -ช้อปปิ้ง หรือเที่ยวดิสนีย์แลนด์ (ซื้อเพิ่มผู้ใหญ่คนละ3,500บาท/เด็ก3-11ปี เพิ่มคนละ3,000บาท)
ทัวร์จีน วันที่ 3 : ฮ่องกง –ซิตี้ทัวร์(เจ้าแม่กวนอิม-นั่งพีคแทรมขึ้นวิคตอเรียพีค–รีพัลส์เบย์–โรงงานจิวเวอร์รี่- วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซี่ยน-วัดหมื่นองค์ )-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนเมษายน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน


ทัวร์จีนเดือนเมษายน

รหัส ทัวร์จีนเดือนเมษายน : LVPF HKG-DIS_ 3D_13-15_APR_17_KQ_Stay Disney hollywood

ทัวร์ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน3 วัน 2 คืน บิน KQ
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : KENYA AIRWAYS LIMITED (KQ)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ - ฮ่องกง
ทัวร์จีน วันที่ 2 : ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน) ชมพลุในดิสนีย์แลนด์
ทัวร์จีน วันที่ 3 : ฮ่องกง –ซิตี้ทัวร์(เจ้าแม่กวนอิม - นั่งพีคแทรมวิคตอเรียพีค- รีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ –วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน ) - วัดหมื่นพุทธ- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนเมษายน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เวนเชี่ยน-นองปิง-ฟรี! นั่งพีคแทรม


ทัวร์จีนเดือนเมษายน

รหัส ทัวร์จีนเดือนเมษายน : LVPF PHKG_2_HKG_MAC_4D_12-15_APR_17_CX_FOR AGENT

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เวนเชี่ยน-นองปิง-ฟรี! นั่งพีคแทรม 4 วัน 3 คืน บิน CX
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD (CX)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –พระใหญ่นองปิง(นั่งรถ) -ช้อปปิ้ง ซิตี้เกทเอ้าเลท- มาเก๊า
ทัวร์จีน วันที่ 2 : มาเก๊า-ซิตี้ทัวร์ (วัดอาม่า-โบสถ์เซ็นพอลล์- วัดเจ้าแม่กวนอิม-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-เซนาโดสแควร์ -เดอะเวเนเชี่ยน-ฮ่องกง - A Symphony of Lights
ทัวร์จีน วันที่ 3 : ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(นั่งพีคแทรมขึ้นวิคตอเรียพีค/ พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–วัดแชกงหมิว–โรงงานจิวเวอร์รี่– ช้อปปิ้งหรือเที่ยวดิสนีย์แลนด์(ซื้อเพิ่มผู้ใหญ่คนละ 3,500 บาท/เด็ก 3-11 ปี เพิ่มคนละ3,000 บาท)-
ทัวร์จีน วันที่ 4 : ฮ่องกงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนเมษายน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนเมษายน โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com