ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์ปักกิ่ง เลทส์ทราเวลเซอร์วิส นำท่านทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สนุกสุดคุ้ม สอบถามโทร. 02-9498055


ทัวร์จีน ปักกิ่ง - ฮาร์บิน2557  5 วัน 4 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - ฮาร์บิน2557 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน บิน CA
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : ปักกิ่ง –กำแพงเมืองจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมือง ล่องเรือ

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : LVSE Special Beijing ปักกิ่ง-กำแพงเมือง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมือง ล่องเรือ 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : ล่องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ – THE PLACE
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : นั่งสามล้อหูถง – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมือง ล่องเรือ Download file PDFทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Beijing

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Beijing 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : UL 888 ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง 6 วัน 28 ธ.ค.-2 ม.ค. 2556 (1) 8

ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน บิน UL
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES(UL)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ตลาดรัสเซีย – ฮาร์บิ้น
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : ฮาร์บิน – งานแกะสลักหิมะเกาะพระอาทิตย์ (ไท่หยางเต่า) – สวนเสือไซบีเรีย งานแกะสลักน้ำแข็งฮาร์บินปี 2014
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : ฮาร์บิน – กิจกรรมน้ำแข็งซงฮัวเจียง– โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย (ผ่านชม) – ถนนจงหยาง – ปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง วันที่ห้า ปักกิ่ง – สกีรีสอร์ต – กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – The Place
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : ปักกิ่ง – ประตูชัย – ปี่เซี๊ยะ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ฮาร์บิน2557 ทัวร์ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ปักกิ่ง Download file PDFทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สะพานมาร์โคโปโร

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : LVH (BJS010)โปรแกรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สะพานมาร์โคโปโร

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สะพานมาร์โคโปโร 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านชา –สะพานมาร์โคโปโร - ถนนหวังฟู่จิง – THE PLACE
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - อาหารฮ่องเต้ ปักกิ่งไนท์โชว์
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : ร้านผีซิ่ว - วัดลามะ – ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ ปักกิ่ง สกีสอร์ท 5 วัน

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : Lvw-TGPEK01_ครบสูตร ปักกิ่ง สกีรีสอร์ท อาบน้ำแร่ 5 วัน 5-9, 21-25, 29 ธค - 2 Jan'14

ทัวร์ ปักกิ่ง สกีสอร์ท 5 วัน 5 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : วันแรก สนามบินสุวรรณ - กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – กายกรรม
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : วันที่สอง พระราชวังกู้กง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังฤดูร้อน
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : วันที่สาม หอฟ้าเทียนถาน – วัดลามะ-ถนนสาย 798 -หวังฟู่จิ่น
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : วันที่สี่ สกีรีสอร์ท - กำแพงเมืองจีน – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : วันที่ห้า ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เมืองจีน ฮาร์บิน2559 ปักกิ่ง - ฮาร์บิน 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 3 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : LV CA HRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 3 คืน (1) จัดใหม่

ทัวร์เมืองจีน ฮาร์บิน2559 ปักกิ่ง - ฮาร์บิน 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 3 คืน 6 วัน 5 คืน บิน CA
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : ปักกิ่ง –ฮาร์บิ้น -เกาะพระอาทิตย์ - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - ถนนจงหยาง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน – THE PLACE
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 6 : กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง-เทียนสิน

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : LVH (BJS009)ปักกิ่ง-เทียนสิน 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง-เทียนสิน 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง - เทียนสิน – ถนนวัฒนธรรม – ศาลเจ้าหม่าโจ้ว – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง – ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ – พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ร้านบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ร้านชา - ถนนหวังฟู่จิง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : ร้านผ้าไหม – หอฟ้าเทียนถาน – ร้านผีซิ่ว – ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : LVH (BJS010)โปรแกรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สะพานมาร์โคโปโร 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านชา –สะพานมาร์โคโปโร - ถนนหวังฟู่จิง – THE PLACE
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - อาหารฮ่องเต้ ปักกิ่งไนท์โชว์
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : ร้านผีซิ่ว - วัดลามะ – ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : Lvw-UL-ซุปเปอร์โปรโมชั่น ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 11-15 Dec'13 17900.-

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 5 วัน 1 คืน บิน UL
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 1 คืน สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES(UL)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : วันแรก สุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนก และสระว่ายน้ำ – หวังฝูจิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : วันที่สอง พระราชวังกู้กง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – นั่ง 3 ล้อชมเมืองโบราณหูถ้ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : วันที่สาม กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – การแสดงโชว์หน้ากากทองคำ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อน – วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : วันที่ห้า หอฟ้าเทียนถาน – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สกี2557 สกี SNOW DOME

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : LVH (BJS011) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Snow Dome 5 วัน 3 คืน (HU)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สกี2557 สกี SNOW DOME 5 วัน 3 คืน บิน HU
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : HAINAN AIRLINES(HU)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านชา - นั่งสามล้อ -ถนนหวังฟู่จิง - THE PLACE
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - BEIJING SNOW DOME
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : ร้านผีซิ่ว - วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สกี2557 Snow World 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : LVT-HU PEK-SKI 53_28DEC-1JAN14 (NEW YEAR 2014)_24900 (141113)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สกี2557 Snow World 5 วัน 3 คืน 5 วัน 3 คืน บิน HU
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : HAINAN AIRLINES(HU)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : กรุงเทพ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – วังโบราณกู้กง – กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : วัดลามะ – พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” – THE PLACE – บุฟเฟ่ต์ Golden Jaguar
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : กำแพงเมืองจีน – ลานสกี BEIJING SNOW WORLD – ถนนหวังฝูจิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : หอบูชาเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW DOME

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : LVH (BJS012) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Snow Dome 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-SNOW DOME 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านชา - นั่งสามล้อ -ถนนหวังฟู่จิง - THE PLACE
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - BEIJING SNOW DOME
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : ร้านผีซิ่ว - วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี2557

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : LVW-CAHRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน 4คืน ปีใหม่

ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง ฮาร์บิน เล่นสกี2557 6 วัน 4 คืน บิน CA
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : กรุงเทพ – ปักกิ่ง – จุตรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ง - ฮาร์บิ้น
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – ถนนจงหยาง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : เกาะพระอาทิตย์ - แม่น้ำซงฮัว - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – ถนนหวังฟู่จิ่น
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 6 : กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง พักฮาร์บิน 2 คืน เล่นสกี2557

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : LVW-HU HRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 2คืน

ทัวร์ฮาร์บิน2557 เมืองจีน ปักกิ่ง พักฮาร์บิน 2 คืน เล่นสกี2557 6 วัน 4 คืน บิน HU
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : HAINAN AIRLINES(HU)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : กรุงเทพ – ปักกิ่ง –ฮาร์บิ้น -เกาะพระอาทิตย์ - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - ถนนจงหยาง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 6 : กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน บิน 3K
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : กรุงปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผ่านชมตึก CCTV – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : พระราชวังอี้เหอหยวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก Water Cube – ช้อปปิ้ง The Place – บุฟเฟ่ต์โกลเด้น จากัวร์
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - Ski Center – ถนนหวังฝู่จิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : พิพิธภัณฑ์ผีเซี่ยะ – ช้อปปิ้งตลาด Xiushui – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน [CA]

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง : PV- TC CA980-979 # ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5D3N # 19-23 Nov # 4-8 Dec # 19,999.-

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน [CA] 5 วัน 3 คืน บิน 3K
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : สุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : กำแพงเมืองจีน–พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง–ถนนหวังฝู่จิ่ง-ตลาดตงหัวเหมิน
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : พระราชวังฤดูร้อน–หอฟ้าเทียนถาน
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค-สระว่ายน้ำ-ช้อปปิ้งตลาด Xiushui-ปักกิ่ง–สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ - ชมความยิ่งใหญ่พระราชวังโบราณ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้ - ชมความยิ่งใหญ่พระราชวังโบราณ 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก 2008 – กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : ปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อน – หอฟ้าเทียนถาน – The place – ไนท์ทัวร์หวังฝู่จิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – สกีอินดอร์ QIAO BO – พักสกีรีสอร์ท
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : ปักกิ่ง – วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ 2 ประเทศ ญี่ปุ่น - จีน / โตเกียว - ปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน สุดคุ้ม...ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ 2 ประเทศ ญี่ปุ่น - จีน / โตเกียว - ปักกิ่ง 6 วัน 5 คืน สุดคุ้ม...ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ 6 วัน 5 คืน บิน CA
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ชมกายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : พระราชวังอี้เหอหยวน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก สระว่ายน้ำแห่งชาติ – ตลาดรัสเซีย
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : ปักกิ่ง – โตเกียว – หุบเขาโอวาคุดานิ - อิโต – แช่ออนเซ็น (แบบส่วนตัว)
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : ล่องทะเลสาบอาชิ - ลานสกีฟูจิเท็น - อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 6 : วัดอาซะกุซ่า – ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน-สกีเซนเตอร์

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง

รหัส ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน-สกีเซนเตอร์ 5 วัน 3 คืน บิน CX
ประเทศ : ปักกิ่ง ระยะเวลา ทัวร์ปักกิ่ง : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD(CX)

สอบถามราคา ทัวร์ปักกิ่ง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ปักกิ่ง :

ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 1 : วันแรก (24 ธ.ค. 58) สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-ปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 2 : วันที่สอง (25 ธ.ค. 58) จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังกู้กง–ตลาดรัสเซีย
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 3 : วันที่สาม (26 ธ.ค. 58) พระราชวังฤดูร้อน–หอฟ้าเทียนถาน-ถนนหวังฟู่จิ่ง-ตลาดตงหัวเหมิน
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 4 : วันที่สี่ (27 ธ.ค. 58) กำแพงเมืองจีน-สกีเซ็นเตอร์-ผ่านชมสนามกีฬารังนก-สระว่ายน้ำ-กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์ปักกิ่ง วันที่ 5 : วันที่ห้า (28 ธ.ค. 58) ปักกิ่ง–สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ปักกิ่ง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ปักกิ่งโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com