ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


ทัวร์จีนเดือนมกราคม โดยบริษัททัวร์ Let’s Travel Service


ทัวร์มาเก๊า จูไห่


ทัวร์จีนเดือนมกราคม

รหัส ทัวร์จีนเดือนมกราคม : LVPH FD762-FD767 # โปรชิวชิว มาเก๊า จูไห่ # 3D2N # ม.ค.- เม.ย.2560---เริ่มต้น 6%2c999.-

ทัวร์มาเก๊า จูไห่3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA (FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า– จูไห่- สวนหยวนหมิง โชว์หยวนหมิง
ทัวร์จีน วันที่ 2 : จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” -วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ - วัดไป๋หลิน – ชมหยก – ร้านผ้า
ทัวร์จีน วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย–มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN – สนามบินดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนมกราคม

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เที่ยวรอบเกาะไทปา


ทัวร์จีนเดือนมกราคม

รหัส ทัวร์จีนเดือนมกราคม : LVPH FD760-FD765 มาเก๊า จูไห่ 3 วันเที่ยวรอบเกาะไทปา พักมาเก๊า 1 คืน----ม.ค.- เม.ย.60----เริ่มต้น 7%2c999.-

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เที่ยวรอบเกาะไทปา3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA (FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า –จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” -ถนนคู่รัก - วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ – พระราชวังหยวนหมิง อลังการโชว์
ทัวร์จีน วันที่ 2 : บ้านเกิด ดร.ซุนยัดเซน – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - มาเก๊า
ทัวร์จีน วันที่ 3 : เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้ - สนามบินดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนมกราคม

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่


ทัวร์จีนเดือนมกราคม

รหัส ทัวร์จีนเดือนมกราคม : LVPH FD760-FD765 โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ ----ม.ค.- เม.ย.60----เริ่มต้น 8%2c555.-

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA (FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่
ทัวร์จีน วันที่ 2 : จูไห่ – ฮ่องกง - วิคทอเรีย – วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่ - อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่
ทัวร์จีน วันที่ 3 : วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนมกราคม

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเก๊า จูไห่


ทัวร์จีนเดือนมกราคม

รหัส ทัวร์จีนเดือนมกราคม : LVPH FD762-FD767 # โปรถูกเว่อร์ มาเก๊า จูไห่ พัก holiday inn # 3D2N ---9%2c999.-

ทัวร์มาเก๊า จูไห่3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA (FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า– เดอะเวเนเชี่ยน
ทัวร์จีน วันที่ 2 : วัดลินฟง – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ศาลเจ้านาจา – วิหารเซนต์พอล - ช้อปปิ้งเซนาโด้ - จูไห่ - ช้อปปิ้งก๊กเป๋ย
ทัวร์จีน วันที่ 3 : จูไห่ - “หวี่หนี่” -วัดผู่ถ่อ - บัวหิมะ – ชมหยก – ร้านผ้าไหม - ชมสวนหยวนหมิง - มาเก๊า - ดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนมกราคม

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้านองปิง + ไหว้พระใหญ่ - SHOPPING


ทัวร์จีนเดือนมกราคม

รหัส ทัวร์จีนเดือนมกราคม : LVSPR HKG003_ฮ่องกง-นองปิง-ช้อปปิ้ง-3วัน2คืน_CX3_JAN-MAR 2017

ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้านองปิง + ไหว้พระใหญ่ - SHOPPING3 วัน 2 คืน บิน CX
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD (CX)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา – CITY GATE OUTLET – SYMPHONY OF LIGHTS
ทัวร์จีน วันที่ 2 : อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR
ทัวร์จีน วันที่ 3 : วิคตอเรียพีค (นั่ง PEAK TRAM) – รีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ ร้านสมุนไพรจีน – วัดแชกงหมิว – อิสระ!! ช้อปปิ้งถนนนาธาน


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนมกราคม

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย แกรนด์แคนย่อน


ทัวร์จีนเดือนมกราคม

รหัส ทัวร์จีนเดือนมกราคม : LVPH FD540-541 จางเจียเจี้ย สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน 6D5N # 18-23 ม.ค. 60 # 15%2c999.-

ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย แกรนด์แคนย่อน6 วัน 5 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA (FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – เกาะส้ม (รวมรถราง) – จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน วันที่ 2 : แกรนด์แคนย่อนจางเจียเจี้ย – สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก – ถนนซีปู้เจีย
ทัวร์จีน วันที่ 3 : ลำธารแส้ม้าทอง – ภูเขาเทียนจื่อซาน–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – ภาพวาดจากหินกรวด
ทัวร์จีน วันที่ 4 : เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – โชว์จางอวี้โหมว
ทัวร์จีน วันที่ 5 : จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ผ้าปักเซี่ยงซิ่ว – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่
ทัวร์จีน วันที่ 6 : ฉางซา - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีนเดือนมกราคม

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนเดือนมกราคม โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com