ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัทเลทส์ทราเวลเซอร์วิส บริการ ทัวร์กุ้ยหลิน ราคาสุดคุ้ม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-9498055

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์หางโจว | ทัวร์เส้นทางสายไหม |

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน พัหหยางซั่ว 2 คืน

ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน

รหัส ทัวร์กุ้ยหลิน :

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน 6 วัน 5 คืน พัหหยางซั่ว 2 คืน 6 วัน 5 คืน บิน PG
ประเทศ : กุ้ยหลิน ระยะเวลา ทัวร์กุ้ยหลิน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : BANGKOK AIRWAY(PG)

สอบถามราคา ทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน :

ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ- กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 2 : กุ้ยหลิน-อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-กระเช้าเขาเหยาซาน(พิเศษ...โชว์ Dream Light Lijiang)
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 3 : กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดชิงเชอ-โชว์ชาวจ้วง-เจดีย์เงิน ทอง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 4 : กุ้ยหลิน-ภูเขาฝูโป-เขางวงช้าง-หยังซั่ว
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 5 : หยังซั่ว-ล่องแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-ถ้ำเงิน-ถนนซีเจีย
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 6 : หยังซั่ว-เมืองลับแล-กุ้ยหลิน-อิสระช้อปปิ้ง-เมืองจำลองสมัยซ่ง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซินเจิ้น กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง

ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน

รหัส ทัวร์กุ้ยหลิน : LV SS เซินเจิ้น-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซินเจิ้น กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 4 คืน บิน ZH
ประเทศ : กุ้ยหลิน ระยะเวลา ทัวร์กุ้ยหลิน : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : Shenzhen Airlines(ZH)

สอบถามราคา ทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน :

ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 2 : เซินเจิ้น –"Lotus Mountain Park" - นั่งรถไฟความเร็วสูง – กุ้ยหลิน – เขางวงช้าง - เจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ไม่รวมขึ้นชม)
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 3 : กระเช้าเหยาซาน – ประตูโบราณกูหนานเหมิน - โชว์ MIRAGE GUILIN
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 4 : กุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่ง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 5 : หยางซั่ว – กุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย – เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 6 : กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง – กวางเจา – เซิ้นเจิ้น - หล่อหวูเซ็นเตอร์ - ตลาดตงเหมิน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว

ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน

รหัส ทัวร์กุ้ยหลิน : LV SS กุ้ยหลิน...หลงเซิ่น - หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน บิน CZ
ประเทศ : กุ้ยหลิน ระยะเวลา ทัวร์กุ้ยหลิน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)

สอบถามราคา ทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน :

ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 2 : เมืองหลงเซิ่น – หมู่บ้านชาวจ้วง – แปลงนาขั้นบันไดจินเชอ – กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 3 : กุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่ง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 4 : หยางซั่ว – กุ้ยหลิน - วัดเหนินเหยิน – เขางวงช้าง – DREAM LIKE LIJIANG
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 5 : เขาเหยาซาน – เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง – ทะเลสาบซานหู ทะเลสาบหรงหู – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 6 : กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เซินเจิ้น - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว 6 วัน 4 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน

รหัส ทัวร์กุ้ยหลิน : LV SS เซินเจิ้น - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว 6 วัน 4 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ทัวร์จีน เซินเจิ้น - กุ้ยหลิน - หยางซั่ว 6 วัน 4 คืน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 7 วัน 4 คืน บิน ZH
ประเทศ : กุ้ยหลิน ระยะเวลา ทัวร์กุ้ยหลิน : 7 วัน 4 คืน สายการบิน : Shenzhen Airlines(ZH)

สอบถามราคา ทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน :

ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 2 : เซินเจิ้น –
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 3 : กระเช้าเหยาซาน – ประตูโบราณกูหนานเหมิน - โชว์ MIRAGE GUILIN
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 4 : กุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียง - ถนนฝรั่ง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 5 : หยางซั่ว – กุ้ยหลิน –สวนหลิวซานเจีย – เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 6 : กุ้ยหลิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง – กวางเจา – เซิ้นเจิ้น - หล่อหวูเซ็นเตอร์ - ตลาดตงเหมิน – กรุงเทพฯ
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 7 : กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ัทัวร์จีน กุ้ยหลิน - หยังซั่ว - หลงเซิ่น

ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน

รหัส ทัวร์กุ้ยหลิน : LV HD (KWL001)_กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-หลงเซิ่น_6_วัน_5_คืน_(CZ)_ปรับราคา_17,900.-_

ัทัวร์จีน กุ้ยหลิน - หยังซั่ว - หลงเซิ่น 6 วัน 5 คืน บิน CZ
ประเทศ : กุ้ยหลิน ระยะเวลา ทัวร์กุ้ยหลิน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)

สอบถามราคา ทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน :

ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ถ่ายรูปด้านนอก)
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 2 : กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น -นาขั้นบันไดหลงจี๋ - กุ้ยหลิน - ร้านผ้าไหม - เมืองจำลองซ่ง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 3 : กุ้ยหลิน - หยังซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรืออ่าวลี่เจียงวาน ถ้ำเทียนกง - ร้านชา - ถนนฝรั่ง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 4 : หยั่งซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) - เมืองลับแล - กุ้ยหลิน - ร้านบัวหิมะ - โชว์ Dream Like Lijiang
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 5 : สวนเขางวงช้าง - ร้านหยก - กระเช้าเหยาซาน - ร้านใยไผ่ไหม - ตลาดใต้ดิน - ถนนคนเดิน
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 6 : กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หยังซั่ว

ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน

รหัส ทัวร์กุ้ยหลิน : LV HD (KWL002)_กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-อาบน้ำแร่_6_วัน_5_คืน_(CZ)_ปรับราคา16,900.-_

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน-หยังซั่ว 6 วัน 5 คืน บิน CZ
ประเทศ : กุ้ยหลิน ระยะเวลา ทัวร์กุ้ยหลิน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)

สอบถามราคา ทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน :

ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 2 : กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง (รวมรถแบต) - ร้านบัวหิมะ - จินจงซาน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - โชว์กลุ่มน้อย
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 3 : จินจงซาน - ถ้ำหยงฟุ - หยั่งซั่ว - ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ระยะสั้น) - ร้านชา - ถนนฝรั่ง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 4 : หยั่งซั่ว - ถ้ำเงิน - กุ้ยหลิน - วัดเหนินเหยิน - ร้านผ้าไหม - โชว์ Dream Like Lijiang
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 5 : กุ้ยหลิน - กระเช้าเหยาซาน - ร้านหยก - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ถ่ายรูปด้านนอก) - ร้านใยไผ่ไหม - ตลาดใต้ดิน - ถนนคนเดิน
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 6 : กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน

รหัส ทัวร์กุ้ยหลิน : LVSS กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน 6 วัน 5 คืน บิน CZ
ประเทศ : กุ้ยหลิน ระยะเวลา ทัวร์กุ้ยหลิน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)

สอบถามราคา ทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน :

ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 2 : เมืองหลงเซิ่น – หมู่บ้านชาวจ้วง – แปลงนาขั้นบันไดจินเชอ – กุ้ยหลิน
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 3 : กุ้ยหลิน - เมืองหยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแพชมแม่น้ำอวี้หลง - ถนนฝรั่ง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 4 : หยางซั่ว – กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน – เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง – โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 5 : เขาเซียงกง – ประตูโบราณกูหนานเหมิน– ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - โชว์ ELEPHANT LEGEND
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 6 : กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องแม่น้ำอวี้หลง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์กุ้ยหลิน เที่ยวกุ้ยหลิน

รหัส ทัวร์กุ้ยหลิน : LVSS กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องแม่น้ำอวี้หลง 4 วัน 3 คืน 14900

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน - หยางซั่ว - ล่องแม่น้ำอวี้หลง 4 วัน 3 คืน 4 วัน 3 คืน บิน CX
ประเทศ : กุ้ยหลิน ระยะเวลา ทัวร์กุ้ยหลิน : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD(CX)

สอบถามราคา ทัวร์กุ้ยหลิน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลิน :

ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน – หยางซั่ว - ถนนฝรั่ง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 2 : ถ้ำเงิน – ล่องเรือแพชมแม่น้ำอวี้หลง – กุ้ยหลิน - โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 3 : กุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน - เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
ทัวร์กุ้ยหลิน วันที่ 4 : ประตูโบราณกูหนานเหมิน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์กุ้ยหลิน

อ่านรายละเอียด ทัวร์กุ้ยหลินโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com