ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์ศรีลังกา เลทส์ทราเวล นำท่านทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา ไปทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย นมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว


ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย

ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา

รหัส ทัวร์ศรีลังกา : SKG-5D3N-UL

ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5 วัน 3 คืน บิน UL
ประเทศ : ศรีลังกา ระยะเวลา ทัวร์ศรีลังกา : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES(UL)

สอบถามราคา ทัวร์ศรีลังกา โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ศรีลังกา :

ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – นิกัมโบ
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 2 : นิกัมโบ - ดัมบุลล่า - GOLDEN ROCK TEMPLE – โพลอนนาลูว่า – วิหารวะฏะดาเก - วิหารกาล
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 3 : สิกิริยา – ภูเขาสิงโต – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 4 : แคนดี้ – สวนพฤกษศาสตร์เพราเดนิยา – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้งของที่ระลึก กรุงเทพฯ
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 5 : โคลัมโบ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ศรีลังกา

อ่านรายละเอียด ทัวร์ศรีลังกาโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ศรีลังกา ตะลุยเมืองมรดกโลก 5D3N

ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา

รหัส ทัวร์ศรีลังกา :

ทัวร์ศรีลังกา ตะลุยเมืองมรดกโลก 5D3N 5 วัน 3 คืน บิน UL
ประเทศ : ศรีลังกา ระยะเวลา ทัวร์ศรีลังกา : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES(UL)

สอบถามราคา ทัวร์ศรีลังกา โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ศรีลังกา :

ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – นิกัมโบ
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 2 : นิกัมโบ - ดัมบุลล่า - GOLDEN ROCK TEMPLE – โพลอนนาลูว่า – วิหารวะฏะดาเก - วิหารกาล
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 3 : สิกิริยา – ภูเขาสิงโต – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 4 : แคนดี้ – สวนพฤกษศาสตร์เพราเดนิยา – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้งของที่ระลึก กรุงเทพฯ
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 5 : โคลัมโบ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ศรีลังกา

อ่านรายละเอียด ทัวร์ศรีลังกาโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่Package มัลดีฟส์ ศรีลังกา เดือนม.ค.- มี.ค. 46,999 เม.ย. 44,999

ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา

รหัส ทัวร์ศรีลังกา : LVW-ULMLE06 JAN-APR'14

Package มัลดีฟส์ ศรีลังกา เดือนม.ค.- มี.ค. 46,999 เม.ย. 44,999 5 วัน 3 คืน บิน UL
ประเทศ : ศรีลังกา ระยะเวลา ทัวร์ศรีลังกา : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES(UL)

สอบถามราคา ทัวร์ศรีลังกา โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ศรีลังกา :

ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – มัลดีฟ – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 2 : มัลดีฟส์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 3 : มัลดีฟส์ – โคลัมโบ – นิกัมโบ
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 4 : นิกัมโบ – วัดกัลยาณี – เมืองแคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระอุปาลี – โคลอมโบ – สนามบินโคลอมโบ
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 5 : โคลัมโบ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ศรีลังกา

อ่านรายละเอียด ทัวร์ศรีลังกาโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF Package มัลดีฟส์ ศรีลังกา เดือนม.ค.- มี.ค. 46,999 เม.ย. 44,999 Download file PDFทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย

ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา

รหัส ทัวร์ศรีลังกา : LVT5 เอเชียแห่งไข่มุก 5 วัน

ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 5 วัน 3 คืน บิน UL
ประเทศ : ศรีลังกา ระยะเวลา ทัวร์ศรีลังกา : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES(UL)

สอบถามราคา ทัวร์ศรีลังกา โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ศรีลังกา :

ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดทีปะทุตตมาราม – นิกัมโบ
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 2 : นิกัมโบ - ดัมบุลล่า – วัดถ้ำดัมบุลล่า Golden Rock Temple – เมืองฮาบาราน่า – โพลอนนาลูว่า – วิหารวะฏะดาเก – เจดีย์ถูปาราม – วิหารกาล – ฮาบาราน่า
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 3 : ฮาบาราน่า – สิกิริยา – ภูเขาสิงโต (LION ROCK) –เมือง แคนดี้ – จุดชมวิว Upper Lake – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระอุบาลี (วัดบุปผาราม) – ระบำพื้นเมือง Kandy Dance
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 4 : แคนดี้ – โคลัมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – วัดสีมามาลากา – ช้อปปิ้งของที่ระลึก – กรุงเทพฯ
ทัวร์ศรีลังกา วันที่ 5 : โคลัมโบ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ศรีลังกา

อ่านรายละเอียด ทัวร์ศรีลังกาโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย Download file PDFบริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com