ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


เลทส์ทราเวลเซอร์วิส นำท่าน ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์เก็นติ้งมาเลเซีย ทัวร์มะละกา ทัวร์ปุตตราจายา


ทัวร์มาเลเซีย 3D2N-LH

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : KUL01-3D2N-LH

ทัวร์มาเลเซีย 3D2N-LH 3 วัน 2 คืน บิน LH
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : LUFTHANSA SERVICES(LH)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : เก็นติ้งไฮแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ - นมัสการเทพเจ้าฮินดู -ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย เกนติ้ง คาเมรอน 4D3N

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : 04-MAL-4D3N-RJ

ทัวร์มาเลเซีย เกนติ้ง คาเมรอน 4D3N 4 วัน 3 คืน บิน RJ
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ROYAL JODANIAN(RJ)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : คาเมรอน – ไร่สตอเบอร์รี่ – ฟาร์มผึ้ง - แควนตัสวัลเล่ย์ ( เช้า / เที่ยง / เย็น )
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ (เช้า / เที่ยง /- )
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯ (เช้า / เที่ยง / - )


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย 3D2N-MS

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : KUL01-3D2N-MS

ทัวร์มาเลเซีย 3D2N-MS 3 วัน 2 คืน บิน MS
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : เก็นติ้งไฮแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 2ประเทศ 4D3N-FD

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : KULSIN01-4D3N-FD

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 2ประเทศ 4D3N-FD 4 วัน 3 คืน บิน FD
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เกนติ้ง (เคเบิลคาร์)
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์-ถ่ายรูปกับตึกแฝด-มะละกา-ขึ้งเขา ST,PAUL HILL-ป้อม A FAMOSA-JOKER STREET
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : ยะโฮบาห์รู – UNIVERSAL STUDIO
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : มารีน่าเบย์-ชมวิวบน THE SAND SKY PARK–ช้อบปิ้งออชาด-เดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 2ประเทศ 4D3N-TG

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : KULSIN02-4D3N-TG

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 2ประเทศ 4D3N-TG 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เกนติ้ง (เคเบิลคาร์)
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์-ถ่ายรูปกับตึกแฝด-มะละกา-ขึ้งเขา ST,PAUL HILL-ป้อม A FAMOSA-JOKER STREET
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : ยะโฮบาห์รู – UNIVERSAL STUDIO
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : มารีน่าเบย์-ชมวิวบน THE SAND SKY PARK–ช้อบปิ้งออชาด-เดินทางกลับกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : LVSub Mal-Sin 4 Days (TG) FEB - APR 2014

ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เกนติ้ง (เคเบิลคาร์)
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์- ช็อคโกแลต –บักกุ๊ตเต๋-ซิตี้ทัวร์- มะละกา -ยะโฮร์บารู (B/L/D)
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : ยะโฮร์-สิงคโปร์- เมอไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ (B/-/D)
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : สิงคโปร์ – MBS-เจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ้ง ออชาร์ด - กรุงเทพ (B/L/-)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน โดย EGYPT AIR

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน โดย EGYPT AIR 3 วัน 2 คืน บิน MS
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : เก็นติ้งไฮแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย เกนติ้ง คาเมรอน 4 วัน 3 คืน โดย EGYPT AIR

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย เกนติ้ง คาเมรอน 4 วัน 3 คืน โดย EGYPT AIR 4 วัน 3 คืน บิน MS
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : คาเมรอน – ไร่สตอเบอร์รี่ – ฟาร์มผึ้ง - แควนตัสวัลเล่ย์ ( เช้า / เที่ยง / เย็น )
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย เกนติ้ง คาเมรอน 4 วัน 3 คืน (RJ)

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย เกนติ้ง คาเมรอน 4 วัน 3 คืน (RJ) 4 วัน 3 คืน บิน RJ
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : ROYAL JODANIAN(RJ)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : คาเมรอน – ไร่สตอเบอร์รี่ – ฟาร์มผึ้ง - แควนตัสวัลเล่ย์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า พักเก็นติ้ง

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : LVPH Promotion LH Kul Genting 3 D

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า พักเก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน บิน LH
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : LUFTHANSA SERVICES(LH)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - ถนนบูกิต บินตัง
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - เก็นติ้งไฮแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : เก็นติ้งไฮแลนด์ – ห้างซูเรีย –ปุตราจายา - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า พักเก็นติ้ง Download file PDFทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : LVPH MS มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 D

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บิน MS
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มาเลเซีย- FIRST WORLD HOLTEL
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : อิสระเครื่องเล่นนานาชนิด – ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮบาร์รู
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : ยะโฮบาร์รู-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เมอร์ไลอ้อน-ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : ยะโฮบาร์รู– ซิตี้ทัวร์มาเลเซีย -ช้อปปิ้งห้างซูเรีย-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ Download file PDFทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : LVPH TG Singapore - Malaysia 4D3N

ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ – มาริน่า เบย์ แซนด์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : ชมเมือง – ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – ช้อบปิ้งออร์ชาร์ด – ยะโฮร์บาห์รู
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : ยะโฮร์บาห์รู – มะละกา – ปุตตาจาย่า – เก็นติ้ง
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : ยะโฮร์บาห์รู – มะละกา – ปุตตาจาย่า – เก็นติ้ง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์สิงคโปร์ Download file PDFทัวร์มาเลียเซีย กรุงเทพฯ – มาเลเซีย – มะละกา - สิงคโปร์ 6 วัน

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : LV TC ทัวร์กรุงเทพฯ – มาเลเซีย – มะละกา - สิงคโปร์ 6 วัน

ทัวร์มาเลียเซีย กรุงเทพฯ – มาเลเซีย – มะละกา - สิงคโปร์ 6 วัน 6 วัน 5 คืน บิน รถตู้
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : รถตู้(รถตู้)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – อ.สะเดา จ. สงขลา
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : อ.สะเดา จ. สงขลา – กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮบารู
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : ยะโฮบารู - สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน – ไชน่าทาวน์ – ถนนออร์ชาร์ด - ล่องเรือ Bumboat
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : ยะโฮบารู - กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 5 : เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ - หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 6 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (MH)

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : LVSup Malay-Sin(MH HAPPY NEW YEAR)

ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (MH) 4 วัน 3 คืน บิน MH
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : MALAYSIAN AIRLINES SYSTEM(MH)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ –เก็นติ้ง ไฮแลนด์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮบารู
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : ยะโฮบาร์รู – สิงคโปร์ – MBS – Universal Studio
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : สิงคโปร์–ช็อปปิ้ง- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : LVPUB-MA-S1 มาเลเซีย - สิงคโปร์ ล่องเรือ STAR CRUISE JAN-APR2014

ทัวร์สองประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน บิน DD
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : NOK AIRLINES(DD)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง – เรือ STAR CRUISE ( B-L-D )
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : ปีนัง – ปุตราจายา – ยะโฮบารู ( B-L-D )
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : ยะโฮบารู – ซิตี้ทัวร์ – RESORT WORLD SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO ( B - - )
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : ยะโฮบารู – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ( B-L-D )
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 5 : เก็นติ้ง – DUTYFREE – ด่านจังโหลน – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ ( B-L-D )


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์มาเลเซีย – สิงคโปร์

ทัวร์มาเลเซีย เที่ยวมาเลเซีย

รหัส ทัวร์มาเลเซีย : LVG มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4D3N TG

ทัวร์มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา ทัวร์มาเลเซีย : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์มาเลเซีย โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :

ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 2 : กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – มะละกา
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 3 : มะละกา – สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน – ไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
ทัวร์มาเลเซีย วันที่ 4 : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

อ่านรายละเอียด ทัวร์มาเลเซียโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com