ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


ทัวร์สกี ดินแดนแห่งหิมะ สนุกสนานกับการเล่นสกีกับ Let's Travel โทร.02-9498055


ทัวร์สกี เล่นสกี 5D3N

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : PEK02-SKI BEIJING 5 DAY_CA

ทัวร์สกี เล่นสกี 5D3N 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สกี เล่นสกี 5D4N

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : PEK03-SKI BEIJING 5 DAY_TG

ทัวร์สกี เล่นสกี 5D4N 5 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สกี เจาะลึก 6D4N

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : PEK05-SKI BEIJING 6 DAY_CA

ทัวร์สกี เจาะลึก 6D4N 6 วัน 5 คืน บิน CA
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ล่องทะเลสาบ เล่นสกีซีหลิง

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ล่องทะเลสาบ เล่นสกีซีหลิง 5 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ทัวร์สกี วันที่ 2 : ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – วัดเจ้าเจี๋ย – ภูเขาหิมะซีหลิง
ทัวร์สกี วันที่ 3 : ลานสกีซีหลิง – เมืองสุ้ยหนิง – ล่องเรือทะเลสาบเจ้าแม่กวนอิม
ทัวร์สกี วันที่ 4 : วัดหลิงฉวน – วัดกว่างเต๋อ – เฉินตู
ทัวร์สกี วันที่ 5 : ช้อปปิ้งถนนจินหลี่ – เฉินตู – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ง๊อไบ๊ สกีซีหลิง 6D5N

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี ทัวร์เฉินตู ง๊อไบ๊ สกีซีหลิง 6D5N 6 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : กรุงเทพ – เฉินตู – ศาลเจ้าสามก๊ก
ทัวร์สกี วันที่ 2 : เฉินตู – เขาซีหลินซาน – อิสระเล่นสกี ณ ภูเขาหิมะซีหลิง (ไม่รวมค่าเล่น)
ทัวร์สกี วันที่ 3 : ซีหลิงซาน – เยื่อเยี่ยผิง(กระเช้า) – เล่อซาน- ล่องเรือนมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน
ทัวร์สกี วันที่ 4 : ง้อไบ้ – ยอดเขาจินติ่ง – พระผู่เสียนทรงช้าง – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋ว
ทัวร์สกี วันที่ 5 : ง้อไบ้ – เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ทัวร์สกี วันที่ 6 : ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สกี เจาะลึก เล่นสกี 6D5N

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : PEK04-SKI BEIJING 6 DAY_UL

ทัวร์สกี เจาะลึก เล่นสกี 6D5N 6 วัน 5 คืน บิน UL
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES(UL)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัสร์สกี ทัวร์เกาหลี ฮาร์บิน 6D5N

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี :

ทัสร์สกี ทัวร์เกาหลี ฮาร์บิน 6D5N 6 วัน 5 คืน บิน OZ
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : ASIANAAIRLINES(OZ)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(วันก่อนเดินทาง) เกาหลี – ฮาร์บิน – สวนเสือขาว
ทัวร์สกี วันที่ 2 : ลานสกีเอ้อหลงซาน-ช้อบปิ้งสินค้าที่ระลึก-ถนนเซนทรัล-วิหารเซนต์โซเฟีย-เทศกาลน้ำแข็ง
ทัวร์สกี วันที่ 3 : เทศกาลหิมะเกาะแสงอาทิตย์ – โชว์ว่ายน้ำแข็ง – เดินทางกลับเกาหลี
ทัวร์สกี วันที่ 4 : La Provence Village – เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง
ทัวร์สกี วันที่ 5 : EVERLAND – เมียงดง – โชว์ DRUM CAT – ศูนย์โสม
ทัวร์สกี วันที่ 6 : วังเคียงบ๊อก - บลูเฮาส์ – พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง – ร้านค้าพื้นเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สกี เล่นสกี 6D5N เดินทางสบาย ๆ

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : PEK06-SKI BEIJING 6 DAY_TG

ทัวร์สกี เล่นสกี 6D5N เดินทางสบาย ๆ 6 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สกี เล่นสกี 5D4N

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : PEK01-SKI BEIJING 5 DAY_UL

ทัวร์สกี เล่นสกี 5D4N 5 วัน 4 คืน บิน UL
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES(UL)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สกีเกาหลี  PERFECT SKI SNOW IN KOREA สกี 2557

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : LVZ โปรแกรมเกาหลีมกราคม นอนสกี

ทัวร์สกีเกาหลี PERFECT SKI SNOW IN KOREA สกี 2557 5 วัน 3 คืน บิน 8B
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : BUSINESS AIR(8B)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -อินชอน
ทัวร์สกี วันที่ 2 : อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ – หมูบ้านฝรั่งเศส-เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง WINTER LOVE SONG - สนุกสุดเหวี่ยงที่ YANGJI PINE/OAK VALLEY พักที่สกีรีสอร์ท
ทัวร์สกี วันที่ 3 : วัดวาวูจองซา - กิมจิสคูล ใส่ชุดประจำชาติ - สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND - คอสเมติค - โซลทาวเวอร์ชมวิวกรุงโซล คล้องกุญแจคู่รัก - ตลาดทงแดมุน
ทัวร์สกี วันที่ 4 : ศูนย์โสม – ฮ็อกเกตนามู - พระราชวังเคียงบ็อค - บลูเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – ดิวตีฟรี ของปลอดภาษี – ตลาดดังเมียงดง – FANTA STICK SHOW
ทัวร์สกี วันที่ 5 : ร้านสมุนไพรน้ำมันสน - ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM ICE MUSEUM - พลอยอเมทีส – ละลาย เงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เกาหลี เล่นสกี-เกาะนามิ

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : LVHJ001 JANFEB181258

ทัวร์เกาหลี เล่นสกี-เกาะนามิ 5 วัน 3 คืน บิน TW
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : T’Way(TW)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์สกี วันที่ 2 : โซล –เกาะนามิ – PAJU OUTLETS – ลานสกี
ทัวร์สกี วันที่ 3 : กิมจิแลนด์ – วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน – โชว์ FANTA STICK
ทัวร์สกี วันที่ 4 : พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์โสม – ฮงแด - KITTY CAFÉ – TRICK EYE
ทัวร์สกี วันที่ 5 : N TOWER – ดิวตี้ฟรี – น้ำมันสนเข็มแดง – แอมมาทิส – ฮ็อกเกตนามู – ซุปเปอร์มาเก็ต – สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ ปักกิ่ง สกีสอร์ท 5 วัน

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : Lvw-TGPEK01_ครบสูตร ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท อาบน้ำแร่ 5 วัน 5-9, 21-25, 29 ธค - 2 Jan'14

ทัวร์ ปักกิ่ง สกีสอร์ท 5 วัน 5 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : วันแรก สนามบินสุวรรณ - กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – กายกรรม
ทัวร์สกี วันที่ 2 : วันที่สอง พระราชวังกู้กง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังฤดูร้อน
ทัวร์สกี วันที่ 3 : วันที่สาม หอฟ้าเทียนถาน – วัดลามะ-ถนนสาย 798 -หวังฟู่จิ่น
ทัวร์สกี วันที่ 4 : วันที่สี่ สกีรีสอร์ท - กำแพงเมืองจีน – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ทัวร์สกี วันที่ 5 : วันที่ห้า ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สกี2557 สกี SNOW DOME

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : LVH (BJS011) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Snow Dome 5 วัน 3 คืน (HU)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สกี2557 สกี SNOW DOME 5 วัน 3 คืน บิน HU
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : HAINAN AIRLINES(HU)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง
ทัวร์สกี วันที่ 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์สกี วันที่ 3 : พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านชา - นั่งสามล้อ -ถนนหวังฟู่จิง - THE PLACE
ทัวร์สกี วันที่ 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - BEIJING SNOW DOME
ทัวร์สกี วันที่ 5 : ร้านผีซิ่ว - วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สกี2557 Snow World 5 วัน 3 คืน

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : LVT-HU PEK-SKI 53_28DEC-1JAN14 (NEW YEAR 2014)_24900 (141113)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สกี2557 Snow World 5 วัน 3 คืน 5 วัน 3 คืน บิน HU
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : HAINAN AIRLINES(HU)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ทัวร์สกี วันที่ 2 : กรุงเทพ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – วังโบราณกู้กง – กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์สกี วันที่ 3 : วัดลามะ – พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” – THE PLACE – บุฟเฟ่ต์ Golden Jaguar
ทัวร์สกี วันที่ 4 : กำแพงเมืองจีน – ลานสกี BEIJING SNOW WORLD – ถนนหวังฝูจิ่ง
ทัวร์สกี วันที่ 5 : หอบูชาเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เกาหลี เล่นสกี korea play ski สกีเกาหลี

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : LVB - korea play ski

ทัวร์เกาหลี เล่นสกี korea play ski สกีเกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน TW
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : T’Way(TW)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - เกาหลีใต้ (อินชอน)
ทัวร์สกี วันที่ 2 : เกาะนามิ - Ski Resort
ทัวร์สกี วันที่ 3 : ไร่สตอเบอร์รี่ – ทำกิมจิ (ใส่ชุดฮันบก) - สวนสนุก Lotte World – Star Avenue – Lotte Folk Museum - ตลาดทงแดมุน
ทัวร์สกี วันที่ 4 : พระราชวังเคียงบ็อก – ศูนย์โสมรัฐบาล - Dongwha Duty – Kyubo Book Centerคลองชองเกชอน – ควังฮวามุนสแควร์ – ถนนฮงแด – Kitty Café – Supermarket เครื่องสำอาง - ตลาดเมียงดง
ทัวร์สกี วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพร (ฮ๊อกเก้ นาร์โม) และศูนย์สมุนไพร (RED PINE) –ศูนย์พลอยสีม่วง (อะเมทิส) – Seoul Tower – Teddy Bear Shop - Love Key CeremonySupermarket ของฝาก – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เกาหลี นอนสกีรีสอร์ท สกีเกาหลี

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : LVB - Program Korea slepp Ski Resort(1)

ทัวร์เกาหลี นอนสกีรีสอร์ท สกีเกาหลี 5 วัน 3 คืน บิน TW
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : T’Way(TW)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - เกาหลีใต้ (อินชอน)
ทัวร์สกี วันที่ 2 : เกาะนามิ - Ski Resort
ทัวร์สกี วันที่ 3 : ไร่สตอเบอร์รี่ – ทำกิมจิ (ใส่ชุดฮันบก) - สวนสนุก Lotte World – Star Avenue – Lotte Folk Museum - ตลาดทงแดมุน
ทัวร์สกี วันที่ 4 : พระราชวังเคียงบ็อก – ศูนย์โสมรัฐบาล - Dongwha Duty – ถนนฮงแด – KITTY CAFÉ Kyubo Book Center - คลองชองเกชอน – ควังฮวามุนสแควร์ – Supermarket เครื่องสำอาง - ตลาดเมียงดง
ทัวร์สกี วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพร (ฮ๊อกเก้ นาร์โม) และศูนย์สมุนไพร (RED PINE) –ศูนย์พลอยสีม่วง (อะเมทิส) – Seoul Tower – Teddy Bear Shop - Love Key Ceremony-Supermarket ของฝาก – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี2557

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : LVW-CAHRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน 4คืน ปีใหม่

ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี2557 6 วัน 4 คืน บิน CA
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์สกี วันที่ 2 : กรุงเทพ – ปักกิ่ง – จุตรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ง - ฮาร์บิ้น
ทัวร์สกี วันที่ 3 : สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – ถนนจงหยาง
ทัวร์สกี วันที่ 4 : เกาะพระอาทิตย์ - แม่น้ำซงฮัว - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ทัวร์สกี วันที่ 5 : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟู่จิ่น
ทัวร์สกี วันที่ 6 : กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง พักฮาร์บิน 2 คืน เล่นสกี2557

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : LVW-HU HRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 2คืน

ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง พักฮาร์บิน 2 คืน เล่นสกี2557 6 วัน 4 คืน บิน HU
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : HAINAN AIRLINES(HU)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์สกี วันที่ 2 : กรุงเทพ – ปักกิ่ง –ฮาร์บิ้น -เกาะพระอาทิตย์ - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - ถนนจงหยาง
ทัวร์สกี วันที่ 3 : สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ทัวร์สกี วันที่ 4 : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน
ทัวร์สกี วันที่ 5 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
ทัวร์สกี วันที่ 6 : กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน 6 วัน 4 คืน ฮาร์บิน2557  เล่นสกี2557

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : LVPUB-(MU) เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิ้น 27,28,29,30 ,31 ธ.ค.56 @ 39,900.-

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน 6 วัน 4 คืน ฮาร์บิน2557 เล่นสกี2557 6 วัน 4 คืน บิน MU
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES(MU)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์สกี วันที่ 2 : กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - ฮาร์บิ้น – โบสถ์โซเฟีย (ชมด้านนอก) - ถนนเซ็นทรัล
ทัวร์สกี วันที่ 3 : ลานสกีเอ้อหลงซาน - เกาะพระอาทิตย์ - ร้านของพื้นเมือง - เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
ทัวร์สกี วันที่ 4 : อนุสรณ์ฟั่งหง - สวนสาธารณะสตาลิน - เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง
ทัวร์สกี วันที่ 5 : เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเถาเป่า - บัวหิมะ นวดฝ่าเท้า - ตลาดร้อยปี - ร้านหยก
ทัวร์สกี วันที่ 6 : ชาผู่เอ๋อ - หาดไหว้ธาน - อุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สกี 2557 สกีเกาหลี HAPPY TOGETHER

ทัวร์สกี เที่ยวสกี

รหัส ทัวร์สกี : LVST ทัวร์เกาหลี happy together winter snow in korea 2013_NEW

ทัวร์สกี 2557 สกีเกาหลี HAPPY TOGETHER 5 วัน 3 คืน บิน 8B
ประเทศ : สกี ระยะเวลา ทัวร์สกี : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : BUSINESS AIR(8B)

สอบถามราคา ทัวร์สกี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์สกี :

ทัวร์สกี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - อินชอน
ทัวร์สกี วันที่ 2 : อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ –หมู่บ้านฝรั่งเศส (La Provence) - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง Winter Love Song - ป้อมฮวาซอง มรดกโลก
ทัวร์สกี วันที่ 3 : สนุกสนานกับการเล่นสกี (ไม่รวมอุปกรณ์) - วัดวาวูจองซา –เรียนกิมจิใส่ชุดฮันบก – ไร่สตรอเบอรรี่ สนุกเต็มอิ่มที่สวนสนุก EVERLAND บัตรไม่จำกัด - อิสระช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดทงแดมุน
ทัวร์สกี วันที่ 4 : พระราชวังเก่าเคียงบ็อค – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ดงวาดิวตี้ฟรี - Cosmetic Outlet-สยามสแควร์เกาหลีเมียงดง - ชมโชว์ FANTASTIC/DRUMCAT/HALLYU SHOW
ทัวร์สกี วันที่ 5 : สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ฮ็อกเกตนามู - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ - พลอยแอมมาทีส - RED PINE ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์สกี

อ่านรายละเอียด ทัวร์สกีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com