ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัทเลทส์ทราเวลเซอร์วิส นำท่านทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน ชมโชว์ราชวงศ์ถัง

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์หางโจว | ทัวร์เส้นทางสายไหม |

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน อลังการเหอหนาน จีน

ทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน

รหัส ทัวร์ซีอาน : LVNH FD เจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน รถไฟความเร็วสูง2ขา

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน อลังการเหอหนาน จีน 6 วัน 5 คืน บิน FD
ประเทศ : ซีอาน ระยะเวลา ทัวร์ซีอาน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์ซีอาน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ซีอาน :

ทัวร์ซีอาน วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน – วัดลามะ
ทัวร์ซีอาน วันที่ 2 : ซีอาน – รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำประตูมังกรมรดกโลก “หลงเหมินสือคู”(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลเจ้ากวนอู
ทัวร์ซีอาน วันที่ 3 : อุทยานหยุนไถซาน – ซิงมี่
ทัวร์ซีอาน วันที่ 4 : วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน
ทัวร์ซีอาน วันที่ 5 : พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ – ถนนคนเดินซีต้าเจีย – จัตุรัสหอกลอง – เกี๊ยวซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง
ทัวร์ซีอาน วันที่ 6 : เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ซีอานโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน อลังการเหอหนาน

ทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน

รหัส ทัวร์ซีอาน : LVWK- FDเจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน รถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน อลังการเหอหนาน 5 วัน 4 คืน บิน FD
ประเทศ : ซีอาน ระยะเวลา ทัวร์ซีอาน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์ซีอาน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ซีอาน :

ทัวร์ซีอาน วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน – วัดลามะ
ทัวร์ซีอาน วันที่ 2 : ซีอาน - ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู - ลั่วหยาง
ทัวร์ซีอาน วันที่ 3 : ถ้ำประตูมังกรมรดกโลก “หลงเหมินสือคู” – ศาลเจ้ากวนอู - ซันเหมินเสีย
ทัวร์ซีอาน วันที่ 4 : กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – สุสานจิ๋นซี – ช้อปปิ้งอิสระ – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง – โชว์ราชวงศ์ถัง
ทัวร์ซีอาน วันที่ 5 : เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – ซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ซีอานโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน

รหัส ทัวร์ซีอาน : LVSS เจิ้งโจวไคฟงเส้าหลิน ลั่วหยางซีอาน 6 วัน 5 คืน jan-mar16

ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน 6 วัน 5 คืน บิน CZ
ประเทศ : ซีอาน ระยะเวลา ทัวร์ซีอาน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)

สอบถามราคา ทัวร์ซีอาน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ซีอาน :

ทัวร์ซีอาน วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว – ตลาด 2.7
ทัวร์ซีอาน วันที่ 2 : เจิ้งโจว – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – ซินหมี่
ทัวร์ซีอาน วันที่ 3 : ซินหมี่ – เติงฟง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง – วัดถ้ำหลงเหมิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง- ซีอาน
ทัวร์ซีอาน วันที่ 4 : ซีอาน – เจดียห่านป่าใหญ่ – พระราชวังต้าหมิงกง – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี
ทัวร์ซีอาน วันที่ 5 : ซีอาน – สุสานทหารม้า – จัตุรัสหอกลองจัตุรัสหอระฆัง – อาหารเกี๊ยว – โชว์ราชวงศ์ถัง
ทัวร์ซีอาน วันที่ 6 : ซีอาน – กำแพงเมืองซีอาน – กวางเจา – สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ซีอานโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน

ทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน

รหัส ทัวร์ซีอาน : LV CS เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน เจิ้งโจว-ไคเฟิง-เส้าหลิน-ลั่วหยาง-ซีอาน 6 วัน 5 คืน บิน CZ
ประเทศ : ซีอาน ระยะเวลา ทัวร์ซีอาน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)

สอบถามราคา ทัวร์ซีอาน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ซีอาน :

ทัวร์ซีอาน วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว – ตลาด 2.7
ทัวร์ซีอาน วันที่ 2 : เจิ้งโจว – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – ซินหมี่
ทัวร์ซีอาน วันที่ 3 : ซินหมี่ – เติงฟง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง – วัดถ้ำหลงเหมิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง- ซีอาน
ทัวร์ซีอาน วันที่ 4 : ซีอาน – เจดียห่านป่าใหญ่ – พระราชวังต้าหมิงกง – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี
ทัวร์ซีอาน วันที่ 5 : ซีอาน – สุสานทหารม้า – จัตุรัสหอกลองจัตุรัสหอระฆัง – อาหารเกี๊ยว – โชว์ราชวงศ์ถัง
ทัวร์ซีอาน วันที่ 6 : ซีอาน – กำแพงเมืองซีอาน – กวางเจา – สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ซีอานโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน

ทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน

รหัส ทัวร์ซีอาน : LV CS ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน ซีอาน - ลั่วหยาง - อุทยานหยุนไถซาน 6 วัน 5 คืน บิน ZH
ประเทศ : ซีอาน ระยะเวลา ทัวร์ซีอาน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : Shenzhen Airlines(ZH)

สอบถามราคา ทัวร์ซีอาน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ซีอาน :

ทัวร์ซีอาน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซีอาน
ทัวร์ซีอาน วันที่ 2 : ซีอาน – รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน – สุสานขุนพลกวนอู –ชมดอกโบตั๋น- เจียวจ้อ
ทัวร์ซีอาน วันที่ 3 : เมืองเจียวจ้อ - อุทยานหยุนไถซาน – เมืองซินหมี่
ทัวร์ซีอาน วันที่ 4 : เมืองซินหมี่ - เติงฟง - วัดเส้าหลิน – ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน
ทัวร์ซีอาน วันที่ 5 : กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี – จัตุรัสหอกลอง – จัตุรัสหอระฆัง – ตลาดอิสลาม - โชว์ราชวงศ์ถัง
ทัวร์ซีอาน วันที่ 6 : ซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ซีอานโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เจิ้งโจว – ซีอาน – ลั่วหยาง – หยุนไถซาน  6 วัน

ทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน

รหัส ทัวร์ซีอาน : LV WM (CZ) เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง เพิ่มหยุนไถซาน เมษายน - มิถุนายน 2559 36,900.-.doc

ทัวร์จีน เจิ้งโจว – ซีอาน – ลั่วหยาง – หยุนไถซาน 6 วัน 6 วัน 5 คืน บิน CZ
ประเทศ : ซีอาน ระยะเวลา ทัวร์ซีอาน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)

สอบถามราคา ทัวร์ซีอาน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ซีอาน :

ทัวร์ซีอาน วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว – อิสระช้อปปิ้งจัตุรัส
ทัวร์ซีอาน วันที่ 2 : เจิ้งโจว – ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – เจิ้งโจว
ทัวร์ซีอาน วันที่ 3 : เจิ้งโจว – เจียวจั้ว – อุทยานหยุนไถซาน – เมืองเติงฟง
ทัวร์ซีอาน วันที่ 4 : เติงฟง – วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์ – การแสดงกังฟู – ลั่วหยาง – ถ้ำหลงเหมินสือคู – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน
ทัวร์ซีอาน วันที่ 5 : พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถไฟฟ้า)–จัตุรัสหอกลอง–จัตุรัสหอระฆัง–โชว์ราชวงศ์ถัง
ทัวร์ซีอาน วันที่ 6 : กำแพงเมืองโบราณ – ซีอาน – กวางเจา – สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ซีอาน

อ่านรายละเอียด ทัวร์ซีอานโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com