ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์บาหลี เลทส์ทราเวล นำท่านทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ สนุกสุดคุ้มกับราคาโดนใจ สอบถามโทร. 02-9498055


ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ-A  5 วัน 4 คืน (GA)

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี

รหัส ทัวร์บาหลี : LVG มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ-A 5D4N GA

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ AEC-บาหลี+มรดกโลกบุโรพุทโธ-A 5 วัน 4 คืน (GA) 5 วัน 4 คืน บิน GA
ประเทศ : บาหลี ระยะเวลา ทัวร์บาหลี : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : GARUDA INDONESIA(GA)

สอบถามราคา ทัวร์บาหลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์บาหลี :

ทัวร์บาหลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - ยอร์คยาการ์ต้า – วัดพรามนันต์ - ถนนมาลิโอโบโร่
ทัวร์บาหลี วันที่ 2 : พระราชวังสุลต่าน-พระราชวังน้ำ-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุต-บาหลี-เดนพาซาร์
ทัวร์บาหลี วันที่ 3 : ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน - หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) - ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
ทัวร์บาหลี วันที่ 4 : วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน - วัดทานาห์ลอต
ทัวร์บาหลี วันที่ 5 : ช้อปปิ้งร้านกฤษณา– บาหลี – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์บาหลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่เยือน 1 ใน มรดกโลก ทัวร์บาหลี-บุโรพุทโธ

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี

รหัส ทัวร์บาหลี : LVW-GAJOG-02บาหลี-บุโรพุทโธ5วัน4คืน(บินเช้า)JAN-APR'14

เยือน 1 ใน มรดกโลก ทัวร์บาหลี-บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน บิน GA
ประเทศ : บาหลี ระยะเวลา ทัวร์บาหลี : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : GARUDA INDONESIA(GA)

สอบถามราคา ทัวร์บาหลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์บาหลี :

ทัวร์บาหลี วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า–ยอร์คยาการ์ต้า-วัดพราหมนันท์-ศูนย์เครื่องเงิน
ทัวร์บาหลี วันที่ 2 : มหาเจดีย์บุโรพุทโธ-วัดปะวน-วัดเมนดุท-พระราชวังน้ำสุลต่าน–พระราชวังน้ำ-ช้อปปิ้งถนนมาลิโอโบโร่-สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า-บาหลี
ทัวร์บาหลี วันที่ 3 : บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – โรงงานกาแฟ – วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อูบุด เซ็นเตอร์
ทัวร์บาหลี วันที่ 4 : วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - หาดจิมบาลัน
ทัวร์บาหลี วันที่ 5 : ช้อปปิ้งคูต้าเซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์บาหลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF เยือน 1 ใน มรดกโลก ทัวร์บาหลี-บุโรพุทโธ Download file PDFทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี

รหัส ทัวร์บาหลี : LVW-GAJOG-05บุโรพุทโธ 3 วัน 2 คืน (บินเช้า)JAN-APR'14(4OCT'13)

ทัวร์บาหลี มหาเจดีย์บุโรพุทโธ มรดกโลก 3 วัน 2 คืน บิน GA
ประเทศ : บาหลี ระยะเวลา ทัวร์บาหลี : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : GARUDA INDONESIA(GA)

สอบถามราคา ทัวร์บาหลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์บาหลี :

ทัวร์บาหลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วิหารพราห์มนันท์ – ศูนย์ผ้าบาติก – ศูนย์เครื่องเงิน
ทัวร์บาหลี วันที่ 2 : มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – ภูเขาไฟเมอราปี - ช้อปปิ้งถนนสายวัฒนธรรม
ทัวร์บาหลี วันที่ 3 : พระราชวังสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – สนามบินยอร์คยาการ์ต้า – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์บาหลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี

รหัส ทัวร์บาหลี : LVGบาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5D4N BL

ทัวร์บาหลี + บรูไน Fantastic of ASEAN-D 5 วัน 4 คืน บิน BI
ประเทศ : บาหลี ระยะเวลา ทัวร์บาหลี : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : ROYAL BRUNEI AIRLINES(BI)

สอบถามราคา ทัวร์บาหลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์บาหลี :

ทัวร์บาหลี วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – บรูไน - บาหลี
ทัวร์บาหลี วันที่ 2 : วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - สวนพระวิษณุ – วัดอูลู วาตู – ชมระบำไฟ Kacak Fire Dance
ทัวร์บาหลี วันที่ 3 : วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – เทือกเขาเบดูกัล – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได - วัดทานาห์ลอต - หาดจิมบารัน
ทัวร์บาหลี วันที่ 4 : บาหลี-บรูไน-ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-มัสยิด Omar Ali Saiffuddien –หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
ทัวร์บาหลี วันที่ 5 : พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-สวน Agro-Technology Park-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์บาหลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน บุโรพุทโธ - บาหลี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี

รหัส ทัวร์บาหลี : LV W บุโรพุทโธ-บาหลี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน บุโรพุทโธ - บาหลี 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน บิน GA
ประเทศ : บาหลี ระยะเวลา ทัวร์บาหลี : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : GARUDA INDONESIA(GA)

สอบถามราคา ทัวร์บาหลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์บาหลี :

ทัวร์บาหลี วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า – ยอร์คยาการ์ต้า – วัดพราหมนันท์ - ศูนย์เครื่องเงิน - มาลิโอโบโร่
ทัวร์บาหลี วันที่ 2 : มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท – พระราชวังน้ำสุลต่าน – พระราชวังน้ำ – สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า – บาหลี
ทัวร์บาหลี วันที่ 3 : บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะก์ซีริง – ตลาดปราบเซียน – อูบุด - จิมบารัน
ทัวร์บาหลี วันที่ 4 : วัดเม็งวี – เบดูกัลป์ – ทะเลสาบบราตัน –วัดอูลันดานู – วิหารตานะห์ ล็อต - คูต้า
ทัวร์บาหลี วันที่ 5 : กฤษณะ เซ็นเตอร์ – สนามบินบาหลี-จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์บาหลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน บาหลี 3วัน 2คืน

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี

รหัส ทัวร์บาหลี : LVW บาหลี 3วัน 2คืน

ทัวร์จีน บาหลี 3วัน 2คืน 3 วัน 2 คืน บิน GA
ประเทศ : บาหลี ระยะเวลา ทัวร์บาหลี : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : GARUDA INDONESIA(GA)

สอบถามราคา ทัวร์บาหลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์บาหลี :

ทัวร์บาหลี วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า - บาหลี - อูลูวาตู - คูต้า เซ็นเตอร์
ทัวร์บาหลี วันที่ 2 : บาร็อง แดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก – คินตามณี – วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – อูบุด - จิมบารัน


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์บาหลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์บาหลี - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี

รหัส ทัวร์บาหลี : LVSPR GA002_บาหลี-วิหารทานาล็อท-มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน-GA5-SEP-DEC-2016

ทัวร์บาหลี - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน บิน GA
ประเทศ : บาหลี ระยะเวลา ทัวร์บาหลี : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : GARUDA INDONESIA(GA)

สอบถามราคา ทัวร์บาหลี โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์บาหลี :

ทัวร์บาหลี วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ –จาการ์ต้า – เดนพาซาร์(บาหลี) –วิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารตานาห์ลอต(-/-/D)
ทัวร์บาหลี วันที่ 2 : ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี - ช้อปปิ้งย่านคูต้าเมนูพิเศษ Sea Food ณ หาดจิมบารัน (B/L/D)
ทัวร์บาหลี วันที่ 3 : บารองแดนซ์– โรงงานกาแฟ – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์ (B/L/D)
ทัวร์บาหลี วันที่ 4 : วังสุลต่าน – พระราชวังวอเตอร์พาเลซ –บุโรพุทโธ – ถนนมาริโอโบโร่ (B/L/D)
ทัวร์บาหลี วันที่ 5 : วัดพรามนันต์ – ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ (B/-/-)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์บาหลี

อ่านรายละเอียด ทัวร์บาหลีโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com