ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์ เลทส์ทราเวล นำท่าน ทัวร์ลาว เที่ยวลาว ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์เวียงจันทน์ สอบถามข้อมูลโทร. 02-9498055


ทัวร์ลาว เวียงจันทน์  วังเวียง  หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

รหัส ทัวร์ลาว : LPQ02-6D3N-BUS

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 6 วัน 3 คืน บิน BUS
ประเทศ : ลาว ระยะเวลา ทัวร์ลาว : 6 วัน 3 คืน สายการบิน : รถปรับอากาศ VIP(BUS)

สอบถามราคา ทัวร์ลาว โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ลาว :

ทัวร์ลาว วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-หนองคาย
ทัวร์ลาว วันที่ 2 : หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง-ตลาดค่ำ
ทัวร์ลาว วันที่ 3 : หลวงพระบาง-วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง-ล่องแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านซ่างไห-น้ำตกตาดกวงสี-เขาพูสี
ทัวร์ลาว วันที่ 4 : ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พระราชวังหลวง-วังเวียง
ทัวร์ลาว วันที่ 5 : วังวียง-เวียงจันทน์-หอพระแก้ว - พระธาตุหลวง-อนุสาวรีย์ประตูชัย-ด่านเวียงจันทน์-หนองคาย-กรุงเทพฯ
ทัวร์ลาว วันที่ 6 : หนองคาย – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว

อ่านรายละเอียด ทัวร์ลาวโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4D3N

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

รหัส ทัวร์ลาว : LPQ03-4D3N-TG

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4D3N 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : ลาว ระยะเวลา ทัวร์ลาว : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ลาว โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ลาว :

ทัวร์ลาว วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อุดรธานี – เวียงจันทน์ – วังเวียง
ทัวร์ลาว วันที่ 2 : วังเวียง - หลวงพระบาง (เมืองมรดกโลก)
ทัวร์ลาว วันที่ 3 : หลวงพระบาง (เมืองมรดกโลก)
ทัวร์ลาว วันที่ 4 : หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ – หนองคาย – อุดรธานี - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว

อ่านรายละเอียด ทัวร์ลาวโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่โปรโมชั่น ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

รหัส ทัวร์ลาว : LVW QV-01 บินตรงหลวงพระบาง-น้ำตกตราดกวาวสี 3 วัน

โปรโมชั่น ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน QV
ประเทศ : ลาว ระยะเวลา ทัวร์ลาว : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : LAO AIRLINES(QV)

สอบถามราคา ทัวร์ลาว โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ลาว :

ทัวร์ลาว วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-วัดใหม่-พิพิธภัณฑ์-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์
ทัวร์ลาว วันที่ 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตก- ตาดกวางสี-บ้านผานม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม
ทัวร์ลาว วันที่ 3 : หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว

อ่านรายละเอียด ทัวร์ลาวโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ลาว หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

รหัส ทัวร์ลาว :

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง - วังเวียง - เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน บิน QV
ประเทศ : ลาว ระยะเวลา ทัวร์ลาว : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : LAO AIRLINES(QV)

สอบถามราคา ทัวร์ลาว โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ลาว :

ทัวร์ลาว วันที่ 1 : วันแรก 11 ธ.ค. 58 กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง
ทัวร์ลาว วันที่ 2 : วันที่สอง 12 ธ.ค. 58 พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – หอพระบาง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – วัดหนองศรีคูณเมือง – วัดวิชุนราช – วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี ( B / L / D)
ทัวร์ลาว วันที่ 3 : วันที่สาม 13 ธ.ค. 58 ตักบาตรข้าวเหนียว – วังเวียง – พูคูน – วังเวียง ( B / L / D)
ทัวร์ลาว วันที่ 4 : วันที่สี่ 14 ธ.ค. 58 วังเวียง – เวียงจันทร์ – อนุสาวรีย์ประตูชัย – พระธาตุหลวง – ตลาดเช้า ( B / L / -)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว

อ่านรายละเอียด ทัวร์ลาวโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

รหัส ทัวร์ลาว : LVGหลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3D2N TG

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน บิน TG
ประเทศ : ลาว ระยะเวลา ทัวร์ลาว : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ลาว โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ลาว :

ทัวร์ลาว วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
ทัวร์ลาว วันที่ 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - พระธาตุหมากโม – น้ำตกตาดกวางสี - หลวงพระบาง - วังเวียง
ทัวร์ลาว วันที่ 3 : ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - เวียงจันทน์ - ประตูชัย - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว

อ่านรายละเอียด ทัวร์ลาวโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

รหัส ทัวร์ลาว : LV TCทัวร์มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน

ทัวร์ลาว มรดกโลกหลวงพระบาง 3 วัน 3 วัน 2 คืน บิน PG
ประเทศ : ลาว ระยะเวลา ทัวร์ลาว : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : BANGKOK AIRWAY(PG)

สอบถามราคา ทัวร์ลาว โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ลาว :

ทัวร์ลาว วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี
ทัวร์ลาว วันที่ 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) – บ้านช่างไห – ล่องเรือแม่น้ำโขง – ถ้ำติ่ง – ปากอู – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางซี – ตลาดไนท์พลาซา
ทัวร์ลาว วันที่ 3 : วัดใหม่สุวันนะพูมาราม – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว

อ่านรายละเอียด ทัวร์ลาวโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ลาว ใต้ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 5 วัน

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

รหัส ทัวร์ลาว : LV TC ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 5 วัน

ทัวร์ลาว ใต้ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง 5 วัน 5 วัน 4 คืน บิน รถตู้
ประเทศ : ลาว ระยะเวลา ทัวร์ลาว : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : รถตู้(รถตู้)

สอบถามราคา ทัวร์ลาว โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ลาว :

ทัวร์ลาว วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – จ.อุบลราชธานี
ทัวร์ลาว วันที่ 2 : อุบลฯ - ด่านช่องเม็ก-วังเต่า – ปราสาทวัดพู
ทัวร์ลาว วันที่ 3 : ปากเซ – น้ำตกคอนพะเพ็ง – น้ำตกหลี่ผี – ต้นมณีโคตร – วัดพูเสร่า
ทัวร์ลาว วันที่ 4 : ตลาดดาวเรือง - น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกตาดผาส้วม - หมู่บ้านชนเผ่า - ไร่ชา-กาแฟ - ตลาดปลอดภาษี – วังเต่า – ด่านช่องเม็ก - กรุงเทพฯ
ทัวร์ลาว วันที่ 5 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว

อ่านรายละเอียด ทัวร์ลาวโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ลาวกาย - ซาปา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว

รหัส ทัวร์ลาว : LVSPR VN003_Hanoi-Sapa4D3N(QR)

ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย - ลาวกาย - ซาปา 4 วัน 3 คืน บิน QR
ประเทศ : ลาว ระยะเวลา ทัวร์ลาว : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : QATAR AIRWAYS(QR)

สอบถามราคา ทัวร์ลาว โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ลาว :

ทัวร์ลาว วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย– โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ทัวร์ลาว วันที่ 2 : ลาวกาย – ซาปา - หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต – หุบเขาปากมังกร – ตลาดซาปา
ทัวร์ลาว วันที่ 3 : น้ำตกซิลเวอร์ ซาปา – ตลาดชายแดน – ลาวกาย – ฮานอย
ทัวร์ลาว วันที่ 4 : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ตึกทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านโฮจิมินห์ - พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – ถนนย่านการค้า 36 สาย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ลาว

อ่านรายละเอียด ทัวร์ลาวโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com