ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


เลทส์ทราเวล นำท่าน ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิ้น สนุกสุดคุ้ม ราคาโดนใจ

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์หางโจว | ทัวร์เส้นทางสายไหม |

กวางเจา ฮาร์บิน นมัสการจ้าแม่กวนอิม ทัวร์2ประเทศ

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : N-HARGUA-6D5N-CZ

กวางเจา ฮาร์บิน นมัสการจ้าแม่กวนอิม ทัวร์2ประเทศ 6 วัน 5 คืน บิน CZ
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กวางโจว – หอระลึก ดร.ซุนยัดเซน – อนุสาวรีย์ 5 แพะ - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง (แม่น้ำไข่มุก )
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : สุสาน 72 วีรชน – เดินทางไปฮาร์บิน – เทศกาลน้ำแข็ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : ลานสกีเอ้อหลงซาน – ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซนทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย - เทศกาลน้ำแข็ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – สวนเสือขาว – โชว์ว่ายน้ำแข็ง - เดินทางกลับกวางเจา
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเขาเหลียนหัวซาน - วัดกว่างเสี้ยวซื่อ – มูลนิธิตระกูลเฉิน – ช้อปปิ้งถนน ซ่างเซี่ยจิ่ว – กวางโจว
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 6 : อิสระช้อบปิ้งสินค้า ถนนคนเดิน – เดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัสร์สกี ทัวร์เกาหลี ฮาร์บิน 6D5N

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัสร์สกี ทัวร์เกาหลี ฮาร์บิน 6D5N 6 วัน 5 คืน บิน OZ
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ASIANAAIRLINES(OZ)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(วันก่อนเดินทาง) เกาหลี – ฮาร์บิน – สวนเสือขาว
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : ลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลี
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : La Provence Village – เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : EVERLAND – เมียงดง – โชว์ DRUM CAT – ศูนย์โสม
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 6 : วังเคียงบ๊อก - บลูเฮาส์ – พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง – ร้านค้าพื้นเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ฮาร์บิน 6D5N 6 วัน 5 คืน บิน BR
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : EVA AIRWAYS(BR)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ไทเป – แช่น้ำแร่ ONSEN
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : หนานโถว –วัดจงไถฉานซื่อ-ชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –ไถจง –ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : ไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ชมตึกไทเป 101- หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- ซื่อหลินไนท์ มาร์เก็ต
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : ไทเป-ฮาร์บิน-สวนเสือขาว
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : ลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 6 : เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลี


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัวร์จีน ปักกิ่ง - ฮาร์บิน2557  5 วัน 4 คืน

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - ฮาร์บิน2557 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน บิน CA
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : ปักกิ่ง –กำแพงเมืองจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : CZ ฮาร์บิ้น จี๋หลิน เสิ่นหยาง 26 ธ.ค.2555 - 1 ม.ค.2556 (1) 8

ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน 7 วัน 6 คืน บิน CZ
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 7 วัน 6 คืน สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กวางเจา – เสิ่นหยาง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : เสิ่นหยาง – พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง– ฉางชุน
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : ฉางชุน – พระราชวังจอมปลอม – ลานสกีจิงยี่ถาน– จี๋หลิน
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : จี๋หลิน – อู้ซง (ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ) – สวนเป่ยซาน – ฮาร์บิน – โบสถ์เซ็นต์โซเฟียถนนจงหยาง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : ฮาร์บิน – งานแกะสลักหิมะเกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) – กิจกรรมน้ำแข็งซงฮัวเจียง-งานแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บินปี 2014
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 6 : ฮาร์บิน – สวนเสือไซบีเรีย – กวางเจา
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 7 : กวางเจา – ถนนคนเดินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิ้น เสิ่นหยาง ฉางชุน จี๋หลิน Download file PDF



ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : UL 888 ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง 6 วัน 28 ธ.ค.-2 ม.ค. 2556 (1) 8

ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน บิน UL
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES(UL)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ตลาดรัสเซีย – ฮาร์บิ้น
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : ฮาร์บิน – งานแกะสลักหิมะเกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) – สวนเสือไซบีเรีย งานแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บินปี 2014
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : ฮาร์บิน – กิจกรรมน้ำแข็งซงฮัวเจียง– โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย (ผ่านชม) – ถนนจงหยาง – ปักกิ่ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง วันที่ห้า ปักกิ่ง – สกีรีสอร์ต – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – The Place
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : ปักกิ่ง – ประตูชัย – ปี่เซี๊ยะ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง Download file PDF



ทัวร์เมืองจีน ฮาร์บิน2559 ปักกิ่ง - ฮาร์บิน 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 3 คืน

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : LV CA HRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 3 คืน (1) จัดใหม่

ทัวร์เมืองจีน ฮาร์บิน2559 ปักกิ่ง - ฮาร์บิน 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 3 คืน 6 วัน 5 คืน บิน CA
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : ปักกิ่ง –ฮาร์บิ้น -เกาะพระอาทิตย์ - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - ถนนจงหยาง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน – THE PLACE
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 6 : กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี2557

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : LVW-CAHRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน 4คืน ปีใหม่

ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี2557 6 วัน 4 คืน บิน CA
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : กรุงเทพ – ปักกิ่ง – จุตรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ง - ฮาร์บิ้น
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – ถนนจงหยาง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : เกาะพระอาทิตย์ - แม่น้ำซงฮัว - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟู่จิ่น
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 6 : กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง พักฮาร์บิน 2 คืน เล่นสกี2557

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : LVW-HU HRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 2คืน

ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง พักฮาร์บิน 2 คืน เล่นสกี2557 6 วัน 4 คืน บิน HU
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : HAINAN AIRLINES(HU)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : กรุงเทพ – ปักกิ่ง –ฮาร์บิ้น -เกาะพระอาทิตย์ - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - ถนนจงหยาง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 6 : กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน 6 วัน 4 คืน ฮาร์บิน2557  เล่นสกี2557

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : LVPUB-(MU) เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิ้น 27,28,29,30 ,31 ธ.ค.56 @ 39,900.-

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน 6 วัน 4 คืน ฮาร์บิน2557 เล่นสกี2557 6 วัน 4 คืน บิน MU
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES(MU)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิ้น – โบสถ์โซเฟีย (ชมด้านนอก) - ถนนเซ็นทรัล
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : ลานสกีเอ้อหลงซาน - เกาะพระอาทิตย์ - ร้านของพื้นเมือง - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : อนุสรณ์ฟั่งหง - สวนสาธารณะสตาลิน - เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเถาเป่า - บัวหิมะ นวดฝ่าเท้า - ตลาดร้อยปี - ร้านหยก
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 6 : ชาผู่เอ๋อ - หาดไหว้ธาน - อุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เล่นสกี2557

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : LVPUB-(FM854-841) เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิ้น 29-2 Jan 14 @ 37,900.-

ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เล่นสกี2557 5 วัน 4 คืน บิน FM
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES(FM)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ – ฮาร์บิน
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : ลานสกีเอ้อหลงซาน - เกาะพระอาทิตย์ - ร้านของพื้นเมือง - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : อนุสรณ์ฟั่งหง - สวนสาธารณะสตาลิน – เซี่ยงไฮ้
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : บัวหิมะ – หาดไหว้ธาน – อุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ถนนนานกิง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเถาเป่า – ตลาดร้อยปี – ร้านหยก – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัวร์จีนฉลองปีใหม่ วันหยุด2559  เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิน เทศกาลน้ำแข็ง 2 แห่งที่สวยที่สุด

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : lvpub เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิ้น 29 Dec 16 - 3 Jan 17 @ 39,999.-

ทัวร์จีนฉลองปีใหม่ วันหยุด2559 เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิน เทศกาลน้ำแข็ง 2 แห่งที่สวยที่สุด 6 วัน 5 คืน บิน FM
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES(FM)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิน – สวนเสือไซบีเรีย
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : ลานสกีเอ้อหลิงซาน –ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก – ถนนเซ็นทรัล – วิหารเซนต์โซเฟีย – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – คฤหาสถ์วอร์ก้า – โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส – โชว์รัสเซีย
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : ช้อปปิ้งของฝาก – กรุงเทพมหานคร


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัวร์จีน ฮาร์บิน -ปักกิ่ง

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : LV SS ฮาร์บิน-ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน เทศกาล Harbin Ice and Snow World

ทัวร์จีน ฮาร์บิน -ปักกิ่ง 7 วัน 4 คืน บิน CA
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 7 วัน 4 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง – ฮาร์บิน – ผ่านชมภายนอก โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง - – เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : หลงจู - เอ้อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ – สวนสตาลิน – อนุสาวรีย์ฝังหง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถ) - สวนเสือไซบีเรียน - ปักกิ่ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : กำแพงเมืองจีน - พระราชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” - ถนนหวังฟูจิ่ง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 6 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง”– ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 7 : กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัวร์จีน ต้าเหลียน- ฮาร์บิน

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : LV SS ต้าเหลียน- ฮาร์บิน 5 วัน 4 คืนเทศกาล Harbin Ice and Snow World

ทัวร์จีน ต้าเหลียน- ฮาร์บิน 5 วัน 4 คืน บิน MF
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : XIAMENAIR(MF)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - เซี่ยะเหมิน - ต้าเหลียน
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : ต้าเหลียน – นั่งรถไฟไปฮาร์บิน – เกาะพระอาทิตย์ – เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : หลงจู - เอ้อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ - จงยางต้าเจีย – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – สวนสตาลิน - อนุสาวรีย์ฝังหง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : ฮาร์บิน – นั่งรถไฟไปต้าเหลียน – จัตุรัสซิงไห่วาน – แกะสลักเมืองร้อยปี -นั่งรถผ่าน ถนนปิงไห่ลู่
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : ต้าเหลียน – เซียะเหมิน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



ทัวร์จีน ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน

ทัวร์ฮาร์บิน เที่ยวฮาร์บิน

รหัส ทัวร์ฮาร์บิน : LV SS ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน ต้าเหลียน-เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-ฮาร์บิน 7 วัน 5 คืน 7 วัน 5 คืน บิน CZ
ประเทศ : ฮาร์บิน ระยะเวลา ทัวร์ฮาร์บิน : 7 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)

สอบถามราคา ทัวร์ฮาร์บิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮาร์บิน :

ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ต้าเหลียน - จัตุรัสซิงไห่วาน – แกะสลักเมืองร้อยปี - “เวนิส”
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 3 : ต้าเหลียน - เสิ่นหยาง - พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง – ถนนย้อนยุคราชวงศ์ชิง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 4 : เสิ่นหยาง - เมืองจี๋หลิน - ลานสกีเป่ยซาน - โบสถ์คริสต์
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 5 : เมืองจี๋หลิน – ชมแม่คะนิ้ง – ฮาร์บิน - แม่น้ำซงฮัวเจียง - จงยางต้าเจีย - สวนสตาลิน - อนุสาวรีย์ฝังหง
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 6 : ฮาร์บิน - เกาะพระอาทิตย์ – สวนเสือไซบีเรียน - เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”
ทัวร์ฮาร์บิน วันที่ 7 : โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ร้านขายของรัสเซีย – กวางเจา – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮาร์บิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮาร์บินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่



บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559



Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com