ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์เฉินตู เลทส์ทราเวลเซอร์วิส นำท่านทัวร์เฉินตู สนุกสุดคุ้ม กับราคาโดนใจ โทร. 02-9498055

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์หางโจว | ทัวร์เส้นทางสายไหม |

ทัวร์เฉินตู ลาซา ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก 7 วัน

ทัวร์เฉินตู เที่ยวเฉินตู

รหัส ทัวร์เฉินตู : TIBET-7D5N-CA

ทัวร์เฉินตู ลาซา ทิเบต ดินแดนหลังคาโลก 7 วัน 7 วัน 5 คืน บิน CA
ประเทศ : เฉินตู ระยะเวลา ทัวร์เฉินตู : 7 วัน 5 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์เฉินตู โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์เฉินตู วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์เฉินตู วันที่ 2 : เฉินตู - ลาซา
ทัวร์เฉินตู วันที่ 3 : ลาซา- พระราชวังโปตาลา – วัดโจคังใหญ่- ช้อปปิ้งสินค้าบนถนนแปดเหลี่ยม
ทัวร์เฉินตู วันที่ 4 : พระราชวังฤดูร้อนนอร์ปู้หลินข่า – อารามเซรา - อารามฉือปั้ง
ทัวร์เฉินตู วันที่ 5 : ลาซา (นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก )
ทัวร์เฉินตู วันที่ 6 : อยู่บนรถไฟผ่านเมืองเก้อเอ๋อมู่ –ทะเลสาปชิงไห่-ถึงซีหนิง-ถาเอ๋อซื่อ-บินกลับเฉินตู
ทัวร์เฉินตู วันที่ 7 : เฉินตู-ศาลเจ้าสามก๊ก-ตลาดอุโมงค์-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตู

อ่านรายละเอียด ทัวร์เฉินตูโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ล่องทะเลสาบ เล่นสกีซีหลิง

ทัวร์เฉินตู เที่ยวเฉินตู

รหัส ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ล่องทะเลสาบ เล่นสกีซีหลิง 5 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : เฉินตู ระยะเวลา ทัวร์เฉินตู : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์เฉินตู โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์เฉินตู วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ทัวร์เฉินตู วันที่ 2 : ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – วัดเจ้าเจี๋ย – ภูเขาหิมะซีหลิง
ทัวร์เฉินตู วันที่ 3 : ลานสกีซีหลิง – เมืองสุ้ยหนิง – ล่องเรือทะเลสาบเจ้าแม่กวนอิม
ทัวร์เฉินตู วันที่ 4 : วัดหลิงฉวน – วัดกว่างเต๋อ – เฉินตู
ทัวร์เฉินตู วันที่ 5 : ช้อปปิ้งถนนจินหลี่ – เฉินตู – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตู

อ่านรายละเอียด ทัวร์เฉินตูโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ง๊อไบ๊ สกีซีหลิง 6D5N

ทัวร์เฉินตู เที่ยวเฉินตู

รหัส ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ง๊อไบ๊ สกีซีหลิง 6D5N 6 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : เฉินตู ระยะเวลา ทัวร์เฉินตู : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์เฉินตู โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์เฉินตู วันที่ 1 : กรุงเทพ – เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก
ทัวร์เฉินตู วันที่ 2 : เฉินตู – เขาซีหลินซาน – อิสระเล่นสกี ณ ภูเขาหิมะซีหลิง (ไม่รวมค่าเล่น)
ทัวร์เฉินตู วันที่ 3 : ซีหลิงซาน – เยื่อเยี่ยผิง(กระเช้า) – เล่อซาน- ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน
ทัวร์เฉินตู วันที่ 4 : ง้อไบ้ – ยอดเขาจินติ่ง – พระผู่เสียนทรงช้าง – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋ว
ทัวร์เฉินตู วันที่ 5 : ง้อไบ้ – เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ทัวร์เฉินตู วันที่ 6 : ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตู

อ่านรายละเอียด ทัวร์เฉินตูโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เฉินตู ทัวรฺจิ่วจ้ายโกว-หวงหลง

ทัวร์เฉินตู เที่ยวเฉินตู

รหัส ทัวร์เฉินตู : LVSE เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6D5NAON-150513

ทัวร์เฉินตู ทัวรฺจิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน 3K
ประเทศ : เฉินตู ระยะเวลา ทัวร์เฉินตู : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์เฉินตู โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์เฉินตู วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เฉินตู– เม่าเสี้ยน
ทัวร์เฉินตู วันที่ 2 : เม่าเสี้ยน– อุทยานแห่งชาติหวงหลง – จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เฉินตู วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตู

อ่านรายละเอียด ทัวร์เฉินตูโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เฉินตู-ซีหลิง-ไห่โหลวโกว 6 วัน 5 คืน

ทัวร์เฉินตู เที่ยวเฉินตู

รหัส ทัวร์เฉินตู : LVWK-ซีหลิง-ไห่โหลวโกว 6 วัน 5 คืน ปีใหม่ 2557 TG ราคา 37,900.-

ทัวร์จีน เฉินตู-ซีหลิง-ไห่โหลวโกว 6 วัน 5 คืน 6 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : เฉินตู ระยะเวลา ทัวร์เฉินตู : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์เฉินตู โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์เฉินตู วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - เฉิงตู – ภูเขาหิมะซีหลิง – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซีหลิง
ทัวร์เฉินตู วันที่ 2 : ยอดสุริยันจันทรา - กิจกรรมสกีหิมะซีหลิงซาน – เฉินตู
ทัวร์เฉินตู วันที่ 3 : อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว
ทัวร์เฉินตู วันที่ 4 : นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา – ธารน้ำแข็งพันปี “ไห่โหลวโกว”
ทัวร์เฉินตู วันที่ 5 : เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ทัวร์เฉินตู วันที่ 6 : ศาลเจ้าสามก๊ก – อาหารสมุนไพรตุ๋นยาจีน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตู

อ่านรายละเอียด ทัวร์เฉินตูโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน - เฉินตู - ต้ากู่

ทัวร์เฉินตู เที่ยวเฉินตู

รหัส ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์จีน - เฉินตู - ต้ากู่ 6 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : เฉินตู ระยะเวลา ทัวร์เฉินตู : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์เฉินตู โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์เฉินตู วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เฉินตู – จิ่งลี่ลู่ - โชว์หน้ากาก
ทัวร์เฉินตู วันที่ 2 : เฉินตู – เม้าเสี้ยน – อุทยานผิงโกวจ้าย - หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเซียง
ทัวร์เฉินตู วันที่ 3 : เม้าเสี้ยน – อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ “ต๋ากู่ปิงชวน ” งดงามไม่แพ้อุทยานใดใดบนพื้นพิภพ
ทัวร์เฉินตู วันที่ 4 : อุทยานปี้เผิงโกว – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ตูเจียงเอี้ยน
ทัวร์เฉินตู วันที่ 5 : เขื่อนตูเจียงเอี้ยน – วัดเอ้อหวังเมี่ยว - เฉินตู - ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงก่วน
ทัวร์เฉินตู วันที่ 6 : วัดเจ้าเจี๋ย –อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตู

อ่านรายละเอียด ทัวร์เฉินตูโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - โหมวหนีโกว 6 วัน 5 คืน (นั่งรถ)

ทัวร์เฉินตู เที่ยวเฉินตู

รหัส ทัวร์เฉินตู : LV SS เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - โหมวหนีโกว 6 วัน 5 คืน (นั่งรถ)

ทัวร์จีน เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - โหมวหนีโกว 6 วัน 5 คืน (นั่งรถ) 6 วัน 5 คืน บิน MU
ประเทศ : เฉินตู ระยะเวลา ทัวร์เฉินตู : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES(MU)

สอบถามราคา ทัวร์เฉินตู โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์เฉินตู วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู
ทัวร์เฉินตู วันที่ 2 : เมืองเฉินตู – ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เฉินตู วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เฉินตู วันที่ 4 : จิ่วจ้ายโกว – อุทยานโหมวหนีโกว - เมืองเม่าเสี้ยน
ทัวร์เฉินตู วันที่ 5 : เมืองเม่าเสี้ยน - เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนจินหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ทัวร์เฉินตู วันที่ 6 : ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตู

อ่านรายละเอียด ทัวร์เฉินตูโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานโหมวหนีโกว 6 วัน 5 คืน

ทัวร์เฉินตู เที่ยวเฉินตู

รหัส ทัวร์เฉินตู : LV SS เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานโหมวหนีโกว 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานโหมวหนีโกว 6 วัน 5 คืน 6 วัน 5 คืน บิน 3K
ประเทศ : เฉินตู ระยะเวลา ทัวร์เฉินตู : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์เฉินตู โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์เฉินตู วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู
ทัวร์เฉินตู วันที่ 2 : เมืองเฉินตู – ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เฉินตู วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เฉินตู วันที่ 4 : จิ่วจ้ายโกว – อุทยานโหมวหนีโกว - เมืองเม่าเสี้ยน
ทัวร์เฉินตู วันที่ 5 : เมืองเม่าเสี้ยน - เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนจินหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ทัวร์เฉินตู วันที่ 6 : ถนนคนเดินชุนซีลู่ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตู

อ่านรายละเอียด ทัวร์เฉินตูโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง

ทัวร์เฉินตู เที่ยวเฉินตู

รหัส ทัวร์เฉินตู : LV SS เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน 3U
ประเทศ : เฉินตู ระยะเวลา ทัวร์เฉินตู : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)

สอบถามราคา ทัวร์เฉินตู โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์เฉินตู วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู
ทัวร์เฉินตู วันที่ 2 : เมืองเฉินตู – ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เฉินตู วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เฉินตู วันที่ 4 : จิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน
ทัวร์เฉินตู วันที่ 5 : เมืองเม่าเสี้ยน - เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนจินหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ทัวร์เฉินตู วันที่ 6 : ถนนคนเดินชุนซีลู่ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตู

อ่านรายละเอียด ทัวร์เฉินตูโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน

ทัวร์เฉินตู เที่ยวเฉินตู

รหัส ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์จีน เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง 6 วัน 5 คืน 6 วัน 5 คืน บิน 3U
ประเทศ : เฉินตู ระยะเวลา ทัวร์เฉินตู : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : SICHUAN AIRLINES (3U)

สอบถามราคา ทัวร์เฉินตู โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์เฉินตู :

ทัวร์เฉินตู วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู
ทัวร์เฉินตู วันที่ 2 : เมืองเฉินตู – ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เฉินตู วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
ทัวร์เฉินตู วันที่ 4 : จิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติหวงหลง - เมืองเม่าเสี้ยน
ทัวร์เฉินตู วันที่ 5 : เมืองเม่าเสี้ยน - เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนจินหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ทัวร์เฉินตู วันที่ 6 : ถนนคนเดินชุนซีลู่ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์เฉินตู

อ่านรายละเอียด ทัวร์เฉินตูโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com