ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์อิตาลี เลทส์ทราเวลเซอร์วิส นำท่านทัวร์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส


ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส จุงฟราวน์

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : DS_EUR-10D7N-MS-จุงฟราวน์

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส จุงฟราวน์ 10 วัน 7 คืน บิน MS
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : โรม (อิตาลี) – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : ฟลอเรนซ์ – รูปปั้นเดวิช – มหาวิหารเมืองฟลอเรนซ์ – โบสถ์แบสติส – พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี่ – สะพานไม้ทองคำ แม่น้ำอาร์โน - ปิซ่า –หอเอนปิซ่า
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : ปิซ่า - เกาะเวนิช - โบสถ์เซนต์มาร์ค – สะพานทอดถอนใจ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – เมสเตร้
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเก้น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : นั่งรถไฟฟันเฟื่องขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ Top of Europe - อินเทอลาเก้น – ช้อปปิ้ง
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : อินเทอลาเก้น - เบิร์น - ดิจอง(ฝรั่งเศส)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : ดิจอง – ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาตูมูซ – ชมเมือง
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : หอไอเฟล – ประตูชัย - ช้อปปิ้ง Duty Free – ห้างลาฟาแยต - สนามบิน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 10 : สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : DS_EUR-9D-MS-ทิตลิส

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน บิน MS
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 9 วัน 7 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กรุงไคโร (อียิปต์)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : โรม (อิตาลี) – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : ปิซ่า –หอเอนปิซ่า - เวนิส
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : เกาะเวนิส –– จัตุรัสเซนต์มาร์ค –โบสถ์เซนต์มาร์ค – สะพานถอดทอนใจ - ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตโสกสลด – สะพานไม้คาเปล - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : ดิจอง - สู่ปารีส –ชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมูชแม่น้ำแซน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ไคโร
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : กรุงไคโร – กีซา – มหาปีรามิด – สฟิงค์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิยิปต์ – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : กรุงเทพมหานคร


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 10 วัน 7 คืน บิน TG
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโรม - โคลอสเซียม - รัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : หอเอนปิซ่า - เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - มิลาน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : มิลาน - บริกส์ - ทาสซ์ - นั่งกระเช้าสู่แมทเทอร์ฮอร์นพาราไดซ์ - แซร์มัท
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : แซร์มัท - ปราสาทชียง - โลซานน์ - เวเว่ย์ - มงเทรอซ์ (ริเวียร่าสวิส)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : มงเทรอซ์ - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - เที่ยวชมมหานครปารีส
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง DUTY FREE - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ลาฟาแยตต์ - DINNER CRUISE
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - อิสระช้อปปิ้ง - สนามบิน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 9 วัน จากเหนือจรดใต้

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 9 วัน จากเหนือจรดใต้ 9 วัน 6 คืน บิน TG
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 9 วัน 6 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-กรุงโรม
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : กรุงโรม-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะ)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้-ซอเรนโต้-กรุงโรม
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : เดินทางสู่สนามบิน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG) 10 วัน 1 คืน บิน TG
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 10 วัน 1 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโรม - โคลอสเซียม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน-อเรซโซ่
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : อเรซโซ่ - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย – หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : ฟลอเร้นซ์ -เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : เวนิส เมสเตร้ - ช้อปปิ้งที่มิลาน - ดูโอโม่ - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - อินเทอลาเก้น
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : อินเทอลาเก้น - สตราสบรก์ - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - DINNER CRUISE
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ - สนามบิน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG) 10 วัน 7 คืน บิน TG
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโรม - โคลอสเซียม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : กรุงโรม - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : ปิซ่า - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : เวนิส เมสเตร้ - ช้อปปิ้งที่มิลาน - ดูโอโม่ - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - อินเทอลาเก้น
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : อินเทอลาเก้น - สตราสบรก์ - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - DINNER CRUISE
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : มหานครปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ - สนามบิน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป Best of Europe อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 12 วัน (TG)

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์ยุโรป Best of Europe อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 12 วัน (TG) 12 วัน 9 คืน บิน TG
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 12 วัน 9 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครลอนดอน (อังกฤษ)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : ลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ – ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – ถนนอ็อกฟอร์ด - ลอนดอนอายส์
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : นั่งรถไฟ EUROSTAR สู่ปารีส (ฝรั่งเศส) – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : โบสถ์โนตเตรอดาม – ประตูชัย – จัตุรัสคองคอร์ด – ชองป์เอลิเซ่ – ช้อปปิ้ง
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : ปารีส - รถไฟ TGV สู่สตราสบูรก์ - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูกาโน่
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : ลูกาโน่ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
ทัวร์อิตาลี วันที่ 10 : ฟลอเร้นซ์ - นครรัฐวาติกัน - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 11 : กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - สนามบิน - กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 12 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป Best of Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์ยุโรป Best of Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 10 วัน 7 คืน บิน TG
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั่งเศส)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : มองต์มาตร์ - โบสถ์พระหฤทัย - พระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : โบสถ์โนตเตรอดาม - ประตูชัย - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ช้อปปิ้ง
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : ปารีส - รถไฟ TGV สู่สตราสบูรก์ - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูกาโน่
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : ลูกาโน่ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : ฟลอเร้นซ์ - นครรัฐวาติกัน - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - สนามบิน - กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 10 วัน 7 คืน บิน 3K
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโรม - โคลอสเซียม - รัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์ - อาเรซโซ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : อาเรซโซ่ - เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - อินสบรูค
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : เที่ยวชมเมืองอินสบรูค - วาดู๊ซ (ลิคเค่นสไตน์) - อินเทอลาเก้น
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - อินเทอลาเก้น
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ (ฝรั่งเศส) - ลา เปอตีย์ ฟรองซ์ - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง DUTY FREE - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ลาฟาแยตต์ - DINNER CRUISE
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : เที่ยวมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟิล - สนามบิน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ขึ้นทิสลิส สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : LVF EU1A ITALY - SWITZERLAND (TITLIS) - FRANCE 8D (MS)

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ขึ้นทิสลิส สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน บิน MS
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 8 วัน 6 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : เวนิซ - เกาะเวนิซ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - สะพานไม้คาเปล - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : ดิจอง - แวร์ซายส์ - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : ปารีส - ประตูชัย Arc de Triomphe - Galerie Lafayette - กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ขึ้นจุงเฟรา สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : LVF EU2 ITALY - SWITZERLAND (JUNGFRAUJOCH) - FRANCE 9D (EK)

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ขึ้นจุงเฟรา สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน บิน EK
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 9 วัน 7 คืน สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : เวนิซ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - อินแทร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : อินแทร์ลาเค่น - Jungfraujoch - ถ้ำน้ำแข็ง - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเชโด้
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : TGV เจนีวา-ปารีส - ประตูชัย Arc de Triomphe - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซน - ร้านค้าปลอดภาษี
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - Galeries Lafayette
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (สวิสเซอร์แลนด์)

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : LVMSV อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (ไคโร) 9 วัน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (สวิสเซอร์แลนด์) 9 วัน 7 คืน บิน MS
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 9 วัน 7 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ไคโร-โรม
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : โรม
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : กรุงโรม-ปิซ่า-เวนิส
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : เวนิส–ทะเลสาบลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง (ฝรั่งเศส)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : ดิจอง-ปารีส
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ -ไคโร
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : ไคโร – ปิรามิด - สนามบิน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทั่วร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : LVF - EU1A ITA-CHE-FRA 8D (EK) TITLIS 27ธ.ค.56 - 3 ม.ค. 57 ไฟท์กลับบ่าย

ทั่วร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน 8 วัน 5 คืน บิน EK
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 8 วัน 5 คืน สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (Check-in)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : เวนิซ เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานรีอัลโต - ลูเซิร์น
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - เองเกลแบร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : ดิจอง - ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมูช - Galeries Lafayette
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ขึ้นเขาทิทสิส สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : LVF - EU1B ITALY - SWITZERLAND (TITLIS) - FRANCE 8D (MS) ปรับราคาลง 72900 28 ธ.ค. 56 - 04 ม.ค. 57

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ขึ้นเขาทิทสิส สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บิน MS
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 8 วัน 5 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : เวนิซ - เกาะเวนิซ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - สะพานไม้คาเปล - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : ดิจอง - แวร์ซายส์ - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : ปารีส - ประตูชัย Arc de Triomphe - Galerie Lafayette - กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ขึ้นยอดเขายุงเฟรา

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : LVF-EU2A ITALY - SWITZERLAND (JUNGFRAUJOCH) - FRANCE 9D (EK) NOV - DEC 2013

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ขึ้นยอดเขายุงเฟรา 9 วัน 6 คืน บิน EK
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 9 วัน 6 คืน สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : เวนิซ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - อินแทร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : อินแทร์ลาเค่น - Jungfraujoch - ถ้ำน้ำแข็ง - เจนีวา
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : เจนีวา - ทะเลสาบ - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเชโด้ - TGV เจนีวา - ปารีส
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องแม่น้ำแซน - ร้านค้าปลอดภาษี
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : ประตูชัย Arc de Triomphe - ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - Galeries Lafayette
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ( ขึ้นเขาทิตสิส สวิสเซอร์แลนด์ )

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : LVF-EU1a ITA-CHE-FRA 8D (EK) TITLIS [2014 JAN-MAR]

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ( ขึ้นเขาทิตสิส สวิสเซอร์แลนด์ ) 8 วัน 5 คืน บิน EK
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 8 วัน 5 คืน สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (Check-in)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : เวนิซ เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานรีอัลโต - ลูเซิร์น
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - เองเกลแบร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : ดิจอง - ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูชัย Arc de Triomphe - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมูช
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - Galeries Lafayette - กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี โบโลญญา

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : LVG โมโน อิตาลี โบโลญญา 7D4N EK

ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี โบโลญญา 7 วัน 4 คืน บิน EK
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 7 วัน 4 คืน สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : ดูไบ – โบโลญญา – โมเดนา – เวนิส
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : เที่ยวเกาะเวนิช – มิลาน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : มิลาน – ปิซ่า – เลคซิโอ้ – ฟลอเร้นซ์
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : ฟลอเร้นซ์ – กรุงโรม
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : กรุงโรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – สนามบินดูไบ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : ดูไบ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : LVGโมโน อิตาลี 7D4N QR

ทัวร์ยุโรป โมโน อิตาลี 7 วัน 4 คืน บิน QR
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 7 วัน 4 คืน สายการบิน : QATAR AIRWAYS(QR)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโดฮา – โรม – นครวาติกัน – โคลอสเซี่ยม
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : โรม – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : ฟลอเรนซ์ – จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย – เวนิส เมสเตร้
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : เที่ยวเกาะเวนิส – เวโรน่า
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : เวโรน่า – มิลาน – สนามบิน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : กรุงโดฮา – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์อิตาลี  สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : LV D อิตาลี สวิตเซอร์แลนต์ ฝรั่งเศส

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน บิน SQ
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 11 วัน 8 คืน สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES(SQ)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ - ย่านแกรนด์อิล - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : พระราชวังแวร์ซายน์ - อิสระช้อปปิ้ง - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องแม่น้ำแซนด์
ทัวร์อิตาลี วันที่ 9 : พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ซิตี้ทัวร์ - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ - มงต์มารต์
ทัวร์อิตาลี วันที่ 10 : เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ทัวร์อิตาลี วันที่ 11 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

ทัวร์อิตาลี เที่ยวอิตาลี

รหัส ทัวร์อิตาลี : LVGอิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8D5N EK

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน บิน EK
ประเทศ : อิตาลี ระยะเวลา ทัวร์อิตาลี : 8 วัน 5 คืน สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)

สอบถามราคา ทัวร์อิตาลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์อิตาลี :

ทัวร์อิตาลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์อิตาลี วันที่ 2 : กรุงเทพ - ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส
ทัวร์อิตาลี วันที่ 3 : เวนิส – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 4 : อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
ทัวร์อิตาลี วันที่ 5 : ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส
ทัวร์อิตาลี วันที่ 6 : ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมุช
ทัวร์อิตาลี วันที่ 7 : ปารีส – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
ทัวร์อิตาลี วันที่ 8 : ดูไบ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิตาลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์อิตาลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com