ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัทเลทส์ทราเวลเซอร์วิส นำท่านทัวร์คุณหมิง ทัวร์คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ทัวร์คุนหมิงสุดแสนประทับใจ

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์หางโจว | ทัวร์เส้นทางสายไหม |

ทัวร์คุนหมิง 4DAYS

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง

รหัส ทัวร์คุนหมิง : KMG01-4D3N-TG

ทัวร์คุนหมิง 4DAYS 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : คุนหมิง ระยะเวลา ทัวร์คุนหมิง : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง :

ทัวร์คุนหมิง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เขาซีซัน-ประตูมังกร
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 2 : คุนหมิง – ถ้ำจิ่วเซียง – อุทยานป่าหิน
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 3 : อุทธยานป่าหิน – คุนหมิง –ตำหนักทอง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 4 : วัดหยวนทง-ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง

อ่านรายละเอียด ทัวร์คุนหมิงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 7D6N

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง

รหัส ทัวร์คุนหมิง : KMG04-7D6N-TG

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 7D6N 7 วัน 6 คืน บิน TG
ประเทศ : คุนหมิง ระยะเวลา ทัวร์คุนหมิง : 7 วัน 6 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง :

ทัวร์คุนหมิง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – ต้าหลี่
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 2 : ล่องเรือทะเลสาบเอ๋อไห่ – เจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 3 : ต้าหลี่ – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก– นั่งกระเช้า GLACIER PARK–โชว์ Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก–วัดยี่เฟิง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 5 : ลี่เจียง – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณจงเตี้ยน
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 6 : ทะเลสาบปีถาไห่ – ทะเลสาบสูตูหู – วัดซงจ้านหลิง – คุนหมิง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 7 : คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง

อ่านรายละเอียด ทัวร์คุนหมิงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปีใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง

รหัส ทัวร์คุนหมิง : LVWK - ปีใหม่คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน MU 33900

ทัวร์จีน ปีใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน 6 วัน 5 คืน บิน MU
ประเทศ : คุนหมิง ระยะเวลา ทัวร์คุนหมิง : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES(MU)

สอบถามราคา ทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง :

ทัวร์คุนหมิง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 2 : คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก)
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 3 : ต้าหลี่ – โรงงานหยก - ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก – อุทยานน้ำหยก – ลี่เจียง - คุนหมิง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 5 : เขาซีซาน – ผ้าไหม – บัวหิมะ – วัดหยวนทง – ไข่มุก
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 6 : ช้อปปิ้ง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง

อ่านรายละเอียด ทัวร์คุนหมิงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง

รหัส ทัวร์คุนหมิง : LVSS คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน(นั่งรถ) MU 6D5N ก.พ.-มี.ค.(181113)-J

ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน บิน MU
ประเทศ : คุนหมิง ระยะเวลา ทัวร์คุนหมิง : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES(MU)

สอบถามราคา ทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง :

ทัวร์คุนหมิง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองฉู่สง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 2 : ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 3 : วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณจงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโดด – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 4 : ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 5 : ต้าหลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปปิ้ง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 6 : คุนหมิง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง

อ่านรายละเอียด ทัวร์คุนหมิงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน วันหยุด2559 วันแรงงาน2559 คุนหมิง ทิเบต

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง

รหัส ทัวร์คุนหมิง : LVSS 1601025

ทัวร์จีน วันหยุด2559 วันแรงงาน2559 คุนหมิง ทิเบต 7 วัน 6 คืน บิน MU
ประเทศ : คุนหมิง ระยะเวลา ทัวร์คุนหมิง : 7 วัน 6 คืน สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES(MU)

สอบถามราคา ทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง :

ทัวร์คุนหมิง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 2 : คุนหมิง – ทิเบต - ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 3 : พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 4 : วัดเซรา – ทะเลสาบหยางจั๋วยงหู
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 5 : ลาซา – รถไฟสายหลังคาโลก – หลันโจว
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 6 : หลันโจว – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง - กังหันวิดน้ำโบราณ
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 7 : หลันโจว - คุนหมิง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง

อ่านรายละเอียด ทัวร์คุนหมิงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง

รหัส ทัวร์คุนหมิง : LVSS คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน 25900

ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน 6 วัน 5 คืน บิน MU
ประเทศ : คุนหมิง ระยะเวลา ทัวร์คุนหมิง : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES(MU)

สอบถามราคา ทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง :

ทัวร์คุนหมิง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองฉู่สง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 2 : เมืองฉู่สง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชม เจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 3 : วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณจงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโดด – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 4 : ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 5 : ต้าหลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปปิ้ง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 6 : คุนหมิง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง

อ่านรายละเอียด ทัวร์คุนหมิงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน คุนหมิง-หลอผิง-ซิงยี่-ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย 5 วัน 4 คืน

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง

รหัส ทัวร์คุนหมิง : LVSS คุนหมิง-หลอผิง-ซิงยี่-ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย 5 วัน 4 คืน 25900

ทัวร์จีน คุนหมิง-หลอผิง-ซิงยี่-ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : คุนหมิง ระยะเวลา ทัวร์คุนหมิง : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง :

ทัวร์คุนหมิง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เมืองซิงยี่
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 2 : เมืองซิงยี่ - ป่าภูเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) - เมืองหลอผิง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 3 : หลอผิง – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย – น้ำตกเก้ามังกร
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 4 : หลอผิง - คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 5 : เขาหยวนทง –ถนนคนเดิน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง

อ่านรายละเอียด ทัวร์คุนหมิงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน คุนหมิง-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง-ตงชวน

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง

รหัส ทัวร์คุนหมิง : LVSS คุนหมิง-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง-ตงชวน 26900

ทัวร์จีน คุนหมิง-เจี้ยนสุ่ย-หยวนหยาง-ตงชวน 6 วัน 5 คืน บิน MU
ประเทศ : คุนหมิง ระยะเวลา ทัวร์คุนหมิง : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES(MU)

สอบถามราคา ทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง :

ทัวร์คุนหมิง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 2 : คุนหมิง – เจี้ยนสุ่ย – เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย – วัดขงจื้อ - บ้านสวนตระกูลจู
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 3 : เจี้ยนสุ่ย – หยวนหยาง – นาขั้นบันไดตั่วอีซู่ - จุดชมวิวปากเสือโคร่ง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 4 : หยวนหยาง – คุนหมิง – ตงชวน
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 5 : ตงชวน – ทุ่งนาขั้นบันไดหลากสี - คุนหมิง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 6 : วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง

อ่านรายละเอียด ทัวร์คุนหมิงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัว์จีน คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน - เต๋อชิง 9 วัน 8 คืน

ทัวร์คุนหมิง เที่ยวคุนหมิง

รหัส ทัวร์คุนหมิง : LVSS คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-เต๋อชิง 9 วัน 8 คืน 39900

ทัว์จีน คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - จงเตี้ยน - เต๋อชิง 9 วัน 8 คืน 9 วัน 8 คืน บิน MU
ประเทศ : คุนหมิง ระยะเวลา ทัวร์คุนหมิง : 9 วัน 8 คืน สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES(MU)

สอบถามราคา ทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง :

ทัวร์คุนหมิง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองฉู่สง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 2 : เมืองฉู่สง - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชม เจดีย์สามองค์ – ลี่เจียง – เมืองโบราณลี่เจียง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 3 : ภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – สระน้ำมังกรดำ
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 4 : ลี่เจียง – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี – ช่องแคบเสือกระโดด – เมืองโบราณจงเตี้ยน
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 5 : จงเตี้ยน(แชงกรีล่า) – เต๋อชิง - วัดตงจู๋หลิน – ภูเขาหิมะไป๋หมาง - ภูเขาหิมะเหมยหลี่
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 6 : ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมรถราง) –– จงเตี้ยน
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 7 : จงเตี้ยน(แชงกรีล่า) -วัดลามะซงจ้านหลิง – ต้าหลี่
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 8 : ต้าหลี่ – คุนหมิง – ช้อปปิ้ง
ทัวร์คุนหมิง วันที่ 9 : วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง

อ่านรายละเอียด ทัวร์คุนหมิงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com