ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์อินเดีย เลทส์ทราเวลเซอร์วิส นำท่านทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-9498055


ทัวร์ นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ อินเดียและเนปาล

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

รหัส ทัวร์อินเดีย : IND-8D7N-IT

ทัวร์ นมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง ณ อินเดียและเนปาล 8 วัน 7 คืน บิน IT
ประเทศ : อินเดีย ระยะเวลา ทัวร์อินเดีย : 8 วัน 7 คืน สายการบิน : TIGER AIR (IT)

สอบถามราคา ทัวร์อินเดีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อินเดีย :

ทัวร์อินเดีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โกลกาตาร์- ราชคฤห์ - นาลันทา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 2 : นาลันทา – ปัตนะ - ไวสาลี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 3 : ไวสาลี - ลุมพินี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 4 : ลุมพินี - กุสินารา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 5 : กุสินารา -พาราณสี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 6 : พาราณสี – พุทธคยา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 7 : พุทธคยา - โกลกัลตาร์
ทัวร์อินเดีย วันที่ 8 : โกลกัลตาร์ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อินเดีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์อินเดียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สองประเทศ อินเดีย  เนปาล  ทัชมาฮาล

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

รหัส ทัวร์อินเดีย : LVG-โปรแกรม อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8วัน 6คืน TG008_JAN-MAR 14

ทัวร์สองประเทศ อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน บิน TG
ประเทศ : อินเดีย ระยะเวลา ทัวร์อินเดีย : 8 วัน 6 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อินเดีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อินเดีย :

ทัวร์อินเดีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เดลลี – พาราณสี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 2 : พาราณสี – แม่น้ำคงคา – พุทธคยา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 3 : พุทธคยา – สัตตมหาสถาน – กุสินารา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 4 : กุสินารา – มกุฎพันธเจดีย์ – ลุมพินี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 5 : ลุมพินี – สระโบกขรณี – สาวัตถี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 6 : สาวัตถี – วัดพระเชตุวันมหาวิหาร – อักรา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 7 : อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด – เดลลี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อินเดีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์อินเดียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์อินเดีย: มนต์เสน่ห์อินเดียใต้ 6 วัน 3 คืน (SG)

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

รหัส ทัวร์อินเดีย : LVGอินเดีย มนต์เสน่ห์อินเดียใต้ 6วัน3คืน SG

ทัวร์อินเดีย: มนต์เสน่ห์อินเดียใต้ 6 วัน 3 คืน (SG) 6 วัน 3 คืน บิน SG
ประเทศ : อินเดีย ระยะเวลา ทัวร์อินเดีย : 6 วัน 3 คืน สายการบิน : SPICE JET(SG)

สอบถามราคา ทัวร์อินเดีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อินเดีย :

ทัวร์อินเดีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์อินเดีย วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – เจนไน – ตัญจาวูร์ – เทวาลัยพฤหธิศวร – เทวาลัยศรีรังคนาถสวามี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 3 : ตริชชี่ – มาดูรัย – เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร – พระราชวังติรุมไลนายกะ – เชนไน
ทัวร์อินเดีย วันที่ 4 : เชนไน–กาญจีปุรัม–เทวาลัยไกลาสนาถ–เทวาลัยเอกัมพเรศวร–มหาพลีปุรัม–กลุ่มเทวาลัยปัญจปาณฑพรถะ–กลุ่มเทวาลัยชายหาด–ภาพสลักอรชุน-เชนไน
ทัวร์อินเดีย วันที่ 5 : เจนไน-ป้อมเซนต์จอร์จ-เทวาลัยปาลีศวาร-วัดปารถะสารถี-ช้อปปิ้ง-เจนไน-กรุงเทพฯ
ทัวร์อินเดีย วันที่ 6 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อินเดีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์อินเดียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์อินเดีย - เนปาล - ทัชมาฮาล

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

รหัส ทัวร์อินเดีย : LVG อินเดีย-เนปาล-ทัชมาฮาล 8d6n TG

ทัวร์อินเดีย - เนปาล - ทัชมาฮาล 8 วัน 6 คืน บิน TG
ประเทศ : อินเดีย ระยะเวลา ทัวร์อินเดีย : 8 วัน 6 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อินเดีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อินเดีย :

ทัวร์อินเดีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – พุทธคยา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 2 : พุทธคยา – พาราณสี – พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ– แม่น้ำคงคา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 3 : พาราณสี – กุสินารา – มกุฎพันธเจดีย์
ทัวร์อินเดีย วันที่ 4 : กุสินารา – ลุมพินี – สระโบกขรณี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 5 : ลุมพินี – สาวัตถี – วัดพระเชตุวันมหาวิหาร
ทัวร์อินเดีย วันที่ 6 : สาวัตถี– อักรา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 7 : อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด – เดลลี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อินเดีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์อินเดียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวรอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน (TG)

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

รหัส ทัวร์อินเดีย : LVGอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน5คืนTG

ทัวรอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน (TG) 7 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : อินเดีย ระยะเวลา ทัวร์อินเดีย : 7 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อินเดีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อินเดีย :

ทัวร์อินเดีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เดลลี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 2 : เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ (บินภายใน)
ทัวร์อินเดีย วันที่ 3 : ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 4 : ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 5 : ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า (*รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 6 : อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 7 : เดลลี – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อินเดีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์อินเดียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์อินเดีย เดลลี-อักรา ทัชมาฮาล-ชัยปุระ 6 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

รหัส ทัวร์อินเดีย : LVGอินเดีย เดลลี-อักรา ทัชมาฮาล-ชัยปุระ 6D4N TG

ทัวร์อินเดีย เดลลี-อักรา ทัชมาฮาล-ชัยปุระ 6 วัน 4 คืน (TG) 6 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : อินเดีย ระยะเวลา ทัวร์อินเดีย : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อินเดีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อินเดีย :

ทัวร์อินเดีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เดลลี – อักรา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 2 : อักรา – ทัชมาฮาล – อักราฟอร์ด
ทัวร์อินเดีย วันที่ 3 : อักรา – ฟาแตร์ปูร์ สิครี – ชัยปูร์
ทัวร์อินเดีย วันที่ 4 : ชัยปูร์ – พระราชวังแอมเบอร์ – พระราชวังซิตี้พาเลส – พระราชวังสายลม – หอดูดาวจันตาร์ มันตาร์
ทัวร์อินเดีย วันที่ 5 : ชัยปูร์ – เดลลี – สนามบิน
ทัวร์อินเดีย วันที่ 6 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อินเดีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์อินเดียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

รหัส ทัวร์อินเดีย : LVG อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ 7วัน6คืน TG

ทัวร์อินเดีย-เนปาล-เขาคิชฌกูฏ 7 วัน 6 คืน บิน TG
ประเทศ : อินเดีย ระยะเวลา ทัวร์อินเดีย : 7 วัน 6 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อินเดีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อินเดีย :

ทัวร์อินเดีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – พุทธคยา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 2 : พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 3 : เวสาลี – กุสินารา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 4 : กุสินารา – ลุมพินี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 5 : ลุมพินี (เนปาล) – สาวัตถี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 6 : สาวัตถี – พาราณสี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 7 : พาราณสี – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อินเดีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์อินเดียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่อินเดีย อัมริทสาร์-ธรรมศาลา-ทัชมาฮาล6D4N TG

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย

รหัส ทัวร์อินเดีย : LVGอินเดีย อัมริทสาร์-ธรรมศาลา-ทัชมาฮาล6D4N TG

อินเดีย อัมริทสาร์-ธรรมศาลา-ทัชมาฮาล6D4N TG 6 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : อินเดีย ระยะเวลา ทัวร์อินเดีย : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อินเดีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อินเดีย :

ทัวร์อินเดีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เดลลี – อัมริทสาร์ – สวนจาลเลียนวาลา – ชมวิววิหารทองคำยามเย็น
ทัวร์อินเดีย วันที่ 2 : พระวิหารทองคำ ฮัรมัรดิร ซาฮิบ – Wagar Border พิธีเปลี่ยนเวรยาม ชายแดน อินเดีย-ปากีสถาน
ทัวร์อินเดีย วันที่ 3 : อัมริทสาร์ – ธรรมศาลา – วัดนัมเกล
ทัวร์อินเดีย วันที่ 4 : สถาบันนอร์บูลิงกา – สนามบิน – เดลลี – อักรา
ทัวร์อินเดีย วันที่ 5 : อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – สนามบินเดลลี
ทัวร์อินเดีย วันที่ 6 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อินเดีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์อินเดียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com