ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์พม่า เลทส์ทราเวล นำท่านทัวร์พม่า นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ขอพร เทพทันใจ


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVZ MDL01 - (MAR-SEP) THE GREATEST MANDALAY 4D3N BY 8M

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 4 วัน 3 คืน บิน 8M
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS(8M)

ราคา ทัวร์พม่า เริ่มต้นที่ : 13,900 บาท


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVEX-RGN8M02(4 วัน-3ดาว) -ธ.ค.56

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืน บิน 8M
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS(8M)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โปตาทาวน์ -พระตาหวาน
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอว-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนชเวเลยอง – พระ 4 ทิศ - ตลาดสก๊อต –นาฏศิลป์พม่า
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล เฮโฮ 6D5N

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : RGN03-6D5N-PG

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล เฮโฮ 6D5N 6 วัน 5 คืน บิน PG
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : BANGKOK AIRWAY(PG)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โบตะทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง-การะเวก โชว์
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : ย่างกุ้ง-พุกาม–เจดีย์ชเวสิกอง–วัดอนันดา–วัดมนุหา-วัดกุบยางกี–วัดติโลมินโล–เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์บูพยา
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พุกาม-มัณฑะเลย์–พระราชวังมัณฑะเลย์–วิหารชเวนันดอร์–อมรปุระ–สะพานไม้อูเบ็ง
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : พระมหามัยมุนี–มัณฑะเลย์-ตองยี-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขม-วัดแมวกระโดด-ตลาดนัด5วัน-วัดพองดออู-เจดีย์1019องค์-ทะเลสาบอินเล
ทัวร์พม่า วันที่ 5 : ตลาดตองจี-พิพิธภัณฑ์ชาวฉาน-ตองยี-ย่างกุ้ง-พระนอนเจาทัตยี-ตลาดสก็อต-เจดีย์โบตะทาวน์
ทัวร์พม่า วันที่ 6 : พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – พระหินอ่อน - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : SW-RGN-4D3N-8M

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน บิน 8M
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS(8M)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง ปางช้างเผือก พระหินอ่อน พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี สิเรียม เจดีย์เย่เลพญา
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) วังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวดากอง การเวกโชว์
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ สก๊อตมาร์เก็ต กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์-อินเล

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVW 8M-05

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์-อินเล 5 วัน 3 คืน บิน 8M
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS(8M)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – วัดบารมี - พระนอนเจ๊าทัตจี- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : ย่างกุ้ง-พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-กะยันสิททาอูมิน-วิหารโลเมงโล-วิหารอานันทา-วิหารธรรมมายันจี-เจดีย์ซานดอร์
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พุกาม-มัณฑเลย์-สะพานไม้อูเบง-วัดกุโทดอ-วัดชเวนันดอ-พระราชวังมัณฑเลย์-ชมวิวมัณฑะเลย์ฮิล
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : พิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี -วัดกุสินารา – มัณฑะเลย์ - SHWE YAN PHE –ทะเลสาบอินเลย์-นมัสการพระบัวเข็ม
ทัวร์พม่า วันที่ 5 : ทะเลสาบอินเลย์ - ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาว-พระธาตุอินทร์แขวนทร์

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVW Y5003 ย่างกุ้ง

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาว-พระธาตุอินทร์แขวนทร์ 4 วัน 3 คืน บิน 3K
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เข้าสู่ที่พัก
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : ย่างกุ้ง – สิเรียม เจดีย์เยเลพญา – เจดีย์ซูเลย์ – ตลาดสก็อต- เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เรือการะเวก พร้อมชมโชว์
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – พระธาตุมุเตา – เขาไจ่ปุ่น พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : เขาไจ่ปุ่น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง – พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง – พระหยก


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVPN PNH-01FD

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระพุทธไลยาสน์เจ๊าทัตยี-เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต- พระมหาเจดียชเวดากอง (B / L / D)
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : หงสาวดี-สัการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์-ตักบาตรพระ1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุอินแขวน) ( B / L / D )
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พระธาตุอินแขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระเขี้ยวแก้ว-วัดบารมี (รับพระธาตุเพิ่มความเป็นสิริมงคลก่อนกลับกรุงเทพ ณ วัดบารมี) ( B / L / D )


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVPN PNH-03 look myanmar

ทัวร์พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-วัดมหากันดาหยง(ตักบาตรพระสงฆ์)-วัดกุโทดอ -พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุสินารา (วัดมหามุณี)
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : วัดมหามุณี ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี-วัดชเวนันดอร์-วัดดอจี พระหยกขาว
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเบ็ง- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน ทุ่งเจดีย์พุกาม

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVPN PNH-04 look myanmar

ทัวร์พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน ทุ่งเจดีย์พุกาม 4 วัน 3 คืน บิน FD
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ –พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา- Mandalay Hill
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : มัณทะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญูญู
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-มัณฑะเลย์-มหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน – ระฆังยักษ์มิงกุน-เจดีย์พญาเธียรดาน- พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVPN PNH-05 look myanmar

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน 5 วัน 4 คืน บิน FD
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน (ไม่รวมเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-ย่างกุ้ง-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-เจดีย์โบตาทาวน์–เทพทันใจ–เจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโลวัดสัญพัญูญู-พิเศษนั่งรถม้าชมเมือง-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : พุกาม-มัณฑะเลย์–สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สัก-ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 5 : พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง –พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ตลาดสก็อต


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVPN PNH-05 look myanmar

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน 5 วัน 4 คืน บิน FD
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน (ไม่รวมเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-ย่างกุ้ง-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-เจดีย์โบตาทาวน์–เทพทันใจ–เจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล วัดสัญพัญูญู-พิเศษนั่งรถม้าชมเมือง-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : พุกาม-มัณฑะเลย์–สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สัก-ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 5 : พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-ย่างกุ้ง –พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ตลาดสก็อต


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑเลย์-อินเล-พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVPN PNH-06 look myanmar

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑเลย์-อินเล-พระธาตุอินทร์แขวน 6 วัน 5 คืน บิน FD
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินแขวน(ไม่รวมเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-วัดพระเขี้ยวแก้ว-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือกเจดีย์โบตาทาวน์–
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโลวัดสัญพัญูญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : พุกาม-มัณฑะเลย์–สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สัก-ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
ทัวร์พม่า วันที่ 5 : พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-เฮโฮ-วัดพองดออู- ทะเลสาบอินเล-หมู่บ้านทอ
ทัวร์พม่า วันที่ 6 : ทะเลสาบอินเล–ย่างกุ้ง –พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ตลาดสก็อต-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-พุกาม-อมรปุระ-มัณฑเลย์-อินเล-พระธาตุอินทร์แขวน Download file PDFทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVSP RGN002 ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 8M

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน บิน 8M
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS(8M)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปุ่นแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์ - เจ้าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี – เจดีย์โบดาทาวน์ – รูปปั้นเทพทันใจ – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – สก๊อตมาร์เก็ต


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  พระธาตุอินทร์แขวน Download file PDFทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVSP RGN003 ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 4วัน3คืน 8M

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4 วัน 3 คืน บิน 8M
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : MYANMAR AIRWAYS(8M)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : หงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) พระราชวังวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี(พระตาหวาน) เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา พระหินอ่อน ช้างเผือก สก๊อตมาร์เก็ต


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม Download file PDFทัวร์พม่า เอ๊กซ์ตรีม พม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVB โปรแกรมทัวร์พม่า Extreme Myeunmar Yangkung Bagan Mandalay

ทัวร์พม่า เอ๊กซ์ตรีม พม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) – พม่า (ย่างกุ้ง) – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พระลาภมุณี(พระพุทธรูปหยกขาว) – เจดีย์โบตะตอง (โบตาทาวน์) – เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง – ภัตตราคารลอยน้ำการะเวก
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – อานันทวิหาร – สัพพัญญูวิหาร-วิหารธรรมมะยังจี - โรงงานเครื่องเขิน – มนูหวิหาร – เจดีย์ติโลมินโล - เจดีย์ชเวซานดอว์
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พุกาม – มัณฑาเลย์ - วัดมหากันดายาน –สะพานไม้อูเป็ง – พระราชวังมัณฑาเลย์ - วัดกุโสดอ – วัดชเวนันดอว์
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน - ตลาดโบโจ๊ก - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์พม่า เอ๊กซ์ตรีม พม่า ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ Download file PDFทัวร์พม่า Extreme Myeunmar Yangkung syriam Hongsa

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVB โปรแกรมทัวร์พม่า Extreme Myeunmar Yangkung syriam Hongsa

ทัวร์พม่า Extreme Myeunmar Yangkung syriam Hongsa 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) – พม่า (ย่างกุ้ง) – วัดพระเขี้ยวแก้ว – พระลาภมุณี(พระพุทธรูปหยกขาว) – เจดีย์โบตะตอง (โบตาทาวน์) – เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง – ภัตตราคารลอยน้ำการะเวก
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – ผ่านชมแม่น้ำสะโตง (๑๕ วินาที อิอิ..(ทางผ่านพอดี)) - คินปุนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พระธาตุอินทร์แขวน (ทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม จิตใจผ่องแผ้ว) –หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวดายอง – พระพุทธรูปไจ้ปุ้น – ย่างกุ้ง – สก๊อต มาร์เก็ต
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์พม่า Extreme Myeunmar Yangkung syriam Hongsa Download file PDFทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVBI MMR_01_FD

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน บิน FD
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ซูเล – เจดีย์ชเวดากอง – โชว์การะเวก
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-ตลาดสก๊อต
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง – วัดบารมี – วัดพระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ เจดีย์กาบาเอ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม Download file PDFทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVBI MMR_02_PG

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน บิน PG
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : BANGKOK AIRWAY(PG)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน  (-/กลางวัน/เย็น)
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พระธาตุอินทร์แขวน-พระไฝเลื่อน-วัดไจ้คะวาย-หงสาวดี-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจา-ทัตยี-เจดีย์ชเวดากอง-โชว์การะเวก  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : ย่างกุ้ง – วัดบารมี – วัดพระเขี้ยวแก้ว – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวัน/-)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน Download file PDFทัวร์พม่า พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน-ทุ่งเจดีย์-พุกาม

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVEX EXMDLFD04 พุกาม-มัณฑะเลย์

ทัวร์พม่า พม่า-มัณฑะเลย์-มิงกุน-ทุ่งเจดีย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน บิน FD
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ –พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ วัดกุสินารา- Mandalay Hill
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : มัณทะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญูญู-พิเศษนั่งรถม้าชมเมือง-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-มัณฑะเลย์-มหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน-ระฆังยักษ์มิงกุน-เจดีย์พญาเธียรดาน- พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์พม่า บินตรงมัณฑะเลย์-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเลย์-พระธาตุอินทร์แขวน-ย่างกุ้ง 6วัน

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รหัส ทัวร์พม่า : LVMM TG-006 บินตรงมัณฑะเลย์-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเลย์-พระธาตุอินทร์แขวน-ย่างกุ้ง 6วัน

ทัวร์พม่า บินตรงมัณฑะเลย์-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเลย์-พระธาตุอินทร์แขวน-ย่างกุ้ง 6วัน 6 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : พม่า ระยะเวลา ทัวร์พม่า : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์พม่า โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์พม่า :

ทัวร์พม่า วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดาหยง-พระราชวังมัณฑเลย์-วัดกุโทดอ-วัดชเวนันดอร์-วัดมหามุนี-ชมวิวมัณฑเลย์ฮิล
ทัวร์พม่า วันที่ 2 : พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-เมืองพุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-กะยันสิททาอูมิน-วิหารโลเมงโล-วัดอานันดา-วิหารธรรมมายันจี-เจดีย์ชเวสันดอร์ ชมวิว 360 องศา
ทัวร์พม่า วันที่ 3 : พุกาม-เฮโฮ-ทะเลสาบอินเล-ยองชเว-อินเลย์ -วัดพองดองอู (พระบัวเข็ม)-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-สวนลอยน้ำ
ทัวร์พม่า วันที่ 4 : อินเลย์-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมค่าเสลี่ยงแล้วค่ะ)
ทัวร์พม่า วันที่ 5 : พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ่คะวาย-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียง-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ทัวร์พม่า วันที่ 6 : เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ-สก็อตสก็อต-วัดพระหินอ่อน(พระมหาลาภ)-ช้างเผือก-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า

อ่านรายละเอียด ทัวร์พม่าโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com