ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์เลทส์ทราเวลเซอร์วิส นำท่าน ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ราคาโดนใจ สนุกสุดคุ้ม


ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ขึ้นทิสลิส สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

รหัส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : LVF EU1A ITALY - SWITZERLAND (TITLIS) - FRANCE 8D (MS)

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ขึ้นทิสลิส สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน 6 คืน บิน MS
ประเทศ : สวิสเซอร์แลนด์ ระยะเวลา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : 8 วัน 6 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ :

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 2 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 3 : กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 4 : เวนิซ - เกาะเวนิซ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 5 : ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - สะพานไม้คาเปล - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 6 : ดิจอง - แวร์ซายส์ - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 7 : ปารีส - ประตูชัย Arc de Triomphe - Galerie Lafayette - กรุงเทพฯ
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ขึ้นจุงเฟรา สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

รหัส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : LVF EU2 ITALY - SWITZERLAND (JUNGFRAUJOCH) - FRANCE 9D (EK)

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ขึ้นจุงเฟรา สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน บิน EK
ประเทศ : สวิสเซอร์แลนด์ ระยะเวลา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : 9 วัน 7 คืน สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)

สอบถามราคา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ :

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 2 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 3 : กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 4 : เวนิซ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - อินแทร์ลาเค่น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 5 : อินแทร์ลาเค่น - Jungfraujoch - ถ้ำน้ำแข็ง - เจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเชโด้
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 6 : TGV เจนีวา-ปารีส - ประตูชัย Arc de Triomphe - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 7 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซน - ร้านค้าปลอดภาษี
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 8 : ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - Galeries Lafayette
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 9 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (สวิสเซอร์แลนด์)

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

รหัส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : LVMSV อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (ไคโร) 9 วัน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส (สวิสเซอร์แลนด์) 9 วัน 7 คืน บิน MS
ประเทศ : สวิสเซอร์แลนด์ ระยะเวลา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : 9 วัน 7 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ :

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ไคโร-โรม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 2 : โรม
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 3 : กรุงโรม-ปิซ่า-เวนิส
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 4 : เวนิส–ทะเลสาบลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 5 : ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง (ฝรั่งเศส)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 6 : ดิจอง-ปารีส
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 7 : ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ -ไคโร
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 8 : ไคโร – ปิรามิด - สนามบิน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 9 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ขึ้นเขาทิทสิส สวิสเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

รหัส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : LVF - EU1B ITALY - SWITZERLAND (TITLIS) - FRANCE 8D (MS) ปรับราคาลง 72900 28 ธ.ค. 56 - 04 ม.ค. 57

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ขึ้นเขาทิทสิส สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บิน MS
ประเทศ : สวิสเซอร์แลนด์ ระยะเวลา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : 8 วัน 5 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ :

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 2 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 3 : กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 4 : เวนิซ - เกาะเวนิซ - เกาะซานมาร์โค - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 5 : ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - สะพานไม้คาเปล - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 6 : ดิจอง - แวร์ซายส์ - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 7 : ปารีส - ประตูชัย Arc de Triomphe - Galerie Lafayette - กรุงเทพฯ
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ( ขึ้นเขาทิตสิส สวิสเซอร์แลนด์ )

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

รหัส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : LVF-EU1a ITA-CHE-FRA 8D (EK) TITLIS [2014 JAN-MAR]

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส ( ขึ้นเขาทิตสิส สวิสเซอร์แลนด์ ) 8 วัน 5 คืน บิน EK
ประเทศ : สวิสเซอร์แลนด์ ระยะเวลา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : 8 วัน 5 คืน สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)

สอบถามราคา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ :

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (Check-in)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 2 : กรุงโรม - นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 3 : กรุงโรม - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิซ เมสเตร
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 4 : เวนิซ เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต - เกาะซานมาร์โค - สะพานถอนหายใจ - ล่องเรือกอนโดล่า - สะพานรีอัลโต - ลูเซิร์น
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 5 : ลูเซิร์น - อนุเสาวรีย์สิงโตแกะสลัก - เองเกลแบร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 6 : ดิจอง - ปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - หอไอเฟล - ประตูชัย Arc de Triomphe - Benlux Duty Free - ล่องเรือบาโตมูช
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 7 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - Galeries Lafayette - กรุงเทพฯ
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส COOL PRICE

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

รหัส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : LV D COOL PRICE_IT CH FR

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส COOL PRICE 10 วัน 7 คืน บิน TG
ประเทศ : สวิสเซอร์แลนด์ ระยะเวลา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ :

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 2 : กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - ฟลอเร้นซ์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 3 : ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 4 : เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 5 : ลูเซิร์น - แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 6 : อิสระช้อปปิ้ง - เบอซงซอง - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส (ฝรั่งเศส)
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 7 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้งถนนชองป์เซลิเซ่
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 8 : เที่ยวชมมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - หอไอเฟล - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

อ่านรายละเอียด ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com