ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัทเลทส์ทราเวล นำท่านทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล


ทัวร์สิงคโปร์ 4D3N บิน CX

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : 2SIN-4D3N-CX

ทัวร์สิงคโปร์ 4D3N บิน CX 4 วัน 3 คืน บิน CX
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD(CX)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เกาะเซนโตซ่า
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : เต็มอิ่มที่ UNIVERSAL STUDIO
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : สวนนกจูล่ง – ชิงช้าสวรรค์ (SINGAPORE FLYER) อิสระช้อบปิ้งย่านออชาด
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 4 : วัดเจ้าแม่กวนอิม – เดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 2ประเทศ 4D3N-FD

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : KULSIN01-4D3N-FD

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 2ประเทศ 4D3N-FD 4 วัน 3 คืน บิน FD
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เกนติ้ง (เคเบิลคาร์)
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์-ถ่ายรูปกับตึกแฝด-มะละกา-ขึ้งเขา ST,PAUL HILL-ป้อม A FAMOSA-JOKER STREET
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : ยะโฮบาห์รู – UNIVERSAL STUDIO
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 4 : มารีน่าเบย์-ชมวิวบน THE SAND SKY PARK–ช้อบปิ้งออชาด-เดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 2ประเทศ 4D3N-TG

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : KULSIN02-4D3N-TG

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 2ประเทศ 4D3N-TG 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เกนติ้ง (เคเบิลคาร์)
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์-ถ่ายรูปกับตึกแฝด-มะละกา-ขึ้งเขา ST,PAUL HILL-ป้อม A FAMOSA-JOKER STREET
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : ยะโฮบาห์รู – UNIVERSAL STUDIO
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 4 : มารีน่าเบย์-ชมวิวบน THE SAND SKY PARK–ช้อบปิ้งออชาด-เดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVSub Mal-Sin 4 Days (TG) FEB - APR 2014

ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เกนติ้ง (เคเบิลคาร์)
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์- ช็อคโกแลต –บักกุ๊ตเต๋-ซิตี้ทัวร์- มะละกา -ยะโฮร์บารู (B/L/D)
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : ยะโฮร์-สิงคโปร์- เมอไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ (B/-/D)
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 4 : สิงคโปร์ – MBS-เจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ้ง ออชาร์ด - กรุงเทพ (B/L/-)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVPH MS มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 D

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บิน MS
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มาเลเซีย- FIRST WORLD HOLTEL
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : อิสระเครื่องเล่นนานาชนิด – ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮบาร์รู
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : ยะโฮบาร์รู-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เมอร์ไลอ้อน-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 4 : ยะโฮบาร์รู– ซิตี้ทัวร์มาเลเซีย -ช้อปปิ้งห้างซูเรีย-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ Download file PDFทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVPH TG Singapore - Malaysia 4D3N

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ – มาริน่า เบย์ แซนด์
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ช้อบปิ้งออร์ชาร์ด – ยะโฮร์บาห์รู
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : ยะโฮร์บาห์รู – มะละกา – ปุตตาจาย่า – เก็นติ้ง
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 4 : ยะโฮร์บาห์รู – มะละกา – ปุตตาจาย่า – เก็นติ้ง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ Download file PDFทัวร์สิงคโปร์ Best of Singapore

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVHP Best of Singapore 2013

ทัวร์สิงคโปร์ Best of Singapore 3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Garden by the bay - มาริน่า เบย์ แซนด์ – ล่องเรือ BUMBOAT ท่าเรือ Clarke Quay
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : S.E.A Aquarium - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : CITY TOURS – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์สิงคโปร์ Best of Singapore Download file PDFทัวร์มาเลียเซีย กรุงเทพฯ – มาเลเซีย – มะละกา - สิงคโปร์ 6 วัน

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LV TC ทัวร์กรุงเทพฯ – มาเลเซีย – มะละกา - สิงคโปร์ 6 วัน

ทัวร์มาเลียเซีย กรุงเทพฯ – มาเลเซีย – มะละกา - สิงคโปร์ 6 วัน 6 วัน 5 คืน บิน รถตู้
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : รถตู้(รถตู้)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อ.สะเดา จ. สงขลา
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : อ.สะเดา จ. สงขลา – กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮบารู
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : ยะโฮบารู - สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ – ถนนออร์ชาร์ด - ล่องเรือ Bumboat
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 4 : ยะโฮบารู - กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 5 : เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ - หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 6 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล-SEA AQUARIUM

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVS Super Singapore 3 days (SQ)

ทัวร์สิงคโปร์ สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล-SEA AQUARIUM 3 วัน 2 คืน บิน SQ
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES(SQ)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-GARDEN BY THE BAY-มารีน่า เบย์ แซนด์
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : SEA.AQUARIUM UNIVERSAL STUDIO(รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : เมอไลอ้อน-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ไชน่าทาวน์–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE LOW COST ยูนิเวอร์แซล-SEA.AQUARIUM

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVS Super Singapore 3 days

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE LOW COST ยูนิเวอร์แซล-SEA.AQUARIUM 3 วัน 2 คืน บิน 3K
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-GARDEN BY THE BAY-มารีน่า เบย์ แซนด์
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : SEA.AQUARIUM UNIVERSAL STUDIO(รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : เมอไลอ้อน-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ไชน่าทาวน์–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE LOW COSTยูนิเวอร์แซล SEA.AQUARIUM

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVS Super Singapore 3 days

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE LOW COSTยูนิเวอร์แซล SEA.AQUARIUM 3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-GARDEN BY THE BAY-มารีน่า เบย์ แซนด์
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : SEA.AQUARIUM UNIVERSAL STUDIO(รวมค่าบัตรแล้ว) – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : เมอไลอ้อน-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ไชน่าทาวน์–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล - มารีนา เบย์ แซนด์ 3

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVH - (SIN001) สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล-มารีนา เบย์ แซนด์ -การ์เด้น บาย เดอะเบย์ 3 วัน (TG)

ทัวร์ สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล - มารีนา เบย์ แซนด์ 3 3 วัน 2 คืน บิน TG
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – มำรีนำ เบย์ แซนด์ – กำร์เด้นบำยเดอะเบย์ – ชมเมืองสิงคโปร์โดยรถสะเทิน้ น้ำ สะเทิน้ บก
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : สนุกสนำนเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : ชมเมืองสิงคโปร์ - อิสระช้อปปิ้งย่ำนถนนออร์ชำร์ด – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (MH)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVSup Malay-Sin(MH HAPPY NEW YEAR)

ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (MH) 4 วัน 3 คืน บิน MH
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM(MH)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ –เก็นติ้ง ไฮแลนด์
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮบารู
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : ยะโฮบาร์รู – สิงคโปร์ – MBS – Universal Studio
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 4 : สิงคโปร์–ช็อปปิ้ง- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVPUB-MA-S1 มาเลเซีย - สิงคโปร์ ล่องเรือ STAR CRUISE JAN-APR2014

ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน บิน DD
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : NOK AIRLINES(DD)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง – เรือ STAR CRUISE ( B-L-D )
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : ปีนัง – ปุตราจายา – ยะโฮบารู ( B-L-D )
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : ยะโฮบารู – ซิตี้ทัวร์ – RESORT WORLD SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO ( B - - )
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 4 : ยะโฮบารู – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ( B-L-D )
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 5 : เก็นติ้ง – DUTYFREE – ด่านจังโหลน – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ( B-L-D )


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สิงคโปร์ OHO SINGAPORE 3 วัน 2 คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVG OHO SINGAPORE SQ 3D2N

ทัวร์สิงคโปร์ OHO SINGAPORE 3 วัน 2 คืน 3 วัน 2 คืน บิน SQ
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES(SQ)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – ล่องเรือบั๊มโบ๊ท – ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light”@อ่าวมารีน่า
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE PREMIUM

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVG SINGAPORE PREMIUM SQ 3D2N

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE PREMIUM 3 วัน 2 คืน บิน SQ
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : SINGAPORE AIRLINES(SQ)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน – การ์เด้นบายเดอะเบย์ (รวมค่าเข้าโดม) – ล่องเรือบั๊มโบ๊ท(รวมค่าล่องเรือ) – ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light”@อ่าวมารีน่า
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : สนุกสนานเต็มวันยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ S.E.A. AQUARIUM (รวมค่าเข้า)
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : สิงคโปร์ฟลายเออร์ (รวมค่าบัตร) – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – อิสระช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวสิงคโปร์OHO SINGAPORE

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVG OHO SINGAPORE 3D2N 3K

ทัวสิงคโปร์OHO SINGAPORE 3 วัน 2 คืน บิน 3K
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้นบายเดอะเบย์ – ล่องเรือบั๊มโบ๊ท – ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonder Full Light”@อ่าวมารีน่า
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : สนุกสนานเต็มวันใน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : เมอร์ไลออน – ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – อิสระช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย – สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LVG มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4D3N TG

ทัวร์มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – มะละกา
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : มะละกา – สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน – ไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 4 : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รหัส ทัวร์สิงคโปร์ : LV SP SUPERB SINGAPORE NO WORRY 3DAYS (O8)

ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน 2คืน 3 วัน 2 คืน บิน 3K
ประเทศ : สิงคโปร์ ระยะเวลา ทัวร์สิงคโปร์ : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์สิงคโปร์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์ :

ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - Fountain of wealth-GARDEN BY THE BAY - CITY TOUR - BUMBOAT – มารีน่า เบย์ แซนด์ ชมโชว์น้ำพุ “WONDER FUL LIGHT”
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 2 : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A : Free
ทัวร์สิงคโปร์ วันที่ 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิม - กรุงเทพฯ (B/-/-)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สิงคโปร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com